• WIN-TEL


  Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WIN-TEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen.
 • WINKAB


  Program WINKAB umožňuje v elektronické podobě zpracovávat data, která popisují telekomunikační (či jiné) kabelové rozvody. Základním prvkem programu je kabel s označenou kabelovou hlavou, která vyúsťuje do rozvaděče.
 • WINACD


  Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání WINACD umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy.
 • WINPEU


  Vyhodnocovací program pro data ze služby Podrobný elektronický účet mobilní sítě Telefonica.

Aktuality

1 2 3 8

O2 WINPEU – Nová verze 4.0

Nová verze 4.0 programu O2 WINPEU je připravena na našem serveru ke stažení od úterý 24.08.2021. Uživatelům předcházející verze se automaticky objeví upozornění pro aktualizaci při zpracování nových dat za minulé účetní období (po zadání příkazů Soubor/Aktualizace). Při aktualizaci následujte pokyny programu na obrazovce.

V nové verzi jsou zejména následující změny a vylepšení:

 • Výpisy a faktury zohledňují sníženou DPH.
 • Správa Email umožňuje zkontrolovat před odesláním úplnost a správnost souborů vygenerovaných z Plánu úloh a potom je najednou odeslat.
 • Úprava vzhledu výstupních sestav modulu Vyhodnocení nastavením Profilů Zobrazení, Tisku a Faktury, kterými je určen vzhled výstupních sestav v zobrazení na displeji, při tisku a při exportu do výstupních souborů. Je možné zvolit barevné zvýraznění, různé druhy písma a styly oddělovacích řádků. Jednotlivým výpisům je možné přiřadit různé profily.
 • Úprava exportů v souvislosti s novým vzhledem výstupních sestav.
 • Rozšířené možnosti exportu XLSX: možnost dělit do listů jako u OLE Excel.
 • Úprava zobrazování, exportu a konfigurace faktur.
 • Lokální nabídka hlavičky tabulky po klepnutí do nadpisu výstupní tabulky: příkazy Výběr, Vyhledání, Třídění, Filtrace, Zvýraznění, Graf, Skrytí a Zobrazení sloupce.
 • Zpřehlednění ovládání pomocí Řídícího centra: barevné odlišení a přednostní zobrazení často používaných příkazů.
 • WEB: zjednodušení ovládání, lokální nabídka hlavičky tabulky, spuštění Automatického příkazu z přihlašovací stránky.
 • WEB: možnost přihlášení pomocí Cloud služeb Azure nebo Google. Možnost přihlášení pomocí Dvou faktorové autentizace (zasílání přihlašovacího kódu).
 • WEB: možnost zrychleného spuštění Preferovaných příkazů přímo z přihlašovací stránky.
 • WEB: zrychlení ovládání funkcí výstupní tabulky výpisu pomocí funkcí sloupce tabulky.

Úplný soupis změn ve verzi WINPEU 4.0 jsou zde : Info.rtf 

V případě, že z nějakých důvodů nelze provést automatickou aktualizaci, lze stáhnout upgrade  a ručně provést instalaci dle pokynů programu.

Po spuštění Setup_Winpeu.exe je nutno instalátor nasměrovat do adresáře, kde máte předcházející verzi programu. Bez přítomnosti předcházející verze na vašem PC instalace Upgrade neproběhne. Upgrade WINPEU 3.9 je zde: Setup_Winpeu.zip

Změna distribučního modelu k 1.9.2021

Vážení obchodní partneři,

po důkladném uvážení jsme se rozhodli změnit obchodní politiku našeho stěžejního programu WIN‑TEL/Accountix. Počínaje 1.9.2021 bude standardně distribuována licence k programu WIN‑TEL 365. Program WIN‑TEL 365 bude mít časově omezenou funkčnost na 365 dní od instalace. Jedná se o podobný obchodní model, jaký používá společnost Microsoft s produktem Office 365 (předplatné na službu na 365 dní).

Po dobu platnosti licence má uživatel nárok na základní bezplatnou technickou podporu (telefonickou či mailovou). Uživatel programu bude 30 dní před koncem platnosti licence programu upozorňován na nutnost obnovy licence prostřednictvím svého správce PBX. Upozornění na nutnost obnovy zašle správci PBX i ATECO. Po úhradě licenčního poplatku dojde k automatickému prodloužení licence (pro PC s internetovým připojením). Při obnovování licence programu WIN‑TEL zákazník obdrží vždy aktuální verzi programu.

Další výhodou pro zákazníka u verze WIN-TEL365 je počáteční nižší cena, takže s platností produktu na jeden rok lze u takového nákupu použít provozní finance a ne komplikovanější investiční finance.

