• WIN-TEL


  Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WIN-TEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen.
 • WINKAB


  Program WINKAB umožňuje v elektronické podobě zpracovávat data, která popisují telekomunikační (či jiné) kabelové rozvody. Základním prvkem programu je kabel s označenou kabelovou hlavou, která vyúsťuje do rozvaděče.
 • WINACD


  Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání WINACD umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy.
 • WINPEU


  Vyhodnocovací program pro data ze služby Podrobný elektronický účet mobilní sítě Telefonica.

Nadstavby programu WIN-TEL

 

IDO – import dat od operátorů

Nadstavba Import dat od operátorů umožňuje uživateli načíst do programu a následně porovnat skutečná data o hovorech poskytnutá  příslušným operátorem hlasových služeb na jeho straně. Program načte sestavy s podrobnými záznamy uskutečněných hovorů buďto z dodaného nosiče CD nebo přes Internet. Nadstavba umožňuje: kontrolu cen jednotlivých hovorů účtovaných operátorem, jejich zpřesnění pro podrobné přefakturování podnájemníkům, přiřazení tarifovaných příchozích hovorů konkrétním účastníkům (např. od mezinárodní spojovatelky), centrální zpracování dat o hovorech od více operátorů v jednom programu. Tato nadstavba je zdarma zahrnuta v základním programu WIN-TEL/Accountix od verze 3.3

WEB server

Aplikace zpřístupňuje služby programu WIN-TEL (jednotlivé výpisy) z prostředí internetových prohlížečů (MS Explorer). WEB serverová aplikace WIN-TEL je spuštěna na počítači (kde běží i modul Zápis pro sběr dat z PBX) pod operačním systémem Windows NT/2000 a MS Internet serverem. Aplikace je určena pro uživatele, kteří požadují přístup k výsledným datům (WIN-TEL) z mnoha pracovišť (násobný přístup), případně vzdálený (modemový) přístup. Na jednotlivých stanicích není nutné instalovat program WIN-TEL ani jeho moduly, přístup k datům je zajištěn pomocí standardního internetového prohlížeče.
Nadstavbu si lze vyzkoušet stažením demoverze a jejím nainstalování i pro požadovanou ústřednu.

 

EVI – Evidence telefonů, tabletů, notebooků …

Jedná se o možnost evidence pevných a mobilních telefonů, přiřazení telefonů uživatelům, evidence SIM karet, aktivovaných služeb, oprav, atd. Umožňuje sledovat změny všech ukládaných dat (ukládá se kompletní historie dat včetně data změny a uživatele, který změnu zapsal).

 

Síť PBX (původně Síťová modemová)

Tato varianta umožňuje zpracovávat najednou data z libovolného počtu ústředen. Z centrálního počítače se pomocí modemu, TCP/IP, ethernetu nebo přímého zapojení po LAN obvolávají vzdálené ústředny, odkud se data stahují a pak na tomto PC zpracovávají. Varianta je určena pro dálkové zpracování telekomunikačních tarifních dat. Je vhodná pro firmy, které mají své filiálky různě vzdálené, avšak tvoří jeden účetní subjekt.

 

Síťová LANová

Síťová LANová varianta umožňuje násobný přístup ke zpracovávaným datům z více počítačů jedné sítě LAN/WAN. LANová varianta je určena např. pro pronajímatele kanceláří v jedné budově (jedna LAN/WAN), který umožní svým nájemcům přístup k jejich telefonním datům, popř. v jedné společnosti si přejí mít kontrolu nad svými telefonními účty všichni vedoucí oddělení apod.

 

Terminálová

Terminálová nadstavba umožňuje terminálový přístup ke zpracovávaným datům z více počítačů jedné sítě LAN/WAN, stejně jako u síťové lanové nadstavby, zpracování dat ale neprobíhá na lokálním PC, data se zpracovávají na serveru a výstupy (obrazovka, klávesnice) se zobrazují na terminálu (na lokální PC musí být terminálový klient např. MS Windows, VNC), výhodou je nízké zatížení sítě.

 

Hotelová

Hotelová nadstavba umožňuje zjednodušeným způsobem zaznamenávat datum a čas příchodu a odchodu hosta, což urychluje recepční manipulaci s programem při tisku účtenky hostovi s provolanou částkou. V této variantě je možné nastavit na každou hotelovou pobočku kredit, po jehož překročení se protelefonovaná částka zobrazuje zvýrazněně. Varianta je určena pro malé hotely a penziony.

 

Konzultantská

Tato varianta umožňuje uživatelům si ke svým odchozím nebo příchozím hovorům nastavit ještě konzultantskou tarifní sazbu např. 500,- Kč/hod. Pak při zpracování výsledků volání se ke každému hovoru kromě telefonních poplatků připočítává ještě tato časová sazba. Takovýto výstup pak může sloužit jako podklad pro fakturování dalších přídavných nákladů jednotlivým klientům. Varianta je určena pro advokátní a poradenské společnosti.

 

Docházková

Tato varianta umožňuje využít telefonní pobočkové ústředny i jako docházkového zařízení bez použití dalších dodatečných zařízení a nástrojů. Nadstavba pracuje tak, že všem zaměstnancům je přiděleno číslo PIN, které zaměstnanci zadávají při jakýchkoliv pohybech (příchod,odchod, odchod k lékaři, odchod služebně apod.) pomocí jakéhokoliv telefonního přístroje ve firmě. Program tyto pohyby zpracuje a měsíčně vyhodnotí.

 

Export výstupních dat do databáze SQL

Nadstavba umožňuje zpřístupnění informačních výstupů programu WIN-TEL ostatním podnikovým informačním aplikacím používajícím jednotný SQL server. V programu WIN-TEL se spouští pravidelně naplánované úlohy (sestavy), jejichž výstup se automaticky ukládá do smluvených tabulek na SQL serveru.

 

Vícejazyčná verze

Umožňuje přepínání jazykových mutací za běhu programu. Připraveny jsou jazykové mutace česká, slovenská a anglická.

 

Analýza příchozích hovorů ACD

Nadstavba provede podrobnější analýzu příchozích/odchozích hovorů podle délky hovoru, doby vyzvánění, denního rozložení, oblastí volání. Využití je v malých Call centrech.

 

CRM (Customer relationship management)

Umožňuje provázat informace o telefonních hovorech v programech WIN-TEL/Accountix s moduly Deník a Kontakty v programu Microsoft Outlook. To přináší uživateli možnost snadno vytvářet a následně využívat propojené databáze zákazníků, databázi záznamů o jejich telefonátech a databázi se zaznamenanými údaji o jejich potřebách.