• WIN-TEL


  Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WIN-TEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen.
 • WINKAB


  Program WINKAB umožňuje v elektronické podobě zpracovávat data, která popisují telekomunikační (či jiné) kabelové rozvody. Základním prvkem programu je kabel s označenou kabelovou hlavou, která vyúsťuje do rozvaděče.
 • WINACD


  Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání WINACD umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy.
 • WINPEU


  Vyhodnocovací program pro data ze služby Podrobný elektronický účet mobilní sítě Telefonica.

WINIDO

Program je určen uživatelům, kteří neprovozují vlastní telefonní ústřednu, avšak požadují zpracovávat informace o telefonních nákladech na základě záznamů od telekomunikačních operátorů.

Popis:

Import dat od operátorů umožňuje uživateli načíst do programu a následně porovnat skutečná data o hovorech poskytnutá příslušným operátorem hlasových služeb. Program načte sestavy s podrobnými záznamy uskutečněných hovorů budťo z dodaného nosiče CD nebo přes Internet. Uživatel tak získá kontrolu cen jednotlivých hovorů účtovaných operátorem, jejich zpřesnění pro podrobné přefakturování podnájemníkům, přiřazení tarifovaných příchozích hovorů konkrétním účastníkům (např. od mezinárodní spojovatelky), centrální zpracování dat o hovorech od více operátorů v jednom programu.

Funkce:

Uživatel naimportuje elektronická data získaná od operátora pomocí přednastavených formátů, které může samozřejmě také nastavit nebo upřesnit. Dále s daty pracuje stejně jako v programu WIN-TEL.

Vlastnosti:

jednoduchá instalace – přednastavené formáty všech dostupných operátorů přehlednost zpracovaných dat možnosti filtrace a třídění uskutečněných hovorů porovnávání dat od více operátorů – optimalizace

Výhody:

možnost kontroly tarifu přiděleného operátorem kontrola nastavení importu podle celkové částky přidělení hovorů jednotlivým pobočkám/zaměstnancům/členům domácnosti tiskové sestavy – vyúčtování provolané částky, soupisy hovorů

Nevýhody:

přiřazení hovorů podle linky závislé na provolbě – lze event. nastavit přes vybraná čísla poplatky za zprostředkování elektronických dat od operátora

Cílové skupiny:

operátoři, web provideři malé podniky pronajímatelé, penzióny uživatelé internetu

Cena:

stejná jako produktu WIN-TEL (viz ceník WIN-TEL)