V případě zájmu zákazníka bude k dispozici i původní časově neomezená licence programu WIN‑TEL/Accountix (bez automatické aktualizace) dle ceníku pro WIN‑TEL/Accountix klasik.

Hlavní úpravy a vylepšení verze 5.0:

 • Rozšíření a vylepšení Sumáře výpisů, který kromě základního rozpisu DPH může volitelně obsahovat i Rozpis poplatků operátorů (názvy a ceny všech poplatků), Rozpis typů hovorů, Rozpis podle filtrace (ceny hovorů podle zvolené filtrace, např. soukromé do zahraničí), Rozpis extrémů (Nejnákladnější, Nejdelší, Nejvolanější hovory).
 • Možnost porovnání hodnot měsíčních výpisů pro celkové výpisy. Ve výstupní tabulce se měsíční součty zobrazují po řádcích pro jednotlivé Pobočky/Skupiny, složený graf umožňuje porovnání měsíců.
 • Vylepšená Správa odesílání Emailů.
 • Faktura: Tisk, PDF, XLSX: možnost vložení QR kódu s údaji elektronické faktury.
 • Zpřehlednění ovládání pomocí Řídícího centra: barevné odlišení a přednostní zobrazení často používaných příkazů.
 • Možnost zvýraznění sloupců výstupní tabulky výpisů.  Možnost skupinového výběru zobrazených sloupců příkazy lokální nabídky sloupce Zobrazení: Výchozí, Vše, Nic, Možnosti, + Popisné, – Popisné, + Ceny, – Ceny.
 • Správa modulů: možnost Ukončení běhu modulů, služeb a WEB pod IIS. Při žádosti o ukončení modulu Vyhodnocení spuštěného jiným uživatelem, se tomuto uživateli zobrazí požadavek na ukončení.
 • Vylepšení exportu výpisů do XLSX, PDF,..
 • WEB: možnost přihlášení pomocí Cloud služeb Azure nebo Google.
 • WEB: Organizační struktura: úpravy a vylepšení funkce.
 • WEB: zrychlení ovládání funkcí výstupní tabulky výpisu pomocí funkcí sloupce tabulky.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další obchodní spolupráci.

 

WIN-TEL a Accountix – nová verze 5.0

Ke dni 1.4.2021 jsme připravili novou verzi programu WIN-TEL a Accountix s označením 5.0
Obsahuje další různá vylepšení ve funkčnosti i v ovládání programu.

Z nejvýznamnějších úprav vybíráme:

 • Faktura: Tisk, PDF, XLSX: možnost vložení QR kódu s údaji elektronické faktury.
 • Zpřehlednění ovládání pomocí Řídícího centra: barevné odlišení a přednostní zobrazení často používaných příkazů.
 • Možnost skupinového výběru zobrazených sloupců příkazy lokální nabídky sloupce Zobrazení: Výchozí, Vše, Nic, Možnosti, + Popisné, – Popisné, + Ceny, – Ceny.
 • Možnost vložit do Sumáře sestavy rozpis poplatků operátorů výběrem ze všech IDO poplatků. Volba podle Služeb umožňuje vložit součet zvolených poplatků pod jedním názvem. Poplatky pro Sumář – výběr Oddílů umožňuje vložit do Sumáře všechny poplatky ze zvolených oddílů Souhrnu.
 • Možnost porovnání měsíčních výpisů pro Pobočky/Celkem, Skupiny..Firmy/Celkem, Svazky. Porovnání se zobrazuje po řádcích pro jednotlivé Pobočky/Skupiny. Složený graf umožňuje porovnání měsíců.
 • Email Text: volba Profil: možnost formátovaného textu Email.
 • Vylepšení exportu výpisů do XLSX, PDF,..
 • Předávací protokoly ve formátu PDF
 • WEB: možnost přihlášení pomocí Cloud služeb Azure nebo Google.

PF2021

Společnost ATECO spol. s r.o. přeje všem svým obchodním partnerům prožití krásných a pohodových Vánoc a mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2021.

 

Pracovní dny o vánocích (v období 23.12.2020 – 4.1.2021) :

Po 28.12.

Út 29.12

St 30.12. 

Po 04.01.

WIN-TEL a Accountix – nová verze 4.9

ke dni 1.5.2020 jsme připravili novou verzi programu WIN-TEL a Accountix s označením 4.9
Obsahuje další různá vylepšení ve funkčnosti i v ovládání programu.

