• WIN-TEL


  Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WIN-TEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen.
 • WINKAB


  Program WINKAB umožňuje v elektronické podobě zpracovávat data, která popisují telekomunikační (či jiné) kabelové rozvody. Základním prvkem programu je kabel s označenou kabelovou hlavou, která vyúsťuje do rozvaděče.
 • WINACD


  Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání WINACD umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy.
 • WINPEU


  Vyhodnocovací program pro data ze služby Podrobný elektronický účet mobilní sítě Telefonica.

Oslava 20 let

Dne 14.12.2012 jsme oslavili 20ti leté výročí od založení společnosti ATECO spol. s r.o. Děkujeme všem návštěvníkům za účast.

 

Uživatelům programu O2 WINPEU

Zhruba od 1.10.2012 zacne operátor Telefonica nabízet ze služby PEU data v novém formátu XML. Tyto data nebude možné zpracovávat v soucasné verzi programu O2 WINPEU (v 3.2). Telefonica bude podporovat i starý formát dat v CSV ješte asi cca 1 rok. Proto uživatelum programu O2 WINPEU doporucujeme pri stahování dat ze služby PEU v dalším období stahovat data pouze ve starém formátu CSV.

ATECO spol. s r.o. p?ipravuje novou verzi WINPEU 3.3, která bude umožnovat zpracovávat data ze služby PEU i v novém formátu xml. Verze bude uvolnena do používání odhadem na prelomu roku 2012/2013. Jakmile bude nová verze pripravena, tak se automaticky uživatelum (soucasné verze 3.2) nabídne nová verze ke stažení a aktualizaci.

WIN-TEL (AccountiX) nová verze 4.1

Dne 20.2.2012 byla uvedena na trh nová verze 4.1 programu WIN-TEL/Accountix. Obsahuje celou řadu vylepšení jak v Možnostech nastavení, ve zpracování v sekci Import dat od operátorů, lepší rozlišení soukromých hovorů apod.

Podrobný popis změn je zde (kapitola Změny oproti 4.0) : Info.rtf

Změny WIN-TEL/AccountiX – verze 4.1 (zkrácena verze)

Možnosti nastavení
Možnost volby formátu pole Místo (cíl hovoru) v podrobných výpisech hovoru : možnost zvolit formát a zobrazovaný zdroj (IDO smer, IDO Typ, Tarifikace, Externí vybraná císla). Proměnná max. šírka podle použitého nastavení.

Import dat od operátoru
Možnost uložit do databáze hovoru textové údaje o destinaci (smeru) hovoru. Je možné kombinovat údaje z více položek dat operátora. Zajistí se tím správné zobrazení destinace hovoru i pri prenosu císel telefonu mezi operátory.

Zpracování soukromých hovorů
Vyhodnocení soukromých hovoru podle seznamu soukromých čísel uživatele. Možnost vytvořit seznam podle oznacení čísla na telefonu.

Zrychlení výpoctu sestav
Zrychlení výpoctu detailních výpisu hovoru pro jednotlivé uživatele.

WEB rozhraní
Odvozený výpis: pri vybraném názvu príkazu se sloupce sestavy obsahující názvy hierarchie pobocek zobrazují podtržene (jako odkaz), pri klepnutí se vypocte odvozený výpis s filtrací podle klepnutí. Tlacítkem Zpet se zobrazí puvodní výpis.

WIN-TEL (Accountix) nová verze 4.0

 

Dne 20.2.2011 byla uvedena na trh nová verze 4.0 programu WIN-TEL/Accountix. Obsahuje celou řadu vylepšení jak v Možnostech nastavení, ve zpracování v sekci Import dat od operátorů, lepší rozlišení soukromých hovorů apod.

