• WIN-TEL


  Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WIN-TEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen.
 • WINKAB


  Program WINKAB umožňuje v elektronické podobě zpracovávat data, která popisují telekomunikační (či jiné) kabelové rozvody. Základním prvkem programu je kabel s označenou kabelovou hlavou, která vyúsťuje do rozvaděče.
 • WINACD


  Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání WINACD umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy.
 • WINPEU


  Vyhodnocovací program pro data ze služby Podrobný elektronický účet mobilní sítě Telefonica.

WIN-TEL a Accountix – nová verze 4.9

ke dni 1.5.2020 jsme připravili novou verzi programu WIN-TEL a Accountix s označením 4.9
Obsahuje další různá vylepšení ve funkčnosti i v ovládání programu.

Z nejvýznamnějších úprav vybíráme:

 • Výpisy a faktury zohledňují služby s další sníženou sazbou DPH.
 • Správa Email umožňuje zkontrolovat před odesláním úplnost a správnost souborů vygenerovaných z Plánu úloh a potom je najednou odeslat.
 • Zpřehlednění ovládání pomocí Řídícího centra: barevné odlišení a přednostní zobrazení často používaných příkazů.
 • Přiřazování poplatků skupiny telefonů se stejným TariffSpace (O2) jen základnímu číslu telefonu, pomocná čísla jsou eliminována.
 • Import dat od operátorů: zohlednění služeb se sníženou DPH, možnost automatického importu fakturačních parametrů do uživatelských parametrů pobočky.
 • Vylepšení exportu výpisů do XLSX, PDF,..
 • WEB: možnost přihlášení pomocí Cloud služeb Azure nebo Google. Možnost přihlášení pomocí Dvou faktorové autentizace (zasílání přihlašovacího kódu).
 • WEB: možnost zrychleného spuštění Preferovaných příkazů přímo z přihlašovací stránky.
 • WEB: zrychlení ovládání funkcí výstupní tabulky výpisu pomocí funkcí sloupce tabulky. 

O2 WINPEU – nová verze 3.9

Nová verze 3.9 programu O2 WINPEU je připravena na našem serveru ke stažení od pondělí 13.01.2020. Uživatelům předcházející verze se automaticky objeví upozornění pro aktualizaci při zpracování nových dat za minulé účetní období (po zadání příkazů Soubor/Aktualizace). Při aktualizaci následujte pokyny programu na obrazovce.

V nové verzi jsou zejména následující změny a vylepšení:

– nové typy služeb účtování operátora O2 (V rámci firmy, Tarifspace apod.) 
– pro telefony s blokovaným Detailem se použije celkové hovorné ze Souhrnu
– možnost zpracování speciálních 10ti ciferných čísel
– rozšíření zobrazování výstupních tabulek prostřednictvím funkce Vypočítávané sloupce

Úplný soupis změn ve verzi WINPEU 3.9 jsou zde : Info.rtf 

V případě, že z nějakých důvodů nelze provést automatickou aktualizaci, lze stáhnout upgrade  a ručně provést instalaci dle pokynů programu.

Po spuštění Setup_Winpeu.exe je nutno instalátor nasměrovat do adresáře, kde máte předcházející verzi programu. Bez přítomnosti předcházející verze na vašem PC instalace Upgrade neproběhne. Upgrade WINPEU 3.9 je zde: Setup_Winpeu.zip

PF 2020

 

Společnost ATECO spol. s r.o. přeje všem svým obchodním partnerům prožití krásných a pohodových Vánoc a mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2020.

 

Pracovní dny o vánocích (v období 23.12.2019 – 2.1.2020) :

Pá 27.12.

Po 30.12

Čt 02.01. 

 

 

WIN-TEL a Accountix – nová verze 4.8

ke dni 1.5.2019 jsme připravili novou verzi programu WIN-TEL a Accountix s označením 4.8
Obsahuje další různá vylepšení ve funkčnosti i v ovládání programu.