Z nejvýznamnějších úprav vybíráme:

 • Výpisy a faktury zohledňují služby s další sníženou sazbou DPH.
 • Správa Email umožňuje zkontrolovat před odesláním úplnost a správnost souborů vygenerovaných z Plánu úloh a potom je najednou odeslat.
 • Zpřehlednění ovládání pomocí Řídícího centra: barevné odlišení a přednostní zobrazení často používaných příkazů.
 • Přiřazování poplatků skupiny telefonů se stejným TariffSpace (O2) jen základnímu číslu telefonu, pomocná čísla jsou eliminována.
 • Import dat od operátorů: zohlednění služeb se sníženou DPH, možnost automatického importu fakturačních parametrů do uživatelských parametrů pobočky.
 • Vylepšení exportu výpisů do XLSX, PDF,..
 • WEB: možnost přihlášení pomocí Cloud služeb Azure nebo Google. Možnost přihlášení pomocí Dvou faktorové autentizace (zasílání přihlašovacího kódu).
 • WEB: možnost zrychleného spuštění Preferovaných příkazů přímo z přihlašovací stránky.
 • WEB: zrychlení ovládání funkcí výstupní tabulky výpisu pomocí funkcí sloupce tabulky. 

O2 WINPEU – nová verze 3.9

Nová verze 3.9 programu O2 WINPEU je připravena na našem serveru ke stažení od pondělí 13.01.2020. Uživatelům předcházející verze se automaticky objeví upozornění pro aktualizaci při zpracování nových dat za minulé účetní období (po zadání příkazů Soubor/Aktualizace). Při aktualizaci následujte pokyny programu na obrazovce.

V nové verzi jsou zejména následující změny a vylepšení:

– nové typy služeb účtování operátora O2 (V rámci firmy, Tarifspace apod.) 
– pro telefony s blokovaným Detailem se použije celkové hovorné ze Souhrnu
– možnost zpracování speciálních 10ti ciferných čísel
– rozšíření zobrazování výstupních tabulek prostřednictvím funkce Vypočítávané sloupce

Úplný soupis změn ve verzi WINPEU 3.9 jsou zde : Info.rtf 

V případě, že z nějakých důvodů nelze provést automatickou aktualizaci, lze stáhnout upgrade  a ručně provést instalaci dle pokynů programu.

Po spuštění Setup_Winpeu.exe je nutno instalátor nasměrovat do adresáře, kde máte předcházející verzi programu. Bez přítomnosti předcházející verze na vašem PC instalace Upgrade neproběhne. Upgrade WINPEU 3.9 je zde: Setup_Winpeu.zip

PF 2020

 

Společnost ATECO spol. s r.o. přeje všem svým obchodním partnerům prožití krásných a pohodových Vánoc a mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2020.

 

Pracovní dny o vánocích (v období 23.12.2019 – 2.1.2020) :

Pá 27.12.

Po 30.12

Čt 02.01. 

 

 

WIN-TEL a Accountix – nová verze 4.8

ke dni 1.5.2019 jsme připravili novou verzi programu WIN-TEL a Accountix s označením 4.8
Obsahuje další různá vylepšení ve funkčnosti i v ovládání programu.

Z nejvýznamnějších úprav vybíráme:

 • Úprava vzhledu výstupních sestav modulu Vyhodnocení nastavením Profilů Zobrazení, Tisku a Faktury, kterými je určen vzhled výstupních sestav v zobrazení na displeji, při tisku a při exportu do výstupních souborů. Je možné zvolit barevné zvýraznění, různé druhy písma a styly oddělovacích řádků. Jednotlivým výpisům je možné přiřadit různé profily.
 • Úprava exportů v souvislosti s novým vzhledem výstupních sestav.
 • Rozšířené možnosti exportu XLSX: možnost dělit do listů jako u OLE Excel.
 • Úprava zobrazování, exportu a konfigurace faktur.
 • Lokální nabídka hlavičky tabulky po klepnutí do nadpisu výstupní tabulky: příkazy Výběr, Vyhledání, Třídění, Filtrace, Zvýraznění, Graf, Skrytí a Zobrazení sloupce.
 • Anonymizace obsahu Konfigurace/Nastavení/Pobočky, Skupiny.
 • Úplné odstranění hovorových dat a konfigurace starší než x měsíců.
 • WEB: zjednodušení ovládání, lokální nabídka hlavičky tabulky, spuštění Automatického příkazu z přihlašovací stránky.

Úplný seznam změn je k dispozici zde:  Info.rtf

Nové vyúčtování MojeO2 – aktualizováno 19.11.

Publikováno 19.11.2018 17:00 hod.:

 • zrovna jsme umístili na náš server novou verzi WINPEU 3.8  ( aktualizace se provede automaticky ze staré verze). Jedná se o finální verzi WINPEU tak, jak bylo původně plánováno, viz níže 3.etapa. Kompletní popis změn je uveden v Info.rtf.

Doporučujeme uživatelům, aby po aktualizaci WINPEU na poslední verzi si zpracovali říjnová data O2 znova, zvláště pak kvůli zpracování dat z pevných linek. ( Proveďte nejdříve Odstranění starých říjnových dat a pak Aktualizace nových dat.)

