• WIN-TEL


  Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WIN-TEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen.
 • WINKAB


  Program WINKAB umožňuje v elektronické podobě zpracovávat data, která popisují telekomunikační (či jiné) kabelové rozvody. Základním prvkem programu je kabel s označenou kabelovou hlavou, která vyúsťuje do rozvaděče.
 • WINACD


  Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání WINACD umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy.
 • WINPEU


  Vyhodnocovací program pro data ze služby Podrobný elektronický účet mobilní sítě Telefonica.

WINPEU

Vyhodnocovací program WINPEU

 Vyhodnocovací program WINPEU je nástroj, který umožňuje jednoduchým způsobem zpracovávat a analyzovat data o telefonních hovorech v síti operátora O2 Czech Republic a.s. Vstupem do programu jsou data o hovorech ze služby Moje O2.

Určení programu

Program je určen všem O2 zákazníkům, kteří požadují provádět podrobnou analýzu uskutečněných hovorů a dále vyhodnocovat velké objemy dat. Program WINPEU má jako jednoúčelová PC aplikace výhodu oproti universálním tabulkovým procesorům v tom, že pomocí vestavěných a předpřipravených  funkcí řeší nejčastěji se v praxi opakující požadavky zákazníků.

 • analýza nákladů jednotlivých telefonních čísel
 • sledování vývoje nákladů v čase
 • přehledné rozúčtování nákladů podle skupin telefonních čísel
 • snadná distribuce vyúčtování uživatelům (email, web)
 • vyhledání extrémně nákladných, dlouhých nebo speciálních hovorů
 • souhrnné zobrazení použitých placených služeb
 • analýza využití služeb v balíčku (možnost optimalizace)
 • operativní přístup ke svým historickým datům (data na lokálním PC)

 

Základní funkce programu

Základní funkce programu, které zjednodušují ovládání při zpracování dat,  jsou zejména :

 • snadný import dat z elektronického vyúčtování
 • vyhodnocení jednoho nebo více telefonů, a to detailně nebo sumárně
 • možnost zadání libovolného historického období pro vyhodnocování
 • přiřazení jmen uživatelů k jednotlivým telefonním číslům
 • začleňování telefonů do organizační struktury firmy (snadné rozúčtování)
 • vytváření organizační struktury importem z firemního informačního systému (MS Active direktory, LDAP, MS Excel)
 • filtrace na směry (místní, mezinárodní, roaming apod.) a na typy služeb
 • analýza extrémů (nejčastěji volaná čísla, nejdražší či nejdelší hovory apod.)
 • možnost exportu výstupních sestav (formát: textový, CSV, HTML, DBF, MS Excel)
 • ze zobrazených výsledků snadné vytvoření grafů (sloupcových, kruhových, 3D)
 • automatické provádění (opakovaných) příkazů
 • rozesílání výsledných sestav na zadané emailové adresy

 

Distribuce

Pro uživatele společnosti O2 je poskytován zdarma. K využívání je nutné mít aktivní elektronické vyúčtování s podrobným výpisem hovorů, které si můžete aktivovat v Moje O2 pro firmy. Registraci programu WINPEU pro nového uživatele  je možné provést zde.

Upgrade na poslední verzi

Poslední verze programu WINPEU má označení 3.9 a je ze dne 9.1.2020. Upgrade na poslední verzi je možné stáhnout zde: Setup_Winpeu.zip. Aktualizace se u uživatelů s internetovým připojením provede automaticky. (Při každém zpracování nových dat se program dotazuje, zda-li není k dispozici již novější verze). Po stažení upgrade spusťte Setup.exe a následujte pokynů na obrazovce. Instalátor je nutno nasměrovat do adresáře se stávající (starou) verzi programu. Pokud ji instalátor nenalezne, instalace upgrade se neprovede (nedokončí).
Úplný soupis změn ve verzi WINPEU 3.9 je zde : Info.rtf

Nadstavby

V případě zájmu je možné zprostředkovat i nadstavbový modul, který zohlední ceny dle vaší platné Rámcové dohody nebo umožní individualizovat nastavení:

WINPEU/SLV – slevový modul, který umožňuje rozpočítat slevy hovorného až na úroveň jednotlivých hovorů. Vhodné pro rozpočítání individuálních roamingových slev.  

WINPEU/WEB – webová nadstavba, která umožňuje zpřístupnit data uživatelům pomocí internetového prohlížeče (možnost cloudového řešení). Oprávnění k přístupu datům je určeno podle zařazení uživatele v organizační struktuře podniku.

HW a SW požadavky:

Operační systém  MS Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10