• WIN-TEL


  Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WIN-TEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen.
 • WINKAB


  Program WINKAB umožňuje v elektronické podobě zpracovávat data, která popisují telekomunikační (či jiné) kabelové rozvody. Základním prvkem programu je kabel s označenou kabelovou hlavou, která vyúsťuje do rozvaděče.
 • WINACD


  Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání WINACD umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy.
 • WINPEU


  Vyhodnocovací program pro data ze služby Podrobný elektronický účet mobilní sítě Telefonica.

admin

Slevy na buffery ATC 167 a ATC 162

Sdělujeme našim zákazníkům, že od dnešního dne zlevňujeme ceny našich buffrů :

Nové ceny:

Název Popis Koncová cena Dealerská cena
ATC 167   TCP/IP buffer 512 KB s integrovaným převodníkem, ethernet 100 Mb/s  7 500,- 6 000,-
ATC 162   Zál. buffer 512 KB, SW, kabel, adapter, GO (aktivní), komprese, paket, až   13000 ř.  5 000,- 4 000,-

(Staré ceny):

Název Popis Koncová cena Dealerská cena
ATC 167   TCP/IP buffer 512 KB s integrovaným převodníkem, ethernet 100 Mb/s  9 000,- 7 500,-
ATC 162  Zál. buffer 512 KB, SW, kabel, adapter, GO (aktivní), komprese, paket, až 13000 ř.  6 000,- 5 000,-

 

WIN-TEL (Accountix) nová verze 4.2

Od dneška je připravena nová verze tarifikačního programu WIN-TEL (pro ústředny Siemens program Accountix). Obsahuje různá vylepšení jak ve funkčnosti tak v ovládání programu. Soupis všech změn je v souboru Info.rtf (po instalaci v hlavním adresáři). Program již umožnuje zpracovávat nový formát xml ze služby PEU/ebill operátora Telefonica. Úplný soupis změn ve verzi WIN-TEL/Accountix 4.2 je zde  (kapitola Změny oproti v 4.1) :   Info.rtf

O2 WINPEU program nová verze 3.3

Nová verze programu O2 WINPEU bude připravena na serveru v pátek 11.01.2013 ve 12:00 hod. Uživatelům předcházející verze 3.2 se upozornění pro aktualizaci na verzi 3.3 automaticky nahlásí při zpracování nových dat (po zadání příkazů Soubor/Aktualizace). Při aktualizaci následujte pokyny na obrazovce.

Základní popis a pokyny jsou zde : Pokyny_Winpeu_3.3.pdf 
Úplný soupis změn ve verzi WINPEU 3.3 jsou zde : Info.rtf 
Odkaz na Manual WINPEU 3.3 je zde: Manual_Winpeu_3.3.pdf

V případě, že z nějakých důvodů nelze provést automatickou aktualizaci, lze stáhnout upgrade ručně zde:
Upgrade WINPEU 3.3 je zde: Setup_Winpeu.zip

Oslava 20 let

Dne 14.12.2012 jsme oslavili 20ti leté výročí od založení společnosti ATECO spol. s r.o. Děkujeme všem návštěvníkům za účast.

 

Uživatelům programu O2 WINPEU

Zhruba od 1.10.2012 zacne operátor Telefonica nabízet ze služby PEU data v novém formátu XML. Tyto data nebude možné zpracovávat v soucasné verzi programu O2 WINPEU (v 3.2). Telefonica bude podporovat i starý formát dat v CSV ješte asi cca 1 rok. Proto uživatelum programu O2 WINPEU doporucujeme pri stahování dat ze služby PEU v dalším období stahovat data pouze ve starém formátu CSV.

ATECO spol. s r.o. p?ipravuje novou verzi WINPEU 3.3, která bude umožnovat zpracovávat data ze služby PEU i v novém formátu xml. Verze bude uvolnena do používání odhadem na prelomu roku 2012/2013. Jakmile bude nová verze pripravena, tak se automaticky uživatelum (soucasné verze 3.2) nabídne nová verze ke stažení a aktualizaci.

WIN-TEL (AccountiX) nová verze 4.1

Dne 20.2.2012 byla uvedena na trh nová verze 4.1 programu WIN-TEL/Accountix. Obsahuje celou řadu vylepšení jak v Možnostech nastavení, ve zpracování v sekci Import dat od operátorů, lepší rozlišení soukromých hovorů apod.

Podrobný popis změn je zde (kapitola Změny oproti 4.0) : Info.rtf

Změny WIN-TEL/AccountiX – verze 4.1 (zkrácena verze)

Možnosti nastavení
Možnost volby formátu pole Místo (cíl hovoru) v podrobných výpisech hovoru : možnost zvolit formát a zobrazovaný zdroj (IDO smer, IDO Typ, Tarifikace, Externí vybraná císla). Proměnná max. šírka podle použitého nastavení.

Import dat od operátoru
Možnost uložit do databáze hovoru textové údaje o destinaci (smeru) hovoru. Je možné kombinovat údaje z více položek dat operátora. Zajistí se tím správné zobrazení destinace hovoru i pri prenosu císel telefonu mezi operátory.

Zpracování soukromých hovorů
Vyhodnocení soukromých hovoru podle seznamu soukromých čísel uživatele. Možnost vytvořit seznam podle oznacení čísla na telefonu.

Zrychlení výpoctu sestav
Zrychlení výpoctu detailních výpisu hovoru pro jednotlivé uživatele.

WEB rozhraní
Odvozený výpis: pri vybraném názvu príkazu se sloupce sestavy obsahující názvy hierarchie pobocek zobrazují podtržene (jako odkaz), pri klepnutí se vypocte odvozený výpis s filtrací podle klepnutí. Tlacítkem Zpet se zobrazí puvodní výpis.

WIN-TEL (Accountix) nová verze 4.0

 

Dne 20.2.2011 byla uvedena na trh nová verze 4.0 programu WIN-TEL/Accountix. Obsahuje celou řadu vylepšení jak v Možnostech nastavení, ve zpracování v sekci Import dat od operátorů, lepší rozlišení soukromých hovorů apod.

Podrobný popis změn je zde (kapitola Změny oproti 3.9) : Info.rtf

WINPEU nová verze 3.2

Popis změn

Upravené příkazy

 • Soubor/Aktualizace
  – výsledek konverze se zobrazuje jako tabulkový výpis: počet konvertovaných a chybových řádku, celkový počet telefonu a počet telefonu nezařazených do služby PEU
  – seznam telefonu nezařazených do služby PEU se uloží do souboru DATANONPEUNonPEUrrrrmm.csv
 • Provoz/telefony,skupiny,…/po telefonech, postupně
  – doplněn sloupec Fakturacní období
  – ceny s DPH vždy zaokrouhlené na 2 desetinná místa
 • Provoz/telefony/celkem
  – doplneny sloupce soukromých hovoru So-Počet,So-Cena,So-Úctováno a Minimální plnění
 • Provoz/Telefony/Souhrn
  – Možnosti zobrazení/nové volby – Vložit rozpis soukromých hovoru,Vložit hlavicky a součty, Vložit rozpis volných minut, Vložit rozpis slev
 • Provoz/Skupiny
  – přidán limit na Skupinu
 • Provoz/Vývoj/Po měsících
  – rozpis celkových nákladu za vybrané telefony po jednotlivých měsících zvoleného období vcetne poplatku za Souhrn
 • Provoz/Skupiny/Sumárně
  – doplněné sloupce Telefon/Popis 1, Popis 2, Skupiny/Popis
 • Soubor/Faktura
  – možnost konfigurovat dobu splatnosti
  – nová položka Dorucení
  – možnost změnit Datum vystavení faktury
 • Výpisy/Souhrn
  – v případe výskytu jednoho telefonního čísla vícekrát (např. změna tarifního plánu v průběhu měsíce) je na začátek výpisu doplněn seznam těchto čísel
  – v okne Filtr je uveden počet jedinečných telefonních čísel
 • Výpisy/Faktura
  – v okne Filtr je uveden pocet telefonu nezarazených do PEU

Možnosti výstupních sestav a grafu

 • Možnosti zobrazení
  – volba pořadí sloupců
  – možnost vytvořit sloupce jako součet z jiných sloupců
  – sloupce se ukládají symbolicky
  – doplněno tlačítko Výchozí nastavení
 • Možnosti zobrazení/Tisková sestava
  – Vložit rozpis hovoru přejmenován na Vložit rozpis tříd hovoru

Periodické výpisy

 • Výpisy/Sestavy
  – nová volba Filtr – podmínka pro export výstupní sestavy
  – pro export do XLS doplněny parametry Buńka, Makro, Odstranit
  – export faktury do textového souboru podle šablony
  – export faktury do XLS – spouštění makra je nyní povoleno
  – export faktury do XLS – možnost zvýraznění řádku
  – export do DBF – možnost exportu podle šablony
  – Distribuční seznam – možnost importu
 • Export/Import
  – export do OpenOffice CALC
  – export do formátu SLK
  – import Externích vybraných čísel – možnost spojit  z více sloupců
  – Konfigurace/Výstup/Sestava a Možnosti/Export doplněn parametr Oddělovací řádky
 • Import organizační struktury
  – doplněn import organizační struktury pro UH5 a UH6 (vyšší úrovně)
  – odstraňovací import i pro vyšší strukturu
  – doplněn import z XML databáze
  – doplněna filtrace záznamu pro import z CSV/XML
  – možnost importu z XLSX
  – možnost import do adresáře faktur
  – doplněné nové masky pro import
  – tlačítko Export v Náhledu struktury
 • Konfigurace
  – rozšířen počet organizačních úrovní o 2 úrovni (UH5, UH6)
  – Konfigurace/Nastavení
  – doplněno tlacítko Export
  – nová volba iniciální výběr období
 • Konfigurace/Výstup/Načtení souhrnu
  – možnost vybrat řádek a sloupec, kde se řádky automaticky načtou ze Souhrnu
 • Systémové změny
  – ikony u příkazu nejvyšší úrovně
  – stiskem SHIFT nebo CTRL při spuštění modulu Vyhodnocení se dočasně potlačí spuštění Naplánovaných sestav
  – zrušeno omezení na maximální délku řádky výstupní sestavy
  – automatická změna maximální velikosti paměti pro pojmenování
  – kontrola jedinečnosti symbolických jmen sloupců

 

Odkaz na stažení programu WINPEU ze stránek Telefónica O2.

Úprava ceníku od 1.1.2011

Vážení zákazníci,

k úpravě ceníku přistupujeme po mnoha letech. Jedná se o zvýšení cen programu WIN-TEL/Accountix. Ceny tarifikačních programů jsme drželi více jak 10 let na stejné úrovni, za tu dobu veškeré vstupní náklady vzrostly, některé i násobně. A proto již nebylo možné tyto ceny držet. Ke zvýšení cen jsme přistoupili po důkladné analýze a s vědomím toho, že můžeme i o některé naše odběratele přijít.

Ceny podpůrných prostředků (bufferů a služeb) zůstávají nezměněny.

Ceník bude platný od 1.1.2011. Uvědomujeme si však, že změny cen zvěřejňujeme až na konci roku, proto pro objednávky došlé do 15.1.2011 budeme kalkulovat ceny dle starého ceníku pro rok 2010.

Doufáme, že uvedené změny přijmete s pochopením a nadále budete důvěřovat našim produktům a poskytovaným službám.

Ceníky naleznete na http://www.ateco.cz/w_cenik10.asp

Vánoční provoz

Dovolujeme si Vas informovat o provozni dobe:

23.12.2010 – zavreno
31.12.2010 – zavreno

V ostatni pracovni dny plati standardni provozni doba, (8,30 – 17,00 hodin).

Vsem nasich obchodnim partnerum a uzivatelum nasich produktu prejeme pohodove Vanoce a uspesny novy rok 2011.