• WIN-TEL


  Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WIN-TEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen.
 • WINKAB


  Program WINKAB umožňuje v elektronické podobě zpracovávat data, která popisují telekomunikační (či jiné) kabelové rozvody. Základním prvkem programu je kabel s označenou kabelovou hlavou, která vyúsťuje do rozvaděče.
 • WINACD


  Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání WINACD umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy.
 • WINPEU


  Vyhodnocovací program pro data ze služby Podrobný elektronický účet mobilní sítě Telefonica.

admin

Workshop v hotelu Olympik Tristar

Dne 15.12.2010 se v hotelu Olympik Tristar, U Sluncové 14, Praha 8 koná pracovní setkání (workshop) s cílem predstavení novinek a rešení prípadových studií.

Zacatek v 9.45 hodin.

Distribuce programu Accountix pro HiPath 4000, Hicom 300E

Vážení distributoři produktu Accountix,

dovolujeme si Vas informovat, ze byly zahajeny kroky ke zjednoduseni logistiky pri distribuci tarifikacniho programu Accountix pro PBX Siemens HiPath 400, Hicom 300E. Na spolecnost Siemens Enterprise Communications s.r.o. (dale jen SEN) jsme vznesli zadost na moznost primeho prodeje tohoto sw dalsim telekomunikacnim spolecnostem.

Vysledkem jednani je uvolneni distribuce novych tarifikacnich programu pro certifikovane obchodni partnery spolecnosti SEN. Podminkou je uvedeni kocnoveho uzivatele (nazev spolecnosti/mesto) na objednavce.

Pro necertifikovane partnery je primy nakup novych programu ci upgrade, mozny pouze po odsouhlaseni ze strany SEN. Pokud bude zadost zamitnuta, nebudeme moci poptavce vyhovet a distribuce Accountix bude nadale mozna pouze pres SEN.

Verime, ze tuto informace uvitate a ze touto zmenou v distribuci dojde k pruznejsimu a jednodussimu vyrizovani obchodnich objednavek.

WIN-TEL (AccountiX) nová verze 3.9

Změny WIN-TEL/Accountix – verze 3.9

Modul Vyhodnocení

Nové příkazy:

 • Soubor/Správa dat: správa obsahu databáze záznamů hovorů, které jsou uloženy v souborech TELSrrmm.L??, rr-rok, mm-měsíc.
 • Konfigurace/Správa konfigurace: umožňuje přenášet nastavení konfigurace a tarifních programů mezi jednotlivými měsíci.Upravené příkazy:
 • Do detailního výpisu hovorů doplněn sloupec Popis pobočky.
 • Hovorné/Pobočky/Celkem: Zobrazení speciálních položek ze Souhrnu typu Text.
 • Doplněn sloupec Služby 3S.
 • Hovorné/Pobočky/Po pobočkách: Pronájem se zobrazuje i při záporné hodnotě (slevy).
 • Hovorné/Pobočky,Skupiny,../Souhrn: doplněn sloupce Počet 2
 • Hovorné/Skupiny/Celkem: při filtraci podle Druhu poboček se zobrazí i řádek skupin bez poboček.
 • Hovorné/Grupy/Optimalizace: název grupy na každém řádku kvůli možnosti třídění.
 • Provoz/Směry: doplněny sloupce podle lokality volání: Místní, Dálkové, Mezistátní, Internet, Mobil a Celkem.
 • Rozpis podle Typů hovorů: Ostatní služby sčítají délku hovorů.
 • Seznam/Pobočky,Pobočky-vývoj: doplněny sloupce: Druh, Přirážka, Pronájem, Limit; pro skupinu: Funkce, Přirážka, Pronájem.
 • Soubor/Faktura: konfigurovatelná doba splatnosti, nová položka Způsob doručení a E-mail adresa.Možnosti výstupních tabulek a grafů:
 • Možnosti zobrazení: volba pořadí sloupců, možnost vytvoření sloupce jako součtu z jiných sloupců.
 • Možnosti zobrazení/Tisková sestava: nová volba Vložit rozpis typů hovorů (nastavitelný rozpis podle volaného čísla a místa).
 • Možnosti zobrazení/Tisková sestava/Typy hovorů – doplněno tlačítko Výchozí (přenese nastavení z IDO).
 • Editace hovorů: volané číslo může být prázdné i pro odchozí hovory.Periodické výpisy:
 • Výpisy/Sestavy: nová volba Filtr: Podmínka pro export výstupní sestavy. Podmínku exportu je možné zadat ve formě logického výrazu tvořeného z položek Sumáře sestavy a hodnot prvního nebo sumárního řádku tabulky sestavy.
 • Distribuční seznam: nový příkaz Import (možnost naplánovat).
 • Export do DBF: možnost exportu podle šablony.
 • Export Excel: úprava názvu souboru – při oříznutí na max. délku 26 znaků odstraňuje mezery na konci.
 • Export faktury do textového souboru podle šablony: nový tag Doručení.Tarifikace:
 • Třída tarifikace: tarif podle cifer volaného čísla (PRM)
 • Importovaný hovor není nikdy tarifován jako vnitřní (i při shodě volaného čísla).
 • Pro iniciální přepojený hovor se neuplatňuje korekce délky. Pro příchozí přepojený hovor se neuplatňuje korekce délky.
 • Nastavení mezinárodních tarifních sazeb/Načíst: možno načíst data bez sloupce Místo (první sloupec musí obsahovat 00 na začátku).Import dat operátorů:
 • Pro import z Excel možno zvolit List, oddělovač názvu listu je ! za jménem souboru (.xls!NazevListu), možnost importu z XLSX, náhled se načítá při změně záložky.
 • XML: možno číst i atributy.
 • Definice typů poplatků nezávislá na období.
 • Poplatky: pro typ importu poplatků Cena-poplatky se importovaná cena vloží do Sumáře sestavy jako samostatný řádek za Poplatek (v Možnostech zobrazení/Tisková sestava musí být zatrženo Vložit rozpis poplatků operátorů).
 • Poplatky: možnost vložit celkové poplatky jako hovor daného typu a Svazku (možnost označit poplatek jako soukromý).Export/Import:
 • Export do OpenOffice CALC.
 • Export do Excel s makrem: makra se před uložením odstraní.
 • Odstraněn Export telefonního seznamu pro WEB.Import organizační struktury:
 • Doplněn import/export org. úrovní UH5 a UH6.
 • Odstraňovací import i pro úseky, útvary, firmy,…
 • Doplněn import z XML databáze.
 • Doplněn import účtů přidružených pobočce, vytváření Středisek a Skupin AK.
 • Možnost importu z XLSX. Pro import z XLS možno zvolit List, oddělovač názvu listu je