• WIN-TEL


  Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WIN-TEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen.
 • WINKAB


  Program WINKAB umožňuje v elektronické podobě zpracovávat data, která popisují telekomunikační (či jiné) kabelové rozvody. Základním prvkem programu je kabel s označenou kabelovou hlavou, která vyúsťuje do rozvaděče.
 • WINACD


  Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání WINACD umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy.
 • WINPEU


  Vyhodnocovací program pro data ze služby Podrobný elektronický účet mobilní sítě Telefonica.

Aktuality

1 2 3 8

WIN-TEL a Accountix nová verze 5.2

Ke dni 1.4.2023 jsme připravili novou verzi programu WIN-TEL a Accountix s označením 5.2
Obsahuje další různá vylepšení ve funkčnosti i v ovládání programu.

Z nejvýznamnějších úprav vybíráme:

 • Zjednodušené informování uživatelů pomocí příkazu Notifikace (uložení opakujících se zpráv uživatelům a jejich odeslání Emailem nebo publikováním pomocí WINTEL-WEB).
 • Nový formulář pro nastavení parametrů Pobočky a příslušné Skupiny, Úseku, WEB uživatele, přidruženého Účtu a Autorizačního kódu na jednom místě (Organizační struktura/Zařazení do struktury).
 • Nový formulář volby souborů pro konverzi dat z ústředny (možnost výběru zdroje dat pro režim: Normální, Záloha, Výběr).
 • Možnost porovnání vývoje podle měsíců pro celkové výpisy. Porovnání se zobrazuje po řádcích pro jednotlivé Pobočky/Skupiny. Složený graf umožňuje porovnání měsíců.
 • Možnost vložit statistiku (max., min., průměr, směrodatná odchylka) jednotlivých sloupců výstupní tabulky výpisu typu Celkem a Postupně.
 • Funkce pro zpřesnění tarifikačních tabulek pomocí importu dat od operátorů (Hovorné/Linky/Tarif IDO).
 • Funkce pro analýzu záznamů: Hovorné/Linky/Analýza (analýza souvisejících záznamů v detailním výpisu).
 • Vylepšení funkčnosti výběru optimálních tarifních programů mobilních poboček (Hovorné/Pobočky/Optimalizace).
 • Nové příkazy statistiky importu (IDO, IOS) s grafickým znázorněním pro snadné porovnání importu v následujících měsících (umožní rychlé odhalení případných nesrovnalostí).
 • Vylepšení importu tarifikačních tabulek s možností volby přiřazení importovaného operátora již nainstalovanému operátoru.
 • Zrychlení výběru filtru hovorů pomocí nové záložky Profily/Historie filtrace. Filtrace podle Místa hovorů.
 • Možnosti zobrazení: možnost volby formátu Délka hovoru a desetinných míst Data MB. Možnost volby Oddělovače 1000. Nová tlačítka palety funkcí (Uložit do příkazu, Přenést do příkazů, Exportovat do schránky, Importovat ze schránky. Vylepšení formuláře Vložení Vypočítávaných sloupců.
 • Možnost snadného přecházení mezi formuláři posledních použitých nebo příbuzných nastavení konfigurace klepnutím pravým tlačítkem myši na OK nebo Storno (s vyznačením bílým čtverečkem v pravém horním rohu). Ovládací tlačítka/Historie příkazů: stisk pravým tlačítkem zobrazí nabídku posledních použitých příkazů Nastavení.
 • Nový panel vyhledání (zobrazuje se nad formulářem). Dříve hledané texty je možné vybrat ze seznamu. Tlačítkem Filtrovat se zobrazí řádky obsahující hledaný text.
 • Možnost skrolování okna pohybem kurzoru po stisknutí prostředního tlačítka myši. Možnost individuální úpravy Zvětšení zobrazení v nastavovacích tabulkách (možnost úpravy i stiskem Ctrl + kolečko myši).
 • Řídící centrum: nový režim Průvodce – zobrazuje seznam úloh podle typu činnosti (možno vyvolat Nápovědu nebo přímo příkaz). Nový příkaz lokální nabídky Nastavit zvýraznění (barevné zvýraznění důležitých příkazů).
 • Plán úloh obsahuje ukázkové přednastavené úlohy: Provoz/Statistika/Stav a Mimořádné hovory (zobrazuje hovory se speciálními parametry nastavitelnými příkazem lokální nabídky Filtrace Extra), Pobočky/Celkem: porovnání měsíců, Skupiny/Celkem: faktura s QR kódem. Přenos nastavení Možnosti zobrazení tlačítkem Přenést do příkazů.
 • WEB: možnost přihlášení pomocí Cloud služeb Azure nebo Google. Úprava vzhledu: zaoblení rohů tlačítek, výběrových seznamů, textových polí. Organizační struktura: úpravy a vylepšení funkce. Nastavení vzhledu výstupní tabulky výpisu pomocí příkazů sloupce tabulky. Zjednodušené publikování zpráv uživatelům.
 • Úprava ikon aplikace pro Windows 11 a různá rozlišení monitorů. Rozšíření paměťového prostoru pro Windows 64b na 4GB.
 • Nový instalátor Inno setup. Zobrazení programů běžících v instalační složce, možnost jejich ukončení.