 

 

Publikováno 8.10.2018 12:00 hod.:

 • zrovna jsme umístili na náš server novou verzi WINPEU 3.7  ( aktualizace se provede automaticky ze staré verze). Kompletní popis změn v Info.rtf.
 • zde je připraven ke stažení konverzní program pro úpravu starých dat za 2018/09 KONV_201809.exe (návod na obsluhu je intuitivní)

 

 

Publikováno 20.9.2018:

Společnost O2 Czech Republic a.s. vylepšuje pro své zákazníky internetovou samoobsluhu mojeo2.cz a zpřehledňuje vyúčtování v pevné i mobilní síti O2.

Datové soubory ve formátu XML, se kterými pracují programy WINPEU, WIN-TEL, Accountix a WINIDO budou mít novou strukturu informací. Proto bude nutné tyto programy aktualizovat.

Nová úprava má za cíl zjednodušit a zpřehlednit data na fakturách O2. Co to znamená pro zákazníky ?

Informace pro zákazníky WINPEU:

 • bude vytvořena nová verze WINPEU 3.7, která bude k dispozici na našem serveru k datu uvedení změny ( plánováno na 8.10.2018 12:00 hod.)
 • stávající verze 3.6 sama rozpozná (Soubor/Aktualizace – nutné internetové připojení), že je k dispozici nová verze a nabídne uživateli upgrade s automatickou reinstalací
 • potvrzením nabídky uživatel odsouhlasí reinstalaci aktualizované verze, která bude kompatibilní ve zpracování dat s verzí předcházející

Informace pro zákazníky WIN-TEL, Accountix a WINIDO:

 • bude vytvořena nová verze programů 4.7.4, která bude zohledňovat uvedené změny
 • novou verzi je možné objednávat u svých dodavatelů k datu uvedení změny
 • zákazníci vlastnící licenci programu jakékoliv verze 4.7.x budou mít nárok na bezplatný upgrade
 • zákazníci se servisní smlouvou ATECO (s upgradem) mají nárok na bezplatný upgrade včetně instalace

 

Harmonogram:

Postup změny lze rozložit do 3 etap:

1. etapa „původní“ (3.10.2018 – 8.10.2018 12:00 hod.)

Data O2 za účtovací období 2018/09 budou uložena na portále mojeo2.cz v kompletně starém provedení, tj. obsah souborů „postaru“, názvy souborů „postaru“. V této době si je může uživatel stáhnout (jakmile budou připravena) a zpracovat stávajícími verzemi WINPEU, WIN-TEL, Accountix, WINIDO ! VELMI DOPORUČUJEME !

 

2. etapa : „přechodová“ (8.10.2018 12:00 hod – 4.11.2018) 

Po tomto okamžiku dojde ke změně a na portálu mojeO2.cz data za účtovací období 2018/09 budou v přechodovém provedení (tj. obsah souborů „postaru“, názvy souborů „ponovu“). Toto provedení dat stávající verze programů již nezpracují. V této etapě budou nabíhat zpracovaná data „ponovu“ dle účtovacích cyklů O2 (BC 01-10). 

Uživatelé programů WIN-TEL, Accountix a WINIDO, kteří si nestihnou záříjová data stáhnout ve starém provedení ( tj. do 8.10.2018) a nebudou mít ještě finalizovaný upgrade na vyšší verzi programu, mohou si stáhnout data za 09/2018 v přechodovém provedení a názvy souborů (které jsou již „ponovu“) upravit na provedení „postaru“. 

Návod na ruční úpravu souborů je zde.
Pro zájemce připravíme konverzní program KONV_201809.exe, který uvedenou úpravu provede sám. Program zde bude připraven ke stažení ke dni 8.10.2018.

 

3.etapa: „finální“ (od 4.11.2018 – dále)

Data O2 za další účtovací období 2018/10, říjen, tj. ke dni 4.11.2018 (platí pro zákazníky BC 01, takže budou zpracována a připravena data již všech BC) budou již ve finálním provedení tj. obsah souborů „ponovu“, názvy souborů taky „ponovu“. K tomuto dni by měly být ukončeny všechny aktualizace uvedených programů. Staré verze programů již nezpracují správně ani názvy souborů „ponovu“, ale ani obsah souborů „ponovu“.

 

Poznámka :
Vzhledem k uvedené možnosti, že za září budou k dispozici 2 sady datových souborů, může dojít k situaci, že uživatel programů si načte omylem data za září 2x. V tom případě je ve všech programech k dispozici tlačítko „Odstranit data za období“, jehož použitím dojde k odstranění všech dat za toto období. Poté může uživatel jednu sadu dat opětovně nahrát. 

1 2 3 8