• WIN-TEL


  Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WIN-TEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen.
 • WINKAB


  Program WINKAB umožňuje v elektronické podobě zpracovávat data, která popisují telekomunikační (či jiné) kabelové rozvody. Základním prvkem programu je kabel s označenou kabelovou hlavou, která vyúsťuje do rozvaděče.
 • WINACD


  Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání WINACD umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy.
 • WINPEU


  Vyhodnocovací program pro data ze služby Podrobný elektronický účet mobilní sítě Telefonica.

WIN-TEL a Accountix nová verze 5.2

Ke dni 1.4.2023 jsme připravili novou verzi programu WIN-TEL a Accountix s označením 5.2
Obsahuje další různá vylepšení ve funkčnosti i v ovládání programu.

Z nejvýznamnějších úprav vybíráme:

 • Zjednodušené informování uživatelů pomocí příkazu Notifikace (uložení opakujících se zpráv uživatelům a jejich odeslání Emailem nebo publikováním pomocí WINTEL-WEB).
 • Nový formulář pro nastavení parametrů Pobočky a příslušné Skupiny, Úseku, WEB uživatele, přidruženého Účtu a Autorizačního kódu na jednom místě (Organizační struktura/Zařazení do struktury).
 • Nový formulář volby souborů pro konverzi dat z ústředny (možnost výběru zdroje dat pro režim: Normální, Záloha, Výběr).
 • Možnost porovnání vývoje podle měsíců pro celkové výpisy. Porovnání se zobrazuje po řádcích pro jednotlivé Pobočky/Skupiny. Složený graf umožňuje porovnání měsíců.
 • Možnost vložit statistiku (max., min., průměr, směrodatná odchylka) jednotlivých sloupců výstupní tabulky výpisu typu Celkem a Postupně.
 • Funkce pro zpřesnění tarifikačních tabulek pomocí importu dat od operátorů (Hovorné/Linky/Tarif IDO).
 • Funkce pro analýzu záznamů: Hovorné/Linky/Analýza (analýza souvisejících záznamů v detailním výpisu).
 • Vylepšení funkčnosti výběru optimálních tarifních programů mobilních poboček (Hovorné/Pobočky/Optimalizace).
 • Nové příkazy statistiky importu (IDO, IOS) s grafickým znázorněním pro snadné porovnání importu v následujících měsících (umožní rychlé odhalení případných nesrovnalostí).
 • Vylepšení importu tarifikačních tabulek s možností volby přiřazení importovaného operátora již nainstalovanému operátoru.
 • Zrychlení výběru filtru hovorů pomocí nové záložky Profily/Historie filtrace. Filtrace podle Místa hovorů.
 • Možnosti zobrazení: možnost volby formátu Délka hovoru a desetinných míst Data MB. Možnost volby Oddělovače 1000. Nová tlačítka palety funkcí (Uložit do příkazu, Přenést do příkazů, Exportovat do schránky, Importovat ze schránky. Vylepšení formuláře Vložení Vypočítávaných sloupců.
 • Možnost snadného přecházení mezi formuláři posledních použitých nebo příbuzných nastavení konfigurace klepnutím pravým tlačítkem myši na OK nebo Storno (s vyznačením bílým čtverečkem v pravém horním rohu). Ovládací tlačítka/Historie příkazů: stisk pravým tlačítkem zobrazí nabídku posledních použitých příkazů Nastavení.
 • Nový panel vyhledání (zobrazuje se nad formulářem). Dříve hledané texty je možné vybrat ze seznamu. Tlačítkem Filtrovat se zobrazí řádky obsahující hledaný text.
 • Možnost skrolování okna pohybem kurzoru po stisknutí prostředního tlačítka myši. Možnost individuální úpravy Zvětšení zobrazení v nastavovacích tabulkách (možnost úpravy i stiskem Ctrl + kolečko myši).
 • Řídící centrum: nový režim Průvodce – zobrazuje seznam úloh podle typu činnosti (možno vyvolat Nápovědu nebo přímo příkaz). Nový příkaz lokální nabídky Nastavit zvýraznění (barevné zvýraznění důležitých příkazů).
 • Plán úloh obsahuje ukázkové přednastavené úlohy: Provoz/Statistika/Stav a Mimořádné hovory (zobrazuje hovory se speciálními parametry nastavitelnými příkazem lokální nabídky Filtrace Extra), Pobočky/Celkem: porovnání měsíců, Skupiny/Celkem: faktura s QR kódem. Přenos nastavení Možnosti zobrazení tlačítkem Přenést do příkazů.
 • WEB: možnost přihlášení pomocí Cloud služeb Azure nebo Google. Úprava vzhledu: zaoblení rohů tlačítek, výběrových seznamů, textových polí. Organizační struktura: úpravy a vylepšení funkce. Nastavení vzhledu výstupní tabulky výpisu pomocí příkazů sloupce tabulky. Zjednodušené publikování zpráv uživatelům.
 • Úprava ikon aplikace pro Windows 11 a různá rozlišení monitorů. Rozšíření paměťového prostoru pro Windows 64b na 4GB.
 • Nový instalátor Inno setup. Zobrazení programů běžících v instalační složce, možnost jejich ukončení.