Podrobný popis změn je zde (kapitola Změny oproti 3.9) : Info.rtf

WINPEU nová verze 3.2

Popis změn

Upravené příkazy

 • Soubor/Aktualizace
  – výsledek konverze se zobrazuje jako tabulkový výpis: počet konvertovaných a chybových řádku, celkový počet telefonu a počet telefonu nezařazených do služby PEU
  – seznam telefonu nezařazených do služby PEU se uloží do souboru DATANONPEUNonPEUrrrrmm.csv
 • Provoz/telefony,skupiny,…/po telefonech, postupně
  – doplněn sloupec Fakturacní období
  – ceny s DPH vždy zaokrouhlené na 2 desetinná místa
 • Provoz/telefony/celkem
  – doplneny sloupce soukromých hovoru So-Počet,So-Cena,So-Úctováno a Minimální plnění
 • Provoz/Telefony/Souhrn
  – Možnosti zobrazení/nové volby – Vložit rozpis soukromých hovoru,Vložit hlavicky a součty, Vložit rozpis volných minut, Vložit rozpis slev
 • Provoz/Skupiny
  – přidán limit na Skupinu
 • Provoz/Vývoj/Po měsících
  – rozpis celkových nákladu za vybrané telefony po jednotlivých měsících zvoleného období vcetne poplatku za Souhrn
 • Provoz/Skupiny/Sumárně
  – doplněné sloupce Telefon/Popis 1, Popis 2, Skupiny/Popis
 • Soubor/Faktura
  – možnost konfigurovat dobu splatnosti
  – nová položka Dorucení
  – možnost změnit Datum vystavení faktury
 • Výpisy/Souhrn
  – v případe výskytu jednoho telefonního čísla vícekrát (např. změna tarifního plánu v průběhu měsíce) je na začátek výpisu doplněn seznam těchto čísel
  – v okne Filtr je uveden počet jedinečných telefonních čísel
 • Výpisy/Faktura
  – v okne Filtr je uveden pocet telefonu nezarazených do PEU

Možnosti výstupních sestav a grafu

 • Možnosti zobrazení
  – volba pořadí sloupců
  – možnost vytvořit sloupce jako součet z jiných sloupců
  – sloupce se ukládají symbolicky
  – doplněno tlačítko Výchozí nastavení
 • Možnosti zobrazení/Tisková sestava
  – Vložit rozpis hovoru přejmenován na Vložit rozpis tříd hovoru

Periodické výpisy

 • Výpisy/Sestavy
  – nová volba Filtr – podmínka pro export výstupní sestavy
  – pro export do XLS doplněny parametry Buńka, Makro, Odstranit
  – export faktury do textového souboru podle šablony
  – export faktury do XLS – spouštění makra je nyní povoleno
  – export faktury do XLS – možnost zvýraznění řádku
  – export do DBF – možnost exportu podle šablony
  – Distribuční seznam – možnost importu
 • Export/Import
  – export do OpenOffice CALC
  – export do formátu SLK
  – import Externích vybraných čísel – možnost spojit  z více sloupců
  – Konfigurace/Výstup/Sestava a Možnosti/Export doplněn parametr Oddělovací řádky
 • Import organizační struktury
  – doplněn import organizační struktury pro UH5 a UH6 (vyšší úrovně)
  – odstraňovací import i pro vyšší strukturu
  – doplněn import z XML databáze
  – doplněna filtrace záznamu pro import z CSV/XML
  – možnost importu z XLSX
  – možnost import do adresáře faktur
  – doplněné nové masky pro import
  – tlačítko Export v Náhledu struktury
 • Konfigurace
  – rozšířen počet organizačních úrovní o 2 úrovni (UH5, UH6)
  – Konfigurace/Nastavení
  – doplněno tlacítko Export
  – nová volba iniciální výběr období
 • Konfigurace/Výstup/Načtení souhrnu
  – možnost vybrat řádek a sloupec, kde se řádky automaticky načtou ze Souhrnu
 • Systémové změny
  – ikony u příkazu nejvyšší úrovně
  – stiskem SHIFT nebo CTRL při spuštění modulu Vyhodnocení se dočasně potlačí spuštění Naplánovaných sestav
  – zrušeno omezení na maximální délku řádky výstupní sestavy
  – automatická změna maximální velikosti paměti pro pojmenování
  – kontrola jedinečnosti symbolických jmen sloupců

 

Odkaz na stažení programu WINPEU ze stránek Telefónica O2.

Úprava ceníku od 1.1.2011

Vážení zákazníci,

k úpravě ceníku přistupujeme po mnoha letech. Jedná se o zvýšení cen programu WIN-TEL/Accountix. Ceny tarifikačních programů jsme drželi více jak 10 let na stejné úrovni, za tu dobu veškeré vstupní náklady vzrostly, některé i násobně. A proto již nebylo možné tyto ceny držet. Ke zvýšení cen jsme přistoupili po důkladné analýze a s vědomím toho, že můžeme i o některé naše odběratele přijít.

Ceny podpůrných prostředků (bufferů a služeb) zůstávají nezměněny.