Z nejvýznamnějších úprav vybíráme:

 • Úprava vzhledu výstupních sestav modulu Vyhodnocení nastavením Profilů Zobrazení, Tisku a Faktury, kterými je určen vzhled výstupních sestav v zobrazení na displeji, při tisku a při exportu do výstupních souborů. Je možné zvolit barevné zvýraznění, různé druhy písma a styly oddělovacích řádků. Jednotlivým výpisům je možné přiřadit různé profily.
 • Úprava exportů v souvislosti s novým vzhledem výstupních sestav.
 • Rozšířené možnosti exportu XLSX: možnost dělit do listů jako u OLE Excel.
 • Úprava zobrazování, exportu a konfigurace faktur.
 • Lokální nabídka hlavičky tabulky po klepnutí do nadpisu výstupní tabulky: příkazy Výběr, Vyhledání, Třídění, Filtrace, Zvýraznění, Graf, Skrytí a Zobrazení sloupce.
 • Anonymizace obsahu Konfigurace/Nastavení/Pobočky, Skupiny.
 • Úplné odstranění hovorových dat a konfigurace starší než x měsíců.
 • WEB: zjednodušení ovládání, lokální nabídka hlavičky tabulky, spuštění Automatického příkazu z přihlašovací stránky.

Úplný seznam změn je k dispozici zde:  Info.rtf

Nové vyúčtování MojeO2 – aktualizováno 19.11.

Publikováno 19.11.2018 17:00 hod.:

 • zrovna jsme umístili na náš server novou verzi WINPEU 3.8  ( aktualizace se provede automaticky ze staré verze). Jedná se o finální verzi WINPEU tak, jak bylo původně plánováno, viz níže 3.etapa. Kompletní popis změn je uveden v Info.rtf.

Doporučujeme uživatelům, aby po aktualizaci WINPEU na poslední verzi si zpracovali říjnová data O2 znova, zvláště pak kvůli zpracování dat z pevných linek. ( Proveďte nejdříve Odstranění starých říjnových dat a pak Aktualizace nových dat.)

 

 

Publikováno 8.10.2018 12:00 hod.:

 • zrovna jsme umístili na náš server novou verzi WINPEU 3.7  ( aktualizace se provede automaticky ze staré verze). Kompletní popis změn v Info.rtf.
 • zde je připraven ke stažení konverzní program pro úpravu starých dat za 2018/09 KONV_201809.exe (návod na obsluhu je intuitivní)

 

 

Publikováno 20.9.2018:

Společnost O2 Czech Republic a.s. vylepšuje pro své zákazníky internetovou samoobsluhu mojeo2.cz a zpřehledňuje vyúčtování v pevné i mobilní síti O2.

Datové soubory ve formátu XML, se kterými pracují programy WINPEU, WIN-TEL, Accountix a WINIDO budou mít novou strukturu informací. Proto bude nutné tyto programy aktualizovat.

Nová úprava má za cíl zjednodušit a zpřehlednit data na fakturách O2. Co to znamená pro zákazníky ?

Informace pro zákazníky WINPEU:

 • bude vytvořena nová verze WINPEU 3.7, která bude k dispozici na našem serveru k datu uvedení změny ( plánováno na 8.10.2018 12:00 hod.)
 • stávající verze 3.6 sama rozpozná (Soubor/Aktualizace – nutné internetové připojení), že je k dispozici nová verze a nabídne uživateli upgrade s automatickou reinstalací
 • potvrzením nabídky uživatel odsouhlasí reinstalaci aktualizované verze, která bude kompatibilní ve zpracování dat s verzí předcházející

Informace pro zákazníky WIN-TEL, Accountix a WINIDO:

 • bude vytvořena nová verze programů 4.7.4, která bude zohledňovat uvedené změny
 • novou verzi je možné objednávat u svých dodavatelů k datu uvedení změny
 • zákazníci vlastnící licenci programu jakékoliv verze 4.7.x budou mít nárok na bezplatný upgrade
 • zákazníci se servisní smlouvou ATECO (s upgradem) mají nárok na bezplatný upgrade včetně instalace

 

Harmonogram:

Postup změny lze rozložit do 3 etap:

1. etapa „původní“ (3.10.2018 – 8.10.2018 12:00 hod.)

Data O2 za účtovací období 2018/09 budou uložena na portále mojeo2.cz v kompletně starém provedení, tj. obsah souborů „postaru“, názvy souborů „postaru“. V této době si je může uživatel stáhnout (jakmile budou připravena) a zpracovat stávajícími verzemi WINPEU, WIN-TEL, Accountix, WINIDO ! VELMI DOPORUČUJEME !

