• WIN-TEL


  Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WIN-TEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen.
 • WINKAB


  Program WINKAB umožňuje v elektronické podobě zpracovávat data, která popisují telekomunikační (či jiné) kabelové rozvody. Základním prvkem programu je kabel s označenou kabelovou hlavou, která vyúsťuje do rozvaděče.
 • WINACD


  Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání WINACD umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy.
 • WINPEU


  Vyhodnocovací program pro data ze služby Podrobný elektronický účet mobilní sítě Telefonica.

Tarifikační program pro CISCO Call Manager (CUCM)

Tarifikační program WIN-TEL/CCM je určen pro sběr a zpracování dat ze systému IP telefonie Cisco Call Manager. Program nemá žádné speciální nároky na hardware počítače ani na software, vyžaduje pouze připojení k systému, na kterém je provozován CCM od verze 4.0 výše (aktuálně 11.0).

 

1. Zajištění sběru dat

Záznamy dat o hovorech CDR (modul Zápis) jsou získávána ze systému CCM z více zdrojů.

1.1.1 Databáze MSSQL CCM V 4

Program WIN-TEL (modul Zápis) v uživatelem zvolených intervalech stahuje záznamy z databáze CDR (Microsoft SQL). Databáze je zpřístupněna pomocí ODBC rozhraní a jsou vyžadována práva jen pro čtení (záznamy v databázi nejsou měněny ani mazány). Stahování dat je optimalizováno na minimalizaci zátěže CCM databáze.

1.1.2 Databáze MSSQL CCM V 5 výše

Vysílaná data CCM jsou zaznamenávána FTP serverem v modulu Zápis.

1.2 Záznamy aktivity bran H 323 z Radius serveru na počítači CCM

V případě používání bran se signalizací podle normy H 323 neobsahují údaje o hovoru získané z databáze CCM všechny informace potřebné pro správnou tarifikaci (hlavně specifikaci hovorem použité odchozí linky). Proto jsou stahovány ještě dodatečné údaje ze záznamů o aktivitě brány. Tyto soubory jsou vytvářeny pomocí Radius serveru, který je součástí operačního systému Microsoft Windows Server. Ten je nainstalován na PC, na kterém běží CCM (popř. na některém jiném v síti LAN). V případě, že není Radius server MS Windows k dispozici ( např. Cisco Express, CCM V 5), je možné použít Radius server v modulu Zápis. V tomto případě je nutné zajistit nepřetržitý běh modulu Zápis (spustit Zápis jako službu na stále spuštěném PC).

1.3 Sběr dat z brány 2N GSM Voice blue

Data jsou sbírána prostřednictvím modulu Zápis.

1.4 Připojení bran pomocí SIP trunks

Poslední verze programu WIN-TEL umožňuje rovněž zpracovávat data z připojených bran i pomocí SIP trunků.

2. Zpracování dat – Vyhodnocení

Po stažení dat do PC a spuštění modulu Vyhodnocení dojde k automatické konverzi stažených dat do vnitřního formátu programu WIN-TEL. Pak je možné provádět vyhodnocení hovorného a jeho zpracování pro statistické a fakturační účely. Při prvním spuštění je nezbytné zvolit přiřazení tarifních programů operátorů (cenových plánů) jednotlivým používaným vnějším linkám. Systém pracuje se všemi typy hovorů (odchozí, příchozí, přepojované, konferenční) a zpracovává následující údaje o hovoru: volající a volané číslo, čas hovoru, délku hovoru, délku vyzvánění, autorizační kód. Další vlastnosti jsou stejné jako u programu WIN-TEL pro telefonní pobočkové ústředny.

3. Požadavky na HW,SW

Program WIN-TEL/CCM může být instalován na Server CCM (výrobce ovšem nedoporučuje z hlediska záruk) nebo na samostatném tarifikačním serveru (MS Windows 2003/2008/2012 server) nebo pouhém PC (MS Windows 7 a výše). Program pro svůj běh nevyžaduje žádnou další databázi (SQL nebo jinou) ani žádný další licencovaný (ani nelicencovaný) software.

4. Varianty

CCM – verze 4.1, 4.2, 5.0, 6.0, 7.0, 8.1, 9.1, 10.1, 11.0
CCME – Expres