Ceník bude platný od 1.1.2011. Uvědomujeme si však, že změny cen zvěřejňujeme až na konci roku, proto pro objednávky došlé do 15.1.2011 budeme kalkulovat ceny dle starého ceníku pro rok 2010.

Doufáme, že uvedené změny přijmete s pochopením a nadále budete důvěřovat našim produktům a poskytovaným službám.

Ceníky naleznete na http://www.ateco.cz/w_cenik10.asp

Vánoční provoz

Dovolujeme si Vas informovat o provozni dobe:

23.12.2010 – zavreno
31.12.2010 – zavreno

V ostatni pracovni dny plati standardni provozni doba, (8,30 – 17,00 hodin).

Vsem nasich obchodnim partnerum a uzivatelum nasich produktu prejeme pohodove Vanoce a uspesny novy rok 2011.

 

Workshop v hotelu Olympik Tristar

Dne 15.12.2010 se v hotelu Olympik Tristar, U Sluncové 14, Praha 8 koná pracovní setkání (workshop) s cílem predstavení novinek a rešení prípadových studií.

Zacatek v 9.45 hodin.

Distribuce programu Accountix pro HiPath 4000, Hicom 300E

Vážení distributoři produktu Accountix,

dovolujeme si Vas informovat, ze byly zahajeny kroky ke zjednoduseni logistiky pri distribuci tarifikacniho programu Accountix pro PBX Siemens HiPath 400, Hicom 300E. Na spolecnost Siemens Enterprise Communications s.r.o. (dale jen SEN) jsme vznesli zadost na moznost primeho prodeje tohoto sw dalsim telekomunikacnim spolecnostem.

Vysledkem jednani je uvolneni distribuce novych tarifikacnich programu pro certifikovane obchodni partnery spolecnosti SEN. Podminkou je uvedeni kocnoveho uzivatele (nazev spolecnosti/mesto) na objednavce.

Pro necertifikovane partnery je primy nakup novych programu ci upgrade, mozny pouze po odsouhlaseni ze strany SEN. Pokud bude zadost zamitnuta, nebudeme moci poptavce vyhovet a distribuce Accountix bude nadale mozna pouze pres SEN.

Verime, ze tuto informace uvitate a ze touto zmenou v distribuci dojde k pruznejsimu a jednodussimu vyrizovani obchodnich objednavek.

WIN-TEL (AccountiX) nová verze 3.9

Změny WIN-TEL/Accountix – verze 3.9

Modul Vyhodnocení

Nové příkazy:

 • Soubor/Správa dat: správa obsahu databáze záznamů hovorů, které jsou uloženy v souborech TELSrrmm.L??, rr-rok, mm-měsíc.
 • Konfigurace/Správa konfigurace: umožňuje přenášet nastavení konfigurace a tarifních programů mezi jednotlivými měsíci.Upravené příkazy:
 • Do detailního výpisu hovorů doplněn sloupec Popis pobočky.
 • Hovorné/Pobočky/Celkem: Zobrazení speciálních položek ze Souhrnu typu Text.
 • Doplněn sloupec Služby 3S.
 • Hovorné/Pobočky/Po pobočkách: Pronájem se zobrazuje i při záporné hodnotě (slevy).
 • Hovorné/Pobočky,Skupiny,../Souhrn: doplněn sloupce Počet 2
 • Hovorné/Skupiny/Celkem: při filtraci podle Druhu poboček se zobrazí i řádek skupin bez poboček.
 • Hovorné/Grupy/Optimalizace: název grupy na každém řádku kvůli možnosti třídění.
 • Provoz/Směry: doplněny sloupce podle lokality volání: Místní, Dálkové, Mezistátní, Internet, Mobil a Celkem.
 • Rozpis podle Typů hovorů: Ostatní služby sčítají délku hovorů.
 • Seznam/Pobočky,Pobočky-vývoj: doplněny sloupce: Druh, Přirážka, Pronájem, Limit; pro skupinu: Funkce, Přirážka, Pronájem.
 • Soubor/Faktura: konfigurovatelná doba splatnosti, nová položka Způsob doručení a E-mail adresa.Možnosti výstupních tabulek a grafů:
 • Možnosti zobrazení: volba pořadí sloupců, možnost vytvoření sloupce jako součtu z jiných sloupců.
 • Možnosti zobrazení/Tisková sestava: nová volba Vložit rozpis typů hovorů (nastavitelný rozpis podle volaného čísla a místa).
 • Možnosti zobrazení/Tisková sestava/Typy hovorů – doplněno tlačítko Výchozí (přenese nastavení z IDO).
 • Editace hovorů: volané číslo může být prázdné i pro odchozí hovory.Periodické výpisy:
 • Výpisy/Sestavy: nová volba Filtr: Podmínka pro export výstupní sestavy. Podmínku exportu je možné zadat ve formě logického výrazu tvořeného z položek Sumáře sestavy a hodnot prvního nebo sumárního řádku tabulky sestavy.
 • Distribuční seznam: nový příkaz Import (možnost naplánovat).
 • Export do DBF: možnost exportu podle šablony.
 • Export Excel: úprava názvu souboru – při oříznutí na max. délku 26 znaků odstraňuje mezery na konci.
 • Export faktury do textového souboru podle šablony: nový tag Doručení.Tarifikace:
 • Třída tarifikace: tarif podle cifer volaného čísla (PRM)
 • Importovaný hovor není nikdy tarifován jako vnitřní (i při shodě volaného čísla).
 • Pro iniciální přepojený hovor se neuplatňuje korekce délky. Pro příchozí přepojený hovor se neuplatňuje korekce délky.
 • Nastavení mezinárodních tarifních sazeb/Načíst: možno načíst data bez sloupce Místo (první sloupec musí obsahovat 00 na začátku).Import dat operátorů:
 • Pro import z Excel možno zvolit List, oddělovač názvu listu je ! za jménem souboru (.xls!NazevListu), možnost importu z XLSX, náhled se načítá při změně záložky.
 • XML: možno číst i atributy.
 • Definice typů poplatků nezávislá na období.
 • Poplatky: pro typ importu poplatků Cena-poplatky se importovaná cena vloží do Sumáře sestavy jako samostatný řádek za Poplatek (v Možnostech zobrazení/Tisková sestava musí být zatrženo Vložit rozpis poplatků operátorů).
 • Poplatky: možnost vložit celkové poplatky jako hovor daného typu a Svazku (možnost označit poplatek jako soukromý).Export/Import:
 • Export do OpenOffice CALC.
 • Export do Excel s makrem: makra se před uložením odstraní.
 • Odstraněn Export telefonního seznamu pro WEB.Import organizační struktury:
 • Doplněn import/export org. úrovní UH5 a UH6.
 • Odstraňovací import i pro úseky, útvary, firmy,…
 • Doplněn import z XML databáze.
 • Doplněn import účtů přidružených pobočce, vytváření Středisek a Skupin AK.
 • Možnost importu z XLSX. Pro import z XLS možno zvolit List, oddělovač názvu listu je ! za jménem souboru (.xls!NazevListu).
 • Maska $A: pro položku Skupiny:Pobočky Skupiny: importované pobočky přidává do skupiny, stávající přiřazení poboček této skupině ponechá.
 • Maska $D: doplnění hierarchie odspodu: v případě použití masky $D i v položce Úseky:, Útvary, Firmy: Popis se doplní i pole Popis.
 • Maska $E respektuje při porovnávání max. importovanou délku názvu. Skupina,Úsek,.. vlastnosti se přiřadí, jen když existuje (nevytváří nové).
 • Maska $F: filtr položky – položku načte, když odpovídá specifikaci podle hvězdičkové konvence (pro LDAP ovlivní načtení určité položky u položek s více hodnotami, např. memberof).
 • Maska $L: při importu názvů Skupin, Úseků,.. se vyhledává pravděpodobná shoda názvů při nepřesném zadání v importované položce.