 

2. etapa : „přechodová“ (8.10.2018 12:00 hod – 4.11.2018) 

Po tomto okamžiku dojde ke změně a na portálu mojeO2.cz data za účtovací období 2018/09 budou v přechodovém provedení (tj. obsah souborů „postaru“, názvy souborů „ponovu“). Toto provedení dat stávající verze programů již nezpracují. V této etapě budou nabíhat zpracovaná data „ponovu“ dle účtovacích cyklů O2 (BC 01-10). 

Uživatelé programů WIN-TEL, Accountix a WINIDO, kteří si nestihnou záříjová data stáhnout ve starém provedení ( tj. do 8.10.2018) a nebudou mít ještě finalizovaný upgrade na vyšší verzi programu, mohou si stáhnout data za 09/2018 v přechodovém provedení a názvy souborů (které jsou již „ponovu“) upravit na provedení „postaru“. 

Návod na ruční úpravu souborů je zde.
Pro zájemce připravíme konverzní program KONV_201809.exe, který uvedenou úpravu provede sám. Program zde bude připraven ke stažení ke dni 8.10.2018.

 

3.etapa: „finální“ (od 4.11.2018 – dále)

Data O2 za další účtovací období 2018/10, říjen, tj. ke dni 4.11.2018 (platí pro zákazníky BC 01, takže budou zpracována a připravena data již všech BC) budou již ve finálním provedení tj. obsah souborů „ponovu“, názvy souborů taky „ponovu“. K tomuto dni by měly být ukončeny všechny aktualizace uvedených programů. Staré verze programů již nezpracují správně ani názvy souborů „ponovu“, ale ani obsah souborů „ponovu“.

 

Poznámka :
Vzhledem k uvedené možnosti, že za září budou k dispozici 2 sady datových souborů, může dojít k situaci, že uživatel programů si načte omylem data za září 2x. V tom případě je ve všech programech k dispozici tlačítko „Odstranit data za období“, jehož použitím dojde k odstranění všech dat za toto období. Poté může uživatel jednu sadu dat opětovně nahrát. 

WIN-TEL aktualizace GDPR

V souvislosti se zavedením směrnice EU 2016/679 ohledně GDPR jsme provedli aktualizaci programu WIN-TEL (Accountix) ve verzi 4.7  :

 • Možnost odmazání všech dat po zadaném nastaveném období (např. po 24 měsících)
 • Možnost  odstranění subjektu údajů (právo na výmaz zaměstnance), (dojde k nahrazení údajů zaměstnance šifrou)
 • Možnost zabezpečení příloh v rozesílaných emailech šifrováním, (pomocí nastavitelného hesla v zipovaném souboru)

Ohledně licence:
všichni uživatelé, kteří si zakoupili již verzi 4.7 obdrží bezplatnou aktualizaci (verzi zašleme na vyžádání).

 

 

WIN-TEL a Accountix – nová verze 4.7

Ke dni 1.3.2018 jsme připravili novou verzi programu WIN-TEL a Accountix s označením 4.7
Obsahuje další různá vylepšení ve funkčnosti i v ovládání programu.

Z nejvýznamnějších úprav vybíráme:

 • Vylepšení vzhledu aplikace použitím nových ikon s moderním designem ve všech modulech i ve webové nadstavbě.
 • Možnost výběru velikosti a typu ikon, velikosti písma formulářů. Tím se zlepší ovladatelnost na displejích s vysokým rozlišením.
 • Rozšíření zobrazovacích možností výstupní tabulky prostřednictvím vypočítávaných sloupců
 • IDO – vylepšení možnosti práce s poplatky za telefonní číslo
 • Nové možnosti exportu výsledných sestav do PDF, Excel (formátované záhlaví/zápatí, grafy)
 • Import organizační struktury – vylepšení importu z LDAP
 • Správa změn konfigurace – možnost sledování změn nastavení
 • Přenos dat z ústředen přes zabezpečený kanál SFTP, HTTPS

 

V nové verzi poskytujeme WEB rozhraní ve dvou provedeních:

