• WIN-TEL


  Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WIN-TEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen.
 • WINKAB


  Program WINKAB umožňuje v elektronické podobě zpracovávat data, která popisují telekomunikační (či jiné) kabelové rozvody. Základním prvkem programu je kabel s označenou kabelovou hlavou, která vyúsťuje do rozvaděče.
 • WINACD


  Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání WINACD umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy.
 • WINPEU


  Vyhodnocovací program pro data ze služby Podrobný elektronický účet mobilní sítě Telefonica.

WIN-TEL

Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen – WIN-TEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o telefonních hovorech: u odchozích dostává informaci o tom kdo, kdy, kam a za kolik telefonoval, u příchozích kdo, kdy a jak dlouho vedl telefonní hovor a v případě vysílané identifikace volajícího i z jakého telefonního čísla bylo voláno.

Určení

Program je určen všem provozovatelům telefonních pobočkových ústředen, kteří požadují mít neustálý přehled o protelefonovaných nákladech. Pomocí programu lze vystavovat účtenky či daňové doklady ať už nájemcům, nebo i jednotlivým zaměstnancům např. za soukromé hovory.
Funkce zpracování příchozích hovorů umožňuje sledovat zatížení pobočky na příchodu, např. spojovatelky, operátory center obsluhy volání apod. Společně s informací o odchozích volání lze pak vyhodnotit celkové telefonní či časové zatížení dané pobočky či poboček.

Základní funkce programu

 • vyhodnocení hovorného podle poboček, st. linek, akontačních účtů, autorizačních kódů, přístupového čísla
 • vyhodnocení celkového provozu ústředny, analýza příchozích hovorů, analýza obsazenosti ústředny, sledování statistiky provozu programu, analýza extrémů (nejvolanější číslo, nejrušnější den, nejrušnější hodina, nejnákladnější hovor), analýza příchozích hovorů (ACD)
 • generování rozpisů služebních a soukromých hovorů a rozpisů podle tarifikačních tříd (místní, meziměstské, mezistátní, mobilní sítě, …)
 • možnost vytváření organizační struktury poboček (5 úrovní) s možností vlastního pojmenování struktury, linek, akontačních účtů
 • filtrace hovorů zařazených do výstupní statistiky podle: volaných čísel (až 3), volaného místa (až 3), délky hovoru (systém od-do), ceny (od-do), označení volaného čísla (z vlastní databáze), dále podle typu hovorů (příchozí/odchozí, přepojovaný/nepřepojovaný, nevyzvednutý), a to všechno nad zvolenou pobočkou/skupinou/úsekem/útvarem a/nebo linkou/grupou a/nebo účtem/střediskem
 • automatické vytváření faktur, volba výpočtu s DPH nebo bez DPH
 • možnost exportu výstupních sestav (formát: textový, CSV, HTML, DBF, MS Excel), přenos dat přes schránku Windows
 • ze zobrazených výsledků snadné vytvoření grafů (sloupcových, kruhových, 3D)
 • možnost třídění podle zvoleného sloupce výstupní tabulky, hledání ve zvoleném sloupci tabulky
 • snadné ovládání pomocí Ovládacího panelu s možností výběru zobrazovaných příkazů, panelů ovládacích tlačítek a nabídky
 • podpora tarifních programů alternativních operátorů (minutová sazba i tarifní pulzy), podpora nelineární tarifikace
 • možnost definovat nové operátory a volně upravovat tarify existujících operátorů (možnost exportu/importu)
 • aktualizace tarifních tabulek po internetu
 • podpora funkcí LCR ústředen
 • možnost opakovat poslední zadané příkazy (Historie příkazů)
 • možnost porovnání cen hovorů uskutečněných prostřednictvím alternativních operátorů
 • parametrické spouštění programu: program umožňuje uživateli vytvoření vlastních postupových sestav např. pravidelně opakujících se úkonů (tisky faktur v měsíčních periodách) s automatickým a periodickým prováděním včetně tisku na zvolených tiskárnách, exportů do souborů a odesílání elektronickou poštou (časování zajišťuje modul Zápis)
 • funkce správa adresáře umožňuje vytvářet různě strukturovanou správu adresáře odběratelů, která se s výhodou použije při automatických výpisech. Funkce definice tiskových sestav umožňuje uživateli vytváření výstupních tiskových sestav na míru (hlavičky, odstránkování apod.)
 • automatické zálohování parametrů programu: program umožňuje veškeré nastavovací parametry programu zálohovat v záložním konfiguračním souboru
 • možnost uchování různé konfigurace v archivu po měsících
 • automatické zálohování datových souborů
 • přenos dat z ústředny: sériový, TCP/IP, FTP, vzdálené stahování modem, stahování pomocí převodníku sériová komunikace/TCP
 • možnost průběžně sledovat ukončené hovory, případně tisknout účtenky za hovor (modul Sledování)
 • kontrola správné činnosti přenosu dat z ústředny modulem Supervisor (chybová hlášeni i pomocí elektronické pošty a SMS

Výstupy dat

Veškeré zpracované informace lze přehledně tisknout na tiskárně ve formě jednoduché účtenky nebo daňového dokladu. Daňový doklad splňuje veškeré náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty. Na výstupním dokladu lze doúčtovávat podnájemníkovi další přídavné služby jako např. programování telefonů, přeložení pobočky apod., což má výhodu v jednoduché evidenci všech pohledávek vůči podnájemníkovi.
Všechny textové výstupy lze z programu exportovat pro nějaké další použití, např. v dalších podnikových informačních systémech. Exporty lze provádět do textového souboru, přičemž lze nadefinovat oddělovače položek, nebo přímo do Excelu. Celkové sestavy lze rovněž exportovat do souborů DBF.

Z výstupních textových sestav lze dále vytvářet přehledné grafy. Grafické výstupy lze získat jak ve formě sloupcového, čárového grafu i kruhového a týkají se zpracovaných údajů poboček, linek, skupin, vytíženosti ústředny.

Požadavky na hardware

Doporučené požadavky: CPU 2 GHz a výše , HDD 40 GB, 2GB RAM, 
Na počítači musí být spustitelné požadované Windows prostředí ( Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10, pro síťové aplikace Windows server 2003,2008,2012).