• WIN-TEL


  Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WIN-TEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen.
 • WINKAB


  Program WINKAB umožňuje v elektronické podobě zpracovávat data, která popisují telekomunikační (či jiné) kabelové rozvody. Základním prvkem programu je kabel s označenou kabelovou hlavou, která vyúsťuje do rozvaděče.
 • WINACD


  Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání WINACD umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy.
 • WINPEU


  Vyhodnocovací program pro data ze služby Podrobný elektronický účet mobilní sítě Telefonica.

Dotazy/Odpovědi (FAQ) WINPEU

1. Pojem ID
Otázka : Nevím co je to identifikační číslo a kde ho hledat.
Odpověď: ID je identifikační číslo programu, pod kterým je program u výrobce registrován. Uživatel získá toto číslo po registraci na https://ucty.cz..O2.com. Toto číslo pak zadává při instalaci programu O2 WINPEU. Po instalaci lze toto číslo zkontrolovat v  Info/O aplikaci, kde se objeví dále i název programu O2 WINPEU a číslo verze.

2. Při vyhodnocení hovorů vypisuje „Žádný hovor nebyl zaznamenán“
Otázka:  Zadám Provoz/Telefony/Celkem a objeví se hláška „Žádny hovor nebyl zaznamenán“.
Odpověď: Zkontrolujte, že vámi nastavený rozsah Období překrývá období v pracovních souborech TELSrrmm.lea t.j. např. soubor TELS0408.lea obsahuje data za srpen 2004 (tzn. období nastavte na 1.8.2004-31.8.2004. Dále zkontrolujte, že jsou správně zadána čísla telefonů, která vás zajímají v Konfigurace/Nastavení/Telefony a mají zaškrtnuto Zobrazit.

3. Období za více měsíců
Otázka : Je možné analyzovat data za více měsíců naráz ?
Odpověď : Ano je. Období můžete nastavit třeba od 1.1.2004-30.11.2004 a data můžete mít k dispozici např. jen za měsíce 7 a 8 (t.j. soubory TELS0407.lea a TELS0408). Ale ne v režimu Období Faktura

4.  Mezinárodní hovory
Otázka : Jakým způsobem odfiltruji pouze volání do zahraničí ?
Odpověď : Zadejte Provoz/Telefony/Postupně a ve Filtru – Mezinárodní.
Poznámka: V poslední verzi  již funguje úplná filtrace na mezinárodní hovory t.j. i na ty, které uživatel vytáčí např.: +49123456789. Nyní je služba PEU dekoduje na 0049123456789 a program WINPEU je tak vyfiltruje (na rozdíl od minulých verzí, kdy toto číslo bylo interpretováno jako 49123456789 a už nebylo zařazeno mezi mezinárodní hovor).

5.  Nákladové trendy
Otázka: Chci vidět vzrůst nákladů za všechny telefony za celý rok. Jak se to provede ?
Odpověď: Nastavte požadované období v OBDOBí např. od ledna do listopadu v daném roce. Poté zadejte Provoz/Vývoj vyberte požadovaná čísla telefonů (i všechny) a zadejte OK Potom označte sloupec, který vás zajímá např. Cena a klikněte na ikonu Zobrazí graf hovorů.

6.  Exporty dat  (např. do Excelu)
Otázka : Je možné výstupní sestavy vyexportovat např. do Excelu ?
Odpověď : Ano je. Veškeré výstupní sestavy lze exportovat do formátů: text (s různými oddělovači), dbf,nebo přímo do Excelu. Provede se Soubor/Export – MS Excel. (vybere se podle přípony).

7.  Počet zpracovávaných telefonů
Otázka : Data z kolika telefonů mohu programem zpracovat ?
Odpověď: Programem O2 WINPEU můžete zpracovávat až 10000 telefonních čísel.

8.  Problémy s certifikátem pro službu PEU  O2.
Otázka: Mám problémy s instalací certifikátu pro službu PEU O2 do mého prohlížeče.
Odpověď: S tímto problémem (a s podobnými ohledně přístupu a stahování dat z PEU) se laskavě obraťte na zákaznický servis společnosti O2. .

9.  Nesouhlas výsledků (částek) z WINPEU s došlou fakturou od O2u
Otázka : Nastavím si období/interval přesně podle došlých faktur od O2 např. od 1. do posledního v daném měsíci a provedu výpis všech volání na daném telefonu. Tento náklad porovnám s došlou fakturou a zjistím nesrovnalost.
Odpověď : To je (pravděpodobně) způsobeno nestejným okamžikem uskutečnění hovoru a jeho fakturováním. Např. při volání prostřednictvím roamingu trvá zhruba jeden měsíc, než dojde vyúčtování od zahraničního partnera. Pak daný hovor se na fakturách účtuje až s jednoměsíčním zpožděním. Rozdíly v účtech se mohou objevit rovněž při používání zasílání textových zpráv (SMS) v poslední den účtovacího období. Pro kontrolu účtů používejte výhradně nastavení období : Období/Faktura (viz verze 2.4). V tomto režimu se budou zpracovávat pouze  hovory, které byly fakturovány ( i když byly uskutečněny např. před měsícem).

10.  Překrývání oken Spustit Prohlížeč a Otevřít soubor
Otázka: Ve verzi 2.4 zadám aktualizaci/ spustit prohlížeč. Při natahování stránky z prohlížeče se mi najednou objeví okénko Otevřít soubor a nevím co mám dělat ?
Odpověď : To je dáno tím, že ačkoliv se zadají úkony nejdříve spustit prohlížeč (za účelem stažení  datového souboru) a pak Otevřít soubor ( právě stažený), tak v multitaskingovém systému (např. MS Windows XP) se obě úlohy provádějí současně a protože ta druhá je podstatně rychlejší, tak  „předběhne“  tu první. Klikněte na liště na okno prohlížeče a dokončete jeho operaci ( stažení souboru do podadresáře \DATA) a pak se vraťte zase kliknutím na okno otevřít soubor a tak pokračujte.

11.  Přepnutí implicitně nastaveného prohližeče
Otázka : Normálně používám MS Internet explorer, ale certifikát PEU mám v Netscape. Chtěl bych si nastavit, aby se mi implicitně spouštěl Netscape ?
Odpověď : Pokud si chcete přestavět implicitní nastavení prohlížeče, tak musíte změnit typ  nejen u souboru html, ale i http ! Provede se v Průzkumníkovi Zobrazit/Možnosti složky – typy souborů. ( jistá cesta vede k cíli přeinstalováním příslušného prohlížeče se zadáním nastavit jako implicitní )

12.  Použití funkce LIMITY
Otázka : Ke každému telefonu ve firmě máme nastavený limit ( včetně poplatků), který může protelefonovat. Chtěla bych vystavit účtenku na rozdíl přes limit jednotlivým telefonům.
Odpověď : Zadejte v Období/Faktura období, které vás zajímá. Pak Provoz/Telefony/celkem – vyberte všechny a ve Filtru nastavte Překročen cenový limit. V Zobrazené položky/Tisková sestava nastavte Odečíst limit od celkem. V tom okamžiku se vám zobrazí pouze telefony s překročeným limitem. Dále zadejte Soubor/Faktura – zaškrtněte jednotlivě potvrďte OK.Ve fakturách jako odběratel se automaticky objeví Jméno držitele telefonu z Nastavení.

13.  Konfigurace Uživatelů
Otázka : Mohu nastavit odlišné stupně oprávnění pro různé uživatele ?
Odpověď : Ano. V menu Konfigurace/Uživatelé je možné definovat až 20 uživatelů s různým typem oprávnění.

14. Sledování přístupu do programu
Otázka : Mohu sledovat přístup a provádění změn jednotlivých uživatelů ?
Odpověď : Ano. V menu Provoz/Statistika/Uživatelé je možné sledovat detailní statistiku přístupů a provedených změn.

15. Jaký je rozdíl mezi WINPDU a WINPEU ?
Otázka : Jaký je rozdíl mezi WINPDU a WINPEU ?
Odpověď: WINPDU je předchůdce programu WINPEU. Zhruba u verze 2.0 (před 8 lety) došlo ke změně služby PDU (podrobný datový účet) na PEU (podrobný elekronický účet) a proto došlo i ke změně názvu programu z WINPDU na WINPEU. Aby však byla zachována automatická  návaznost při upgrade na starší verze programu, při instalaci je přednastaven adresář C:/Program_files/ATECO/WINPDU/.

16. Načetl jsem si soubor s daty 2x a nyní se mi i zobrazují 2x. Jak tu duplicitu odstraním ?
Otázka:Jak odstraním duplicitní řádky hovorného, které jsem omylem načetl 2x ze souborů -csv.zip ?
Odpověď: Proveďte opětovné načtení těch samých dat. Při načítání se vás program zeptá : Soubor -.csv byl již konvertován. Pokračovat v konverzi ? Zadejte ANO. PO té se vás program dotáže: Odstranit z databáze původní záznamy z faktury rok/měsíc ?Zadejte ANO.
Program nyní odstraní všechny staré záznamy vztahující se k uvedenému období a vloží tam nové. Tím tam budou pouze jednou.