 • Maska $NZz: nahradí všechny výskyty Z za z.
 • Importu WEB oprávnění maska $S: možnost spojit oprávnění (i různých úrovní) do již existujícího oprávnění.
 • Import Distribučního seznamu maska $S: sloučí identické položky filtrace a email.
 • Maska $V při odstraňovacím importu odstraní vše nezávisle na předchozích importech.
 • Podle transformační tabulky: Položka akceptuje hvězdičkovou konvenci.Export organizační struktury:
 • Doplněna filtrace záznamů.
 • ODBC: úprava exportu položek obsahujících apostrof.Konfigurace:
 • Rozšířen počet organizačních úrovní hierarchického řazení poboček o 2 úrovně (UH5 a UH6).
 • Nový příkaz Správa konfigurace
 • Konfigurace/Nastavení/Pobočky: nová volba – Přiřazené pobočky podle pravidla pro záznam hovoru (Pobočka, Volba, příznak přepojení, Délka).
 • Konfigurace/Nastavení/WEB: oprávnění může mít nad 255 znaků.
 • Konfigurace/Nastavení: doplněno tlačítko Export (spustí naplánované úlohy s výběrem úloh podle minulého výběru při stisku Provést).
 • Do aktuální konfigurace se nepřenáší při instalaci nastavení Národních profilů tarifikace z TELCFG.$$$.
 • Import konfigurace WEB/Soukromé hovory pro volbu Ostatní (změněno z Pobočky).
 • Konfigurace/Konverze/Substituce: typ Začátek a Konec může obsahovat zástupný otazník.
 • Konfigurace/Konverze/Účtovat iniciátorovi hovoru se pro ústředny s vyhodnocením iniciální pobočky prohodí ve vyhodnocení hodnoty sloupce Pobočka a Inic.pob. V podrobném zobrazení hovorů se sloupec Inic.pob. přejmenuje na Přep.pob.
 • Konfigurace/Ústředna/Nastavení (síťová verze): pro CCM odděleno nastavení ofsetu linek a Časové zóny. Ofset linek pro ústředny CCM, CCE, H8K povinně = 0, možné slučování dat s ústřednami s nenulovým ofsetem linek. Symbolické označování ofsetů poboček síťových ústředen: možnost určit ofset pro ústřednu 2 (ostatní násobkem), ošetřeno správné zobrazování poboček s 9 místným číslem (mobilní čísla).
 • Konfigurace/Ústředna/Detekce: detekce poboček přiřazených účtu a AK ignoruje nastavení Rozsahu detekce poboček.
 • Korekce délky spojených přepojovaných hovorů při zapnutém Zobrazovat účtovanou délku hovorů (Konfigurace/Konverze) se promítne jen do účtovaného hovoru a správně se započte do celkové délky hovorů sestavy.WIN-TEL WEB:
 • Konfigurace/Příkazy: možnost uložit s příkazem i iniciální filtraci a období (tlačítko Nastavení).
 • Konfigurace/Příkazy: Možnost vynutit vybrané příkazy jednotlivých uživatelů zaškrtnutím parametru příkazu Povinný.
 • Konfigurace/Příkazy: pro oprávnění WEB administrátor přehledné zobrazení vybraných příkazů pro všechna oprávnění.
 • Konfigurace/Možnosti: Uživatelem volitelný iniciální výběr období.
 • Filtrace: při výběru vyšší organizační jednotky (skupina,úsek,útvar,firma) se zobrazuje i Popis-1. Doplněn filtr hovorů podle druhu pobočky.
 • Možnosti zobrazení: možnost nastavit počet znaků v tabulce. Úprava uložení konfigurace příkazů.
 • Možnosti zobrazení: doplněno tlačítko Vše výchozí – nastaví výchozí hodnoty najednou pro všechny záložky.
 • Možnosti zobrazení: Uložit jako zobrazuje formulář Konfigurace/Příkazy/Nastavení.
 • Možnosti zobrazení/Tisková sestava: nové volby Zahrnout Služby 3S, Absolutně, Rozpis Typu hovoru.
 • Možností Editace WEB uživatelů
 • Možnost kombinovat přístup podle Active Directory s anonymním ověřováním pod IIS (2 virtuální adresáře, jeden podle AD, druhý anonymní, při zjištění systémového uživatele s názvem začínajícím na IUSR_ se provede ověření heslem).Systémové změny:
 • Nabídka: ikony u příkazů nejvyšší úrovně.
 • Přejmenování programu na WIN-TEL. Instalační adresář ATECOWIN-TEL jen v případě, že nebyla nalezena předchozí instalace v ATECOWINTEL.
 • Dělení BAK souborů při konverzi po 50MB.
 • Stiskem Shift nebo Ctrl při spuštění modulu Vyhodnocení se dočasně potlačí spuštění Naplánovaných úloh.
 • Zrušeno omezení na maximální délku řádky výstupní sestavy.
 • Úprava instalace: test běhu programů, vynucení Restartu počítače při neukončení běhu programů při instalaci.Modul Sledování:
 • Sledování-konverze pro slučování dat: konverze dat z ústředny, která má povoleno slučování dat, se spustí jen při neprázdném datovém souboru základní ústředny.
 • Sledování TCP: po rozpadu spojení zkouší automaticky obnovení. Úprava přenosu (s časovačem). Outlook spouštěn jen při vyplněné složce Kontakty.