• WIN-TEL


  Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WIN-TEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen.
 • WINKAB


  Program WINKAB umožňuje v elektronické podobě zpracovávat data, která popisují telekomunikační (či jiné) kabelové rozvody. Základním prvkem programu je kabel s označenou kabelovou hlavou, která vyúsťuje do rozvaděče.
 • WINACD


  Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání WINACD umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy.
 • WINPEU


  Vyhodnocovací program pro data ze služby Podrobný elektronický účet mobilní sítě Telefonica.

Nová verze programu 3.9

Vazeni obchodni pratele a uzivatele programu WIN-TEL,

od dnesnïho dne (10.2.2010) je uvolnena do expedice nova verze tarifikacniho programu WIN-TEL/Accountix. Mezi hlavni zmeny v nove verzi patrí :

 • zjednodusena sprava zpracovavanych dat (napr. odstraneni duplicitnich dat bez nutnosti mazani a opetovneho nacteni dat)
 • zjednodusena prace s archivem konfigurace (prenaseni konfiguraci mezi jednotlivymi mesici)
 • moznost rozsireni organizacni struktury o dalsi 2 urovne
 • nove ikony ve vyberovem menu
 • moznost libovolne upravovat poradi sloupcu v moznostech zobrazeni

Zmeny v nadstavbe WEBServer:

 • moznost editovat web uzivatele pres www rozhrani
 • moznost definovat povinne prikazy pro jednotlive uzivatele
 • moznost preddefinovat vlastnosti sestav

O moznostech upgrade se muzete informovat na nasech obchodnim oddeleni. Kontakt: tel. 266 090 042 nebo info@ateco.cz

Vánoční provoz

Vážení obchodní partneři a koncoví uživatelé našich produktů,

dovolujeme si Vás tímto informovat o Vánočním provozu.
Ve dnech 23.12.2009 a 31.12.2009 bude zavřeno.
V ostatní pracovní dny jsme Vám plně k dispozici.

Všem Vám přejeme krásné a pohodové vánoční svátky a úspěšné vkročení do nového roku 2010.
Kolektiv zaměstnanců ATECO spol. s r.o.

Workshop ATECO

Dne 4.12.2009 se uskuteční pro naše obchodní partnery WORKSHOP ATECO, kde budou představeny novinky připravované verze programu WIN-TEL, verze 3.9.
Z tohoto důvodu bude omezen provoz na obchodním oddělení. Veškeré Vaše objednávky či dotazy budou vyřešeny v pondělí 7.12.2009.
Děkujeme za pochopení.

Ukončení technické podpory WIN-TEL verzí 3.4 a 3.5

Vazeni uzivatele,

pocinaje dnem 31.8.2009 ukoncujeme bezplatnou technickou podporu verzi 3.4 a 3.5, programu WIN-TEL a Accountix. Tyto verze byly distribuovany do roku 2005 a v soucasne dobe nevyhovuji podminkam telekomunikacni prostredi.

O moznosti upgrade se muzete informovat na nasem obchodnim oddeleni, nebo se muzete obratit na Vasi servisni orgranizaci, ktera Vam spravuje telefonni ustrednu.

Změna v označování produktu

Ode dne 1.3.2009 dochází ke změně v označování tarifikačního programu z původního WINTEL na nové WIN-TEL. Označování tarifikačních programů pro ústředny Siemens názvem Accountix zůstává v platnosti i nadále.

WINPEU – nový manuál PDF + upgrade 3.0

Byl dokončen manuál ve formátu PDF k programu O2 WINPEU. Jeho stažení můžete provést ze sekce Ke stažení/Manuály a návody nebo přímo zde Manual WINPEU.pdf.

Upgrade poslední verze 3.0 lze stáhnout rovněž ze sekce Ke stažení/Manuály a návody nebo přímo zde Upgrade WINPEU 3.0.zip. (Jedná se pouze o upgrade. Lze instalovat pouze na PC s některou již nainstalovanou předcházející verzí programu O2 WINPEU !)

WIN-TEL/Accountix nová verze 3.8

Vážení obchodní přátelé a uživatelé programu WIN-TEL,

Od dnešního dne (15.12.2008) je uvoln?na do expedice nová verze tarifikačního programu WIN-TEL/Accountix. Mezi hlavní změny v nové verzi patří :

WEB aplikace

WEB aplikace WIN-TEL je založena na vývojovém prost?edí Delphi (Codegear) s WEB nadstavbou Intraweb používající technologie AJAX (Asynchronous JavaScript and XML). AJAX je obecné ozna?ení pro technologie vývoje interaktivních webových aplikací, které m?ní obsah svých stránek bez nutnosti jejich znovuna?ítání. Na rozdíl od klasických webových aplikací poskytují uživatelsky p?íjemn?jší prost?edí.

Možnost provozu bez IIS.

 

Zpracování celkových poplatků za pobočky

Import dat od operátor? (IDO) umož?uje nov? importovat veškerá operátorem poskytovaná data o provozu pobo?ky a ukládat je do databáze poplatk? programu WIN-TEL. Do databáze poplatk? je možné doplnit i výsledky celkových sestav dat získaných z úst?edny.

Pomocí p?íkaz? Poplatky/Souhrn je možné tato data agregovat a p?ehledn? zobrazit.

 

Podpora více m?n

Možnost zobrazování celkových cen v sumá?ích sestav i v další m?n? (nap?. Euro). U každé sestavy je možné zvolit Národní profil (základní a alternativní m?nu, sazbu DPH).

 

Import organiza?ní struktury

Import z LDAP, AD, CSV soubor?

 

Vyhodnocení p?epojovaných hovor?

Nové možnosti: Ú?tovat iniciátorovi hovoru  (pobo?ce, která hovor vytvá?ela), Zobrazit ú?tované délky hovoru.

 

Nastavení pro síťovou verzi se slučováním dat

Možnost volby po?adí konverze dat sí?ových úst?eden, podmínky shody pro slou?ení záznam?, p?enášené položky.

 

Systém

Podpora instalace a provozu na Windows Vista. Podpora instalace na 64 b systémech.

 

 

O možnostech upgrade se m?žete informovat na tel: 266 090 042 nebo mailem na info@ateco.cz.

Tarifikační tabulky pro Slovensko

Verze WIN-TEL/ACCOUNTIX od 3.7 již umožňuje zpracovávat hovorné ve dvou měnách, např. SKK a Euro. Poslední tabulky pro Slovensko s označením T_sl0806.trt obsahují tarify základních operátorů v SKK. Program WINTEL/Accountix si ve  výstupních sestavách stávající měnu v nastaveném přepočítávacím koeficientu přepočte na požadovanou měnu.

K 1.1.2009 budou připraveny pro Slovensko samostatné tarifikační tabulky T_sl0901.trt, které budou obsahovat tarify pouze v Euro.

Od 15.12.2008  budou všechny expedované programy pro Slovensko (t.j. jak verze 3.7, tak verze 3.8) tyto tabulky implicitně  obsahovat. Pro případné zachování časové souslednosti budou k dispozici i ty předcházející.

Nové tabulky T_sl0901.trt nebudou již umístěny na webu k bezplatnému stažení, ale budou pouze součástí nových verzí/upgrade. 

WORKSHOP ATECO

Dne 28.11.2008 se uskutečnil pracovní seminář pod názvem WORKSHOP ATECO. Na semináři se sešlo asi 40 účastníků z řad obchodních partnerů (dealerů) i koncových zákazníků. Účastníkům byla předvedena nová verze 3.8 produktu WIN-TEL/Accountix. Další zkušenosti s programem byly prezentovány formou případových studií.

Účastníci ohodnotili seminář jak po technické i tématické stránce prostřednictvím dotazníků kladně.

Případové studie tarifikace:

Př.1 Kombinace klasické a IP telefonie (Hipath 4000 + CCM)

Př.2 Organizační struktura a její načtení z LDAP

Př.3 Národní profily, přepočet a zobrazení dvou měn

Př.4 Nová IP ústředna Hipath 8000

Př.5 Zpracování velkého objemu dat z pevné a mobilní sítě (1,3 milionu hovorů/měsíc)