 

Úprava cen WIN-TEL/Accountix k 1.9.2022

Upravujeme ceny produktů WIN-TEL/Accountix k 1.9.2022.

Hlavním naším produktem je WIN-TEL 365 (Accountix 365).

Výhody: 

 • rozložení investice při nákupu software na 3 roky
 • každý rok nárok na aktuální verzi
 • při přechodu z WIN-TEL Klasik nárok na slevu 10% pro první rok 

WIN-TEL a Accountix – nová verze 5.1

Ke dni 1.5.2022 jsme připravili novou verzi programu WIN-TEL a Accountix s označením 5.1
Obsahuje další různá vylepšení ve funkčnosti i v ovládání programu.

Z nejvýznamnějších úprav vybíráme:

 • Možnost porovnání měsíčních výpisů pro celkové výpisy. Porovnání se zobrazuje po řádcích pro jednotlivé Pobočky/Skupiny. Složený graf umožňuje porovnání měsíců.
 • Možnost vložit statistiku (max., min., průměr, směrodatná odchylka) jednotlivých sloupců výstupní tabulky výpisu typu Celkem a Postupně (Možnosti zobrazení/Sestava/Statistika).
 • Funkce pro zpřesnění tarifikačních tabulek pomocí importu dat od operátorů (Hovorné/Linky/Tarif IDO).
 • Vylepšení importu tarifikačních tabulek s možností volby přiřazení importovaného operátora již nainstalovanému operátoru (importem se nemění přiřazení operátora Linky), možnost volby rozsahu importu, možnost odstranění nepoužívaných Vybraných čísel.
 • Nový příkaz Seznam/Čísla-operátoři pro snadné porovnání tarifních sazeb operátorů pro jednotlivé tarifní třídy a mezistátní pásma.
 • Nové příkazy statistiky importu (IDO, IOS) s grafickým znázorněním pro snadné porovnání importu v následujících měsících (umožní rychlé odhalení případných nesrovnalostí).
 • Vylepšení funkčnosti výběru optimálních tarifních programů mobilních poboček (Hovorné/Pobočky/Optimalizace).
 • Zrychlení výběru filtru hovorů pomocí nové záložky Profily/Historie filtrace. Filtr hovorů/Různé: do výběru Služby/Typy hovorů přidána filtrace podle Místa hovorů. Možnost Filtrace zobrazovaných položek.
 • Nové příkazy lokální nabídky výstupní tabulky: Položka do schránky, Řádek do schránky, Zrušit/Filtr, Zvýraznění, Třídění. Export/Průzkumník (zobrazí v Průzkumníku souborů poslední exportovaný soubor). Export/Zvolit soubor (při zaškrtnutí otevírá formulář volby souboru).
 • Konfigurace/Výstup/Sestava: nová volba cesty pro exportovaný soubor a specifikace tvorby jeho názvu.
 • Možnosti zobrazení: Zvýraznění, Filtrace – vylepšený Pomocník vložení (barevné zvýraznění výrazů a chybné syntaxe). Možnost potlačit dotaz přepočet výpisu.
 • Nový panel vyhledání (zobrazuje se nad formulářem). Dříve hledané texty je možné vybrat ze seznamu. Tlačítkem Filtrovat se zobrazí jen řádky obsahující hledaný řetězec.
 • Možnost individuální úpravy Zvětšení zobrazení v nastavovacích tabulkách (možnost úpravy i stiskem Ctrl + kolečko myši).

