• WIN-TEL


  Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WIN-TEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen.
 • WINKAB


  Program WINKAB umožňuje v elektronické podobě zpracovávat data, která popisují telekomunikační (či jiné) kabelové rozvody. Základním prvkem programu je kabel s označenou kabelovou hlavou, která vyúsťuje do rozvaděče.
 • WINACD


  Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání WINACD umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy.
 • WINPEU


  Vyhodnocovací program pro data ze služby Podrobný elektronický účet mobilní sítě Telefonica.

O2 WINPEU nová verze 3.6

Nová verze 3.6 programu O2 WINPEU je připravena na našem serveru ke stažení od pátku 27.07.2016 17:00 hod. Uživatelům předcházející verze se automaticky objeví upozornění pro aktualizaci při zpracování nových dat za minulé účetní období (po zadání příkazů Soubor/Aktualizace). Při aktualizaci následujte pokyny programu na obrazovce.

V nové verzi jsou zejména následující změny a vylepšení:

– zpracování dat a možnost filtrace na hovory po úpravě roamingového volání v EU k  15.06.2017
– možnost zpracování volání z fixních linek na barevná čísla (automatické prohození pozic volaného s volaným číslem)
– zpracování služeb se sazbou DPH = 0%  (úprava ve  výstupních sestavách)
– zpřehlednění náhledového designu

Úplný soupis změn ve verzi WINPEU 3.6 jsou zde : Info.rtf 

V případě, že z nějakých důvodů nelze provést automatickou aktualizaci, lze stáhnout upgrade  a ručně provést instalaci dle pokynů programu.

Po spuštění Setup_Winpeu.exe je nutno instalátor nasměrovat do adresáře, kde máte předcházející verzi programu. Bez přítomnosti předcházející verze na vašem PC instalace Upgrade neproběhne. Upgrade WINPEU 3.6 je zde: Setup_Winpeu.zip

 

WIN-TEL a Accountix – nová verze 4.6

K dnešnímu dni jsme připravili novou verzi programu WIN-TEL a Accountix s označením 4.6.
Obsahuje další různá vylepšení ve funkčnosti i v ovládání programu.

• Modernizace ovládání příkazů pomocí Řídícího centra zobrazované v nové záložce. Volba filtrace hovorů ze seznamu dříve použitých filtrací. Pomocník vložení filtru hovorů podle Místa, vložení ze seznamu míst.
• Personalizace nastavení výpisů: Oboustranný tisk, Popisná pole. Rozšíření funkce Vypočítávaných sloupců. V sumačních řádcích se zobrazuje suma hodnot vypočítávaného sloupce.
• Rozšíření funkce Importu dat od operátorů. Zpřehlednění nastavení. Počet SMS zařazen do všech odpovídajících výpisů.
• Naplánované úlohy: Pomocník nastavení. Možnost spouštět přes WEB rozhraní. Zajištění automatického spouštění (hlídač bezchybného běhu).
• Zpřehlednění nastavení Tarifikace.
• Nová správa Adresáře odběratelů i pomocí WEB rozhraní. Možnost spouštět přes WEB rozhraní.
• Nadstavba operátor: přidána optimalizace datových balíčků.
• Doplnění některých funkcí Windows 10 (ukazatel průběhu výpočtu).

WEB rozhraní:
• Rozšířená správa hesel – odeslání hesla jako SMS nebo E-mail, kódované zobrazení hesel v nastavení.
• Zablokování účtu po neúspěšných pokusech o přihlášení.
• Úložiště: možnost výběru složek pro uložení a jejich stažení jako ZIP.
• Příkaz Organizační struktura pro editace organizační struktury a evidenci zařízení.
• Rozšířené nastavení IIS.

Úplný seznam změn je k dispozici zde:  Info.rtf

PF 2017

Společnost ATECO spol. s r.o. děkuje všem svým obchodním partnerům za důvěru a přeje jim mnoho štěstí a zdraví v celém roce 2017

Optimalizace tarifních programů

Služba Optimalizace tarifních programů představuje nalezení co možná nejvýhodnějších tarifů pro zákaznické firemní telefony (pevné nebo mobilní). Oproti různým metodám odhadů nad sumáři má výhodu v tom, že vychází z opravdu reálných dat zákazníka za minulá období a na tato data jsou simulovány různé potenciální tarifní programy.  Výstupem je pak tabulka setříděných tarifních programů za každý telefon.

Je možné využít jak pro nalezení optimálních tarifů pro firemní telefony v rámci dané Rámcové smlouvy s operátorem, tak i při případném přechodu k jinému operátorovi.

Služba je určena firmám nejen jako jednorázová kontrola současného nastavení, ale i jako pomůcka pro výběr telekomunikačního operátora ve výběrovém řízení.

Legenda k následujícímu obrázku:
V tabulce jsou zobrazena data podle současného operátora ( současné účtování), kde na základě optimalizace došlo k doporučení jiného tarifního programu (Doporučený operátor, pro kterého platí Doporučené účtování). Ve sloupci Rozdíl je uveden výsledek doporučení. Pro daný případ se jedná o úsporu 27 892,- Kč. (použitá čísla SIM jsou zabílena)

Služba Správa dat

 

Jako firma s dlouholetými zkušenostmi v telekomunikační oblasti nabízíme společnostem službu :

Správa telekomunikačních dat.

Tato služba zahrnuje činnosti :

 • analýza zákaznických potřeb při zpracování dat
 • každoměsíční zpracování dat z fixní i mobilní sítě ( z PBX, data od operátorů)
 • kompletace podnikové organizační struktury
 • generace požadovaných výstupních sestav v požadovaných výstupních formátech
 • příprava exportů při integraci výstupů do zákaznických IT systémů
 • rozesílání výstupů na emailové adresy
 • zpřístupnění dat uživatelům pomocí webového rozhraní
 • možnost cloudového řešení ( data u externího poskytovatele webhostingu, ISO 27001)
 • pomoc při řešení problémů s poskytovateli telekomunikačních služeb

Cenová kalkulace je tvořena individuálně a závisí na objemu zpracovávaných dat a na rozsahu požadovaných služeb.

 

Na obrázku níže je naznačeno schéma zpracování telekomunikačních dat z různých zdrojů ( fix, mobil, HTS, Direct, Conex).

O2 WINPEU nová verze 3.5

Nová verze 3.5 programu O2 WINPEU je připravena na našem serveru ke stažení od pátku 06.05.2016 12:00 hod. Uživatelům předcházející verze se automaticky objeví upozornění pro aktualizaci při zpracování nových dat za minulé účetní období (po zadání příkazů Soubor/Aktualizace). Při aktualizaci následujte pokyny programu na obrazovce.

V nové verzi jsou zejména následující změny a vylepšení:

– zpracování dat a možnost filtrace na hovory po úpravě roamingu v EU od 30.04.2016
– nový design a přehlednější vzhled programu (pro příznivce minulých verzí je možné navolit i předchozí vzhled programu)
– nový příkaz: Řídící centrum, který umožňuje jednoduché spouštění příkazů hlavní nabídky, nastavení  filtrace výpisů a možnost zobrazení výpisů
– zobrazování informace o běhu programu v přehledných grafech a tabulkách

– vylepšené zálohování i archivace souborů,automatická obnova v případě potřeby dat starších 12 měsíců
– detekce a uložení čísel, ke kterým není vygenerován detail, do souboru
– přizpůsobení programu OS MS Windows 10

Úplný soupis změn ve verzi WINPEU 3.5 jsou zde : Info.rtf 

V případě, že z nějakých důvodů nelze provést automatickou aktualizaci, lze stáhnout upgrade  a ručně provést instalaci dle pokynů programu.

Po spuštění Setup_Winpeu.exe je nutno instalátor nasměrovat do adresáře, kde máte předcházející verzi programu. Bez přítomnosti předcházející verze na vašem PC instalace Upgrade neproběhne. Upgrade WINPEU 3.5 je zde: Setup_Winpeu.zip

 

WIN-TEL / Accountix nová verze 4.5

K dnešnímu dni jsme připravili novou verzi programu WIN-TEL a Accountix s označením 4.5.
Obsahuje další různá vylepšení ve funkčnosti i v ovládání programu.

Mezi nejdůležitější vylepšení patří:

– Nový design a přehlednější vzhled programu (pro příznivce minulých verzí je možné navolit i předchozí vzhled programu)
– Nový příkaz: Řídící centrum, který umožňuje jednoduché spouštění příkazů hlavní nabídky, nastavení  filtrace výpisů a možnost zobrazení výpisů
– Upravené příkazy Hovorné/Pobočky, Provoz/Vývoj/ Po měsících, Seznam/Skupiny…
– Konfigurace: nastavení alternativních poboček a skupin mimo aktuální konfigurační měsíc, rozšíření názvu parametru popisných sloupců, nové profily zvýraznění (barvy pozadí)
– Vylepšení Importu/Exportu organizační struktury: nové volby, filtrace, masky…
– Součástí je Demo WEB: funkčnost na 30 dní (nadstavba WEB)
– Nová individualizace příkazů podle uživatelského parametru skupiny (nadstavba WEB)
– Nová editace parametrů organizační struktury poboček: Seznam/Pobočky, Skupiny, Zařízení, Protokol (nadstavba WEB)
– ACD/Obsloužení hovorů (rozšíření ACD)

Úplný seznam změn je k dispozici zde:  Info.rtf

WIN-TEL / Accountix nová verze 4.4

K dnešnímu dni jsme připravili novou verzi programu WIN-TEL a Accountix s označením 4.4.
Obsahuje další různá vylepšení ve funkčnosti i v ovládání programu.

Mezi nejdůležitější vylepšení patří:
 
– Nový příkaz: Seznam/Zařízení pro nadstavbu Evidence zařízení.
– Upravené příkazy Hovorné/Pobočky, Hovorné/Grupy, Seznam/Pobočky
– Rozšířený plán automatických úloh
– Vylepšené možnosti Zobrazení sestavy
– Import organizační struktury: rozšíření parametrů
– Exporty podle nastavených šablon, doplnění typů
– Konfigurace: doplnění možností pro nastavení
– Nový design webové aplikace. Možnosti individuálních nastavení.
– Rozšíření webových oprávnění až na 6 úrovní
– Generování samostatných hesel (odesílání přes email)
– Proces automatických sestav hlídán procedurou watchdog

Úplný seznam změn je k dispozici zde:  Info.rtf
 

WIN-TEL / Accountix nová verze 4.3

Od dnešního dne distribuujeme novou verzi programu WIN-TEL (Accountix) s označením 4.3. Obsahuje různá další vylepšení jak ve funkčnosti, tak v ovládání programu.
Mezi nejdůležitější změny patří:

– Rozšířená statistika o programu (události) v přehledných tabulkách, viz obr.
– Vylepšená filtrace příkazů
– Vylepšené zálohování souborů (do zip) a jejich obnova
– Doplnění příkazů automatických sestav (vkládání volitelně filtrovaných sloupců)
– Export do xlsx bez nutnosti instalovaného MS Excell
– Vylepšené funkce pro import dat od operátorů
– Vylepšené konfigurační příkazy
– U webové nadstavby přizpůsobení pro internetové prohlížeče IE 10, IE 11, Google Chrome, Mozzila Firefox
– K dispozici 64bitová verze pro operační systémy Windows 64 bit
– Přizpůsobení pro Windows 8 a Windows Server 2012
– Nadstavba Evidenční modul pro správu údajů o telefonech (typy, přidělení, PINy, tarify apod. včetně historie)

Úplný seznam změn je k dispozici zde:  Info.rtf
Obrázek

 

Upřesnění technické podpory

Technickou podporu k našim produktům (telefonickou nebo emailovou) poskytujeme jen pro produkty poslední a předposlední verze (u produktu WIN-TEL/Accountix se jedná o verzi 4.2 a 4.1).  Jedná se o verze uvedené na trh v posledních dvou letech.