• WIN-TEL


  Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WIN-TEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen.
 • WINKAB


  Program WINKAB umožňuje v elektronické podobě zpracovávat data, která popisují telekomunikační (či jiné) kabelové rozvody. Základním prvkem programu je kabel s označenou kabelovou hlavou, která vyúsťuje do rozvaděče.
 • WINACD


  Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání WINACD umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy.
 • WINPEU


  Vyhodnocovací program pro data ze služby Podrobný elektronický účet mobilní sítě Telefonica.

Demoverze ke stažení

1. Aktivní demoverze WIN-TEL/Accountix

Aktivní demoverze umožňuje aktivní napojení PC s programem WIN-TEL s danou ústřednou. Po správné instalaci (správně nastaven komunikační port na PC, komunikační rychlost, počet bitů, parita) dojde k omezenému sběru dat z ústředny a tím k vyzkoušení celého řetězce systému a to ústředna, kabel, počítač, program.
Demoverze navíc obsahuje vzorová data, na kterých si uživatel může vyzkoušet všechny funkce programu. Program je určen pro operační systémy Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 CZ.


WIN-TEL/Accountix – Vyhodnocovací program ; WIN-TEL_4.5 demo.zip (15MB, Setup.exe)


DEMO verze má proti ostré verzi následující omezení:
Doba užívání je omezena na 30 dnů od instalace (menu Info/O aplikaci vypisuje zbývající počet dnů užívání).

Maximální počet je omezen na 20 poboček, 10 linek a 5 webových přístupů.

Je omezen maximální počet hovorů přenesených při jednom spuštění modulu Zápis.
Při zápisu a konverzi dat z ústředny dochází k záměrnému vypouštění hovorů.
Požadovaný typ ústředny pro testování si vyberete z nabídky při instalaci programu (případně v menu Řídící centrum/Konfigurace/Ústředna-Nastavení/Typ ústředny).

DEMO verze obsahuje demonstrační data (pro testování nutno nastavit dané období):

Databáze hovorů v intervalu 1.1.2016 – 31.1.2016.
Databáze pro systém evidence docházky zobrazíte v intervalu 1.2.2016 – 5.2.2016.

Data pro Import dat operátorů jsou v podadresáři Data\IDO (Příkaz Soubor/Data od operátorů: operátor O2 GSM/TEST). Nainstalovaná data již tento import obsahují.

Data pro Import organizační struktury jsou v podadresáři Data\IOS (Příkaz Konfigurace/Organizační struktura/Import struktury: profil LDAP).

DEMO verze obsahuje následující speciální rozšíření příkazů, která nejsou standardní součástí programu:

WIN-TEL – WEB
Umožňuje zpřístupnit základní funkce Vyhodnocovacího modulu WIN-TEL prostřednictvím standardního internetového prohlížeče.

Evidence zařízení
Systém evidence pevných a mobilních telefonů, PC, tabletů, atd. Umožňuje ukládat libovolné údaje evidovaných zařízení, sledovat jejich pohyb mezi uživateli a změny ukládaných údajů. Možný je i import/export z jiných informačních zdrojů organizace, vytváření předávacích protokolů, atd.

Hotelová verze
Hotelová nadstavba umožňuje zjednodušeným způsobem zaznamenávat datum a čas příchodu a odchodu hosta, což urychluje recepční manipulaci s programem. V této variantě je možné nastavit na každou hotelovou pobočku kredit, po jehož překročení se protelefonovaná částka zobrazuje zvýrazněně. Varianta je určena pro malé hotely a penziony.

ACD
Analýza příchozích/odchozích hovorů Nabídka ACD.

Systém evidence docházky
Evidence docházky pracuje na základě vyhodnocování ústřednou zaznamenaných speciálních hovorů, kterými zaměstnanci ohlašují svůj příchod a odchod ze zaměstnání.

Vyúčtování konzultačních služeb
Příkaz lokální nabídky při podrobném zobrazení hovorů – Minutová sazba určená pro navýšení původní ceny odchozích a příchozích hovorů. Výše minutové sazby může být určena také podle účtu (Akontačního kódu) použitého v hovoru.

Přepínaní jazyků
Jazyk je možné zvolit z nabídky Soubor modulu Vyhodnocení. Ve zvoleném jazyce jsou zobrazovány všechny výstupy programu včetně nápovědy. Připraveny jsou jazykové mutace česká, slovenská a anglická.

Přímý zápis periodických výpisů do databáze – Nadstavba umožňuje exportovat výsledky periodických výpisů do databází přístupných prostřednictvím ODBC (MS ADO).

Komentář hovoru – MS Outlook
Umožňuje vytvořit pro vybraný hovor v podrobném zobrazení modulu Vyhodnocení nebo Sledování záznam ve složce Deník programu MS Outlook. Do záznamu Deníku se přenesou údaje o hovoru.

Cenový server
Pomocí TCP/IP protokolu vrací aktuální cenu hovoru pro zadané parametry (volané číslo, délka, čas, operátor). Možný je i WEB přístup.

Zrcadlení (rozšíření modulu Supervisor)
Slouží k zálohování veškerých nastavení a dat na záložní PC. V případě poruchy základního PC je možné rychle obnovit provoz ze záložního PC. Na záložním PC je možné spouštět všechny moduly jako na základním PC.

Aktivní demoverze neobsahuje tyto ústředny:
Alcatel 4400
CISCO
Hicom 300
HiPath 4000
HiPath 8000

 2. WINPEU – Podrobný elektronický účet demoverze

Winpeu demo – samorozbalovací tvar, před instalací budete upozorněni.

Požadovaný typ ústředny pro testování si vyberete z nabídky při instalaci programu.

Bližší informace o nadstavbách najdete zde. Pokud máte zájem o demoverzi v jiné konfiguraci, kontaktujte obchodní oddělení na info@ateco.cz