PF2022

Společnost ATECO spol. s r.o. přeje všem svým obchodním partnerům prožití krásných a pohodových Vánoc a mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2022.

Pracovní dny o vánocích (v období 23.12.2021 – 3.1.2022) :

Čt. 23.12. svátek

Po 27.12. otevřeno

Út 28.12 otevřeno

St 29.12.  otevřeno

Čt. 30.12. otevřeno

Pa 31.12. svátek

Po 03.01. otevřeno

O2 WINPEU – Nová verze 4.0

Nová verze 4.0 programu O2 WINPEU je připravena na našem serveru ke stažení od úterý 24.08.2021. Uživatelům předcházející verze se automaticky objeví upozornění pro aktualizaci při zpracování nových dat za minulé účetní období (po zadání příkazů Soubor/Aktualizace). Při aktualizaci následujte pokyny programu na obrazovce.

V nové verzi jsou zejména následující změny a vylepšení:

 • Výpisy a faktury zohledňují sníženou DPH.
 • Správa Email umožňuje zkontrolovat před odesláním úplnost a správnost souborů vygenerovaných z Plánu úloh a potom je najednou odeslat.
 • Úprava vzhledu výstupních sestav modulu Vyhodnocení nastavením Profilů Zobrazení, Tisku a Faktury, kterými je určen vzhled výstupních sestav v zobrazení na displeji, při tisku a při exportu do výstupních souborů. Je možné zvolit barevné zvýraznění, různé druhy písma a styly oddělovacích řádků. Jednotlivým výpisům je možné přiřadit různé profily.
 • Úprava exportů v souvislosti s novým vzhledem výstupních sestav.
 • Rozšířené možnosti exportu XLSX: možnost dělit do listů jako u OLE Excel.
 • Úprava zobrazování, exportu a konfigurace faktur.
 • Lokální nabídka hlavičky tabulky po klepnutí do nadpisu výstupní tabulky: příkazy Výběr, Vyhledání, Třídění, Filtrace, Zvýraznění, Graf, Skrytí a Zobrazení sloupce.
 • Zpřehlednění ovládání pomocí Řídícího centra: barevné odlišení a přednostní zobrazení často používaných příkazů.
 • WEB: zjednodušení ovládání, lokální nabídka hlavičky tabulky, spuštění Automatického příkazu z přihlašovací stránky.
 • WEB: možnost přihlášení pomocí Cloud služeb Azure nebo Google. Možnost přihlášení pomocí Dvou faktorové autentizace (zasílání přihlašovacího kódu).
 • WEB: možnost zrychleného spuštění Preferovaných příkazů přímo z přihlašovací stránky.
 • WEB: zrychlení ovládání funkcí výstupní tabulky výpisu pomocí funkcí sloupce tabulky.

Úplný soupis změn ve verzi WINPEU 4.0 jsou zde : Info.rtf 

V případě, že z nějakých důvodů nelze provést automatickou aktualizaci, lze stáhnout upgrade  a ručně provést instalaci dle pokynů programu.

Po spuštění Setup_Winpeu.exe je nutno instalátor nasměrovat do adresáře, kde máte předcházející verzi programu. Bez přítomnosti předcházející verze na vašem PC instalace Upgrade neproběhne. Upgrade WINPEU 3.9 je zde: Setup_Winpeu.zip

Změna distribučního modelu k 1.9.2021

Vážení obchodní partneři,

po důkladném uvážení jsme se rozhodli změnit obchodní politiku našeho stěžejního programu WIN‑TEL/Accountix. Počínaje 1.9.2021 bude standardně distribuována licence k programu WIN‑TEL 365. Program WIN‑TEL 365 bude mít časově omezenou funkčnost na 365 dní od instalace. Jedná se o podobný obchodní model, jaký používá společnost Microsoft s produktem Office 365 (předplatné na službu na 365 dní).

Po dobu platnosti licence má uživatel nárok na základní bezplatnou technickou podporu (telefonickou či mailovou). Uživatel programu bude 30 dní před koncem platnosti licence programu upozorňován na nutnost obnovy licence prostřednictvím svého správce PBX. Upozornění na nutnost obnovy zašle správci PBX i ATECO. Po úhradě licenčního poplatku dojde k automatickému prodloužení licence (pro PC s internetovým připojením). Při obnovování licence programu WIN‑TEL zákazník obdrží vždy aktuální verzi programu.

