• WIN-TEL


  Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WIN-TEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen.
 • WINKAB


  Program WINKAB umožňuje v elektronické podobě zpracovávat data, která popisují telekomunikační (či jiné) kabelové rozvody. Základním prvkem programu je kabel s označenou kabelovou hlavou, která vyúsťuje do rozvaděče.
 • WINACD


  Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání WINACD umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy.
 • WINPEU


  Vyhodnocovací program pro data ze služby Podrobný elektronický účet mobilní sítě Telefonica.

WIN-TEL a Accountix – nová verze 5.1

Ke dni 1.5.2022 jsme připravili novou verzi programu WIN-TEL a Accountix s označením 5.1
Obsahuje další různá vylepšení ve funkčnosti i v ovládání programu.

Z nejvýznamnějších úprav vybíráme:

 • Možnost porovnání měsíčních výpisů pro celkové výpisy. Porovnání se zobrazuje po řádcích pro jednotlivé Pobočky/Skupiny. Složený graf umožňuje porovnání měsíců.
 • Možnost vložit statistiku (max., min., průměr, směrodatná odchylka) jednotlivých sloupců výstupní tabulky výpisu typu Celkem a Postupně (Možnosti zobrazení/Sestava/Statistika).
 • Funkce pro zpřesnění tarifikačních tabulek pomocí importu dat od operátorů (Hovorné/Linky/Tarif IDO).
 • Vylepšení importu tarifikačních tabulek s možností volby přiřazení importovaného operátora již nainstalovanému operátoru (importem se nemění přiřazení operátora Linky), možnost volby rozsahu importu, možnost odstranění nepoužívaných Vybraných čísel.
 • Nový příkaz Seznam/Čísla-operátoři pro snadné porovnání tarifních sazeb operátorů pro jednotlivé tarifní třídy a mezistátní pásma.
 • Nové příkazy statistiky importu (IDO, IOS) s grafickým znázorněním pro snadné porovnání importu v následujících měsících (umožní rychlé odhalení případných nesrovnalostí).
 • Vylepšení funkčnosti výběru optimálních tarifních programů mobilních poboček (Hovorné/Pobočky/Optimalizace).
 • Zrychlení výběru filtru hovorů pomocí nové záložky Profily/Historie filtrace. Filtr hovorů/Různé: do výběru Služby/Typy hovorů přidána filtrace podle Místa hovorů. Možnost Filtrace zobrazovaných položek.
 • Nové příkazy lokální nabídky výstupní tabulky: Položka do schránky, Řádek do schránky, Zrušit/Filtr, Zvýraznění, Třídění. Export/Průzkumník (zobrazí v Průzkumníku souborů poslední exportovaný soubor). Export/Zvolit soubor (při zaškrtnutí otevírá formulář volby souboru).
 • Konfigurace/Výstup/Sestava: nová volba cesty pro exportovaný soubor a specifikace tvorby jeho názvu.
 • Možnosti zobrazení: Zvýraznění, Filtrace – vylepšený Pomocník vložení (barevné zvýraznění výrazů a chybné syntaxe). Možnost potlačit dotaz přepočet výpisu.
 • Nový panel vyhledání (zobrazuje se nad formulářem). Dříve hledané texty je možné vybrat ze seznamu. Tlačítkem Filtrovat se zobrazí jen řádky obsahující hledaný řetězec.
 • Možnost individuální úpravy Zvětšení zobrazení v nastavovacích tabulkách (možnost úpravy i stiskem Ctrl + kolečko myši).