 • WEB lite – základní přístup k datům (pro jednoho uživatele, neserverové Windows, bez IIS ) je automaticky (zdarma) součástí základní licence
 • WEB nadstavba  – navazuje na WEB nadstavbu (serverová) v předcházejících verzích

 

Změny ve WEB rozhraní:

 • Nové ikony
 • Zjednodušení ovládání pomocí lokálních nabídek

 

Úplný seznam změn je k dispozici zde:  Info.rtf

Zabezpečení přenosu dat

Po jednom měsíci závěrečného testování jsme pro zabezpečení přenosu mezi tarifikačním serverem a telekomunikačním zařízením zařadili do nabídky Modul SecureBlackBox  od firmy Eldos s následujícími vlastnostmi ( využití závisí na možnostech spolupracující ústředny):

SSL/TLS Protocol Implementation
·         Widest possible compatibility via support for modern TLS 1.2, TLS 1.1, TLS 1.0, SSL 3, and SSL 2
·         Certificates with key length from 512 to 16384 bits give you adequate security solutions for today and the future
·         Support for RSA, DSA, and DH public key algorithms and optional ECC-based cipher suites
·         Data encryption with Camellia, AES (128 to 256 bit), Triple DES (3DES), DES, ARCFOUR, and RC2 algorithms
 
SSH Protocol Implementation
·         Support for SSH2 protocol in client and server components
·         Support for SSH1 protocol in client components
·         All possible authentication methods supported: public-key, host-based, password-based, keyboard-interactive, GSS-API (Kerberos, NTLM, custom schemes), OpenPGP key, and X.509 certificate
·         Support for RSA and DSA public key algorithms
·         Data encryption with AES (128 to 256 bit), Triple DES (3DES), DES, Blowfish, Twofish, Serpent (128 to 256 bit), CAST128 algorithms, or NONE encryption for debugging purposes
 
SFTP Client, Server
·         SFTP versions 3 to 6 support in SFTP server classes
·         SFTP versions 2 ro 6 in SFTP client classes
·         All possible authentication methods are supported: public-key, host-based, password-based, keyboard-interactive, GSS-API (Kerberos, NTLM, custom schemes), OpenPGP key, and X.509 certificate

Telekomunikační audit

Představujeme vám novou službu společnosti, která se nazývá telekomunikační audit. Ten umožní detailní kontrolu nad telekomunikačními službami, které využíváte.

Služba porovnává ceny jednotlivých detailních položek s cenami uvedenými v Rámcové smlouvě (RS) s operátorem. Následně se porovnají stejným způsobem i paušální položky.

V závěrečné části se pak vysčítají všechny položky jednotlivých služeb a porovnají celkové výsledné sumy. Okamžitě jsou tak k dispozici celkové rozdíly používaných služeb, tj. jak se liší očekávaná cena z RS od skutečné.

Na obr.1 je znázorněno detailní zobrazení služeb ( volání, zprávy, data, poplatků) firmy ABC a.s.

Id pol. značí pořadové číslo položky
Název označuje upřesněný název služby ( např. Volání do sítě O2 pro Profil A)
Množství celkem značí celkové spotřebované množství měrné jednotky za číslo.
Cena celkem je dtto v Kč.
Cena jednotková je vypočítaná cena z ceny celkem a množství.
Cena kontrolní je cena za jednotku z Rámcové smlouvy.
Rozdíl cen je Cena jednotková – Cena kontrolní

Na obr.2 je znázorněno detailní zobrazení poplatků

Na obr.3 je zobrazen Sumář všech použitých služeb za všechna telefonní čísla

Počet udává počet použití dané služby
Množství udává nožství spotřebovaných měrných jednotek (min, ks, KB)
Cena zobrazuje výslednou cenu za použitou službu
Cena kontr. udává kolik by měla být výsledná cena za službu dle Rámcové smlouvy
Rozdíl cen celkem pak zobrazuje výsledný rozdíl cen za celou službu

Na obr.4 jsou zobrazeny sumáře paušálů a závěrečné součty

V posledním políčku je uveden celkový výsledek celé kontroly. Pokud je tato cena záporná, tak to značí, že zákazník vlastně platí operátorovi méně, než by měl podle RS. A naopak, pokud je tato cena kladná, tak zákazník platí operátorovi za telekomunikační služby více, než má dohodnuto v RS.