Další výhodou pro zákazníka u verze WIN-TEL365 je počáteční nižší cena, takže s platností produktu na jeden rok lze u takového nákupu použít provozní finance a ne komplikovanější investiční finance.

V případě zájmu zákazníka bude k dispozici i původní časově neomezená licence programu WIN‑TEL/Accountix (bez automatické aktualizace) dle ceníku pro WIN‑TEL/Accountix klasik.

Hlavní úpravy a vylepšení verze 5.0:

 • Rozšíření a vylepšení Sumáře výpisů, který kromě základního rozpisu DPH může volitelně obsahovat i Rozpis poplatků operátorů (názvy a ceny všech poplatků), Rozpis typů hovorů, Rozpis podle filtrace (ceny hovorů podle zvolené filtrace, např. soukromé do zahraničí), Rozpis extrémů (Nejnákladnější, Nejdelší, Nejvolanější hovory).
 • Možnost porovnání hodnot měsíčních výpisů pro celkové výpisy. Ve výstupní tabulce se měsíční součty zobrazují po řádcích pro jednotlivé Pobočky/Skupiny, složený graf umožňuje porovnání měsíců.
 • Vylepšená Správa odesílání Emailů.
 • Faktura: Tisk, PDF, XLSX: možnost vložení QR kódu s údaji elektronické faktury.
 • Zpřehlednění ovládání pomocí Řídícího centra: barevné odlišení a přednostní zobrazení často používaných příkazů.
 • Možnost zvýraznění sloupců výstupní tabulky výpisů.  Možnost skupinového výběru zobrazených sloupců příkazy lokální nabídky sloupce Zobrazení: Výchozí, Vše, Nic, Možnosti, + Popisné, – Popisné, + Ceny, – Ceny.
 • Správa modulů: možnost Ukončení běhu modulů, služeb a WEB pod IIS. Při žádosti o ukončení modulu Vyhodnocení spuštěného jiným uživatelem, se tomuto uživateli zobrazí požadavek na ukončení.
 • Vylepšení exportu výpisů do XLSX, PDF,..
 • WEB: možnost přihlášení pomocí Cloud služeb Azure nebo Google.
 • WEB: Organizační struktura: úpravy a vylepšení funkce.
 • WEB: zrychlení ovládání funkcí výstupní tabulky výpisu pomocí funkcí sloupce tabulky.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další obchodní spolupráci.

 

WIN-TEL a Accountix – nová verze 5.0

Ke dni 1.4.2021 jsme připravili novou verzi programu WIN-TEL a Accountix s označením 5.0
Obsahuje další různá vylepšení ve funkčnosti i v ovládání programu.

Z nejvýznamnějších úprav vybíráme:

 • Faktura: Tisk, PDF, XLSX: možnost vložení QR kódu s údaji elektronické faktury.
 • Zpřehlednění ovládání pomocí Řídícího centra: barevné odlišení a přednostní zobrazení často používaných příkazů.
 • Možnost skupinového výběru zobrazených sloupců příkazy lokální nabídky sloupce Zobrazení: Výchozí, Vše, Nic, Možnosti, + Popisné, – Popisné, + Ceny, – Ceny.
 • Možnost vložit do Sumáře sestavy rozpis poplatků operátorů výběrem ze všech IDO poplatků. Volba podle Služeb umožňuje vložit součet zvolených poplatků pod jedním názvem. Poplatky pro Sumář – výběr Oddílů umožňuje vložit do Sumáře všechny poplatky ze zvolených oddílů Souhrnu.
 • Možnost porovnání měsíčních výpisů pro Pobočky/Celkem, Skupiny..Firmy/Celkem, Svazky. Porovnání se zobrazuje po řádcích pro jednotlivé Pobočky/Skupiny. Složený graf umožňuje porovnání měsíců.
 • Email Text: volba Profil: možnost formátovaného textu Email.
 • Vylepšení exportu výpisů do XLSX, PDF,..
 • Předávací protokoly ve formátu PDF
 • WEB: možnost přihlášení pomocí Cloud služeb Azure nebo Google.

PF2021

Společnost ATECO spol. s r.o. přeje všem svým obchodním partnerům prožití krásných a pohodových Vánoc a mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2021.

 

Pracovní dny o vánocích (v období 23.12.2020 – 4.1.2021) :

Po 28.12.

Út 29.12

St 30.12. 

Po 04.01.

1 2 3 8