• WIN-TEL


  Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WIN-TEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen.
 • WINKAB


  Program WINKAB umožňuje v elektronické podobě zpracovávat data, která popisují telekomunikační (či jiné) kabelové rozvody. Základním prvkem programu je kabel s označenou kabelovou hlavou, která vyúsťuje do rozvaděče.
 • WINACD


  Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání WINACD umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy.
 • WINPEU


  Vyhodnocovací program pro data ze služby Podrobný elektronický účet mobilní sítě Telefonica.

Změna distribučního modelu k 1.9.2021

Vážení obchodní partneři,

po důkladném uvážení jsme se rozhodli změnit obchodní politiku našeho stěžejního programu WIN‑TEL/Accountix. Počínaje 1.9.2021 bude standardně distribuována licence k programu WIN‑TEL 365. Program WIN‑TEL 365 bude mít časově omezenou funkčnost na 365 dní od instalace. Jedná se o podobný obchodní model, jaký používá společnost Microsoft s produktem Office 365 (předplatné na službu na 365 dní).

Po dobu platnosti licence má uživatel nárok na základní bezplatnou technickou podporu (telefonickou či mailovou). Uživatel programu bude 30 dní před koncem platnosti licence programu upozorňován na nutnost obnovy licence prostřednictvím svého správce PBX. Upozornění na nutnost obnovy zašle správci PBX i ATECO. Po úhradě licenčního poplatku dojde k automatickému prodloužení licence (pro PC s internetovým připojením). Při obnovování licence programu WIN‑TEL zákazník obdrží vždy aktuální verzi programu.

Další výhodou pro zákazníka u verze WIN-TEL365 je počáteční nižší cena, takže s platností produktu na jeden rok lze u takového nákupu použít provozní finance a ne komplikovanější investiční finance.

V případě zájmu zákazníka bude k dispozici i původní časově neomezená licence programu WIN‑TEL/Accountix (bez automatické aktualizace) dle ceníku pro WIN‑TEL/Accountix klasik.

Hlavní úpravy a vylepšení verze 5.0:

 • Rozšíření a vylepšení Sumáře výpisů, který kromě základního rozpisu DPH může volitelně obsahovat i Rozpis poplatků operátorů (názvy a ceny všech poplatků), Rozpis typů hovorů, Rozpis podle filtrace (ceny hovorů podle zvolené filtrace, např. soukromé do zahraničí), Rozpis extrémů (Nejnákladnější, Nejdelší, Nejvolanější hovory).
 • Možnost porovnání hodnot měsíčních výpisů pro celkové výpisy. Ve výstupní tabulce se měsíční součty zobrazují po řádcích pro jednotlivé Pobočky/Skupiny, složený graf umožňuje porovnání měsíců.
 • Vylepšená Správa odesílání Emailů.
 • Faktura: Tisk, PDF, XLSX: možnost vložení QR kódu s údaji elektronické faktury.
 • Zpřehlednění ovládání pomocí Řídícího centra: barevné odlišení a přednostní zobrazení často používaných příkazů.
 • Možnost zvýraznění sloupců výstupní tabulky výpisů.  Možnost skupinového výběru zobrazených sloupců příkazy lokální nabídky sloupce Zobrazení: Výchozí, Vše, Nic, Možnosti, + Popisné, – Popisné, + Ceny, – Ceny.
 • Správa modulů: možnost Ukončení běhu modulů, služeb a WEB pod IIS. Při žádosti o ukončení modulu Vyhodnocení spuštěného jiným uživatelem, se tomuto uživateli zobrazí požadavek na ukončení.
 • Vylepšení exportu výpisů do XLSX, PDF,..
 • WEB: možnost přihlášení pomocí Cloud služeb Azure nebo Google.
 • WEB: Organizační struktura: úpravy a vylepšení funkce.
 • WEB: zrychlení ovládání funkcí výstupní tabulky výpisu pomocí funkcí sloupce tabulky.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další obchodní spolupráci.