• WIN-TEL


  Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WIN-TEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen.
 • WINKAB


  Program WINKAB umožňuje v elektronické podobě zpracovávat data, která popisují telekomunikační (či jiné) kabelové rozvody. Základním prvkem programu je kabel s označenou kabelovou hlavou, která vyúsťuje do rozvaděče.
 • WINACD


  Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání WINACD umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy.
 • WINPEU


  Vyhodnocovací program pro data ze služby Podrobný elektronický účet mobilní sítě Telefonica.

WINACD

Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání WINACD umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy. Program vyhodnotí veškerou aktivitu jednotlivých agentů či celých front v čase, přičemž období pro vyhodnocení nemusí být spojité (např. jenom pátky v měsíci). Všechny zpracované výstupy lze přehledně tisknout v tiskových sestavách popř. v grafických formách.

Určení

Program je určen provozovatelům center automatizovaného volání pro hloubkovou analýzu systému včetně jednotlivých agentů. Na základě získaných dat lze optimalizovat centrum automatizovaného volání např. z hlediska potřebného počtu agentů v průběhu dne, jejich optimálního vytížení ve skupinách apod., dále provádět marketinkové analýzy jako např. sledovat počet ztracených hovorů, sledovat nárůsty v závislostech na reklamní kampani apod.

Základní funkce programu

Nejčastěji zpracovávané informace u skupiny (fronty) :

 • počet dostupných agentů – počet zodpovězených hovorů
 • průměrná čekací doba na odpověď – průměrná doba obsluhy hovoru
 • průměrná doba ve stavu přidržení – průměrná pracovní doba fronty
 • průměrná čekací doba – průměrná doba obsazenosti
 • průměrná doba obsluhy – počet přijatých hovorů
 • nejdelší čekací doba – počet ztracených hovorů

 

Nejčastěji zpracovávané informace u jednotlivých agentů :

 • doba ve stavu přidržení
 • čekací doba na hovor
 • doba aktivní obsluhy
 • doba příchozích hovorů
 • doba přímé obsluhy hovoru
 • počet zodpovězených hovorů