• WIN-TEL


  Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WIN-TEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen.
 • WINKAB


  Program WINKAB umožňuje v elektronické podobě zpracovávat data, která popisují telekomunikační (či jiné) kabelové rozvody. Základním prvkem programu je kabel s označenou kabelovou hlavou, která vyúsťuje do rozvaděče.
 • WINACD


  Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání WINACD umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy.
 • WINPEU


  Vyhodnocovací program pro data ze služby Podrobný elektronický účet mobilní sítě Telefonica.

WIN-TEL a Accountix – nová verze 4.6

K dnešnímu dni jsme připravili novou verzi programu WIN-TEL a Accountix s označením 4.6.
Obsahuje další různá vylepšení ve funkčnosti i v ovládání programu.

• Modernizace ovládání příkazů pomocí Řídícího centra zobrazované v nové záložce. Volba filtrace hovorů ze seznamu dříve použitých filtrací. Pomocník vložení filtru hovorů podle Místa, vložení ze seznamu míst.
• Personalizace nastavení výpisů: Oboustranný tisk, Popisná pole. Rozšíření funkce Vypočítávaných sloupců. V sumačních řádcích se zobrazuje suma hodnot vypočítávaného sloupce.
• Rozšíření funkce Importu dat od operátorů. Zpřehlednění nastavení. Počet SMS zařazen do všech odpovídajících výpisů.
• Naplánované úlohy: Pomocník nastavení. Možnost spouštět přes WEB rozhraní. Zajištění automatického spouštění (hlídač bezchybného běhu).
• Zpřehlednění nastavení Tarifikace.
• Nová správa Adresáře odběratelů i pomocí WEB rozhraní. Možnost spouštět přes WEB rozhraní.
• Nadstavba operátor: přidána optimalizace datových balíčků.
• Doplnění některých funkcí Windows 10 (ukazatel průběhu výpočtu).

WEB rozhraní:
• Rozšířená správa hesel – odeslání hesla jako SMS nebo E-mail, kódované zobrazení hesel v nastavení.
• Zablokování účtu po neúspěšných pokusech o přihlášení.
• Úložiště: možnost výběru složek pro uložení a jejich stažení jako ZIP.
• Příkaz Organizační struktura pro editace organizační struktury a evidenci zařízení.
• Rozšířené nastavení IIS.

Úplný seznam změn je k dispozici zde:  Info.rtf