• WIN-TEL


  Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WIN-TEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen.
 • WINKAB


  Program WINKAB umožňuje v elektronické podobě zpracovávat data, která popisují telekomunikační (či jiné) kabelové rozvody. Základním prvkem programu je kabel s označenou kabelovou hlavou, která vyúsťuje do rozvaděče.
 • WINACD


  Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání WINACD umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy.
 • WINPEU


  Vyhodnocovací program pro data ze služby Podrobný elektronický účet mobilní sítě Telefonica.

Optimalizace tarifních programů

Služba Optimalizace tarifních programů představuje nalezení co možná nejvýhodnějších tarifů pro zákaznické firemní telefony (pevné nebo mobilní). Oproti různým metodám odhadů nad sumáři má výhodu v tom, že vychází z opravdu reálných dat zákazníka za minulá období a na tato data jsou simulovány různé potenciální tarifní programy.  Výstupem je pak tabulka setříděných tarifních programů za každý telefon.

Je možné využít jak pro nalezení optimálních tarifů pro firemní telefony v rámci dané Rámcové smlouvy s operátorem, tak i při případném přechodu k jinému operátorovi.

Služba je určena firmám nejen jako jednorázová kontrola současného nastavení, ale i jako pomůcka pro výběr telekomunikačního operátora ve výběrovém řízení.

Legenda k následujícímu obrázku:
V tabulce jsou zobrazena data podle současného operátora ( současné účtování), kde na základě optimalizace došlo k doporučení jiného tarifního programu (Doporučený operátor, pro kterého platí Doporučené účtování). Ve sloupci Rozdíl je uveden výsledek doporučení. Pro daný případ se jedná o úsporu 27 892,- Kč. (použitá čísla SIM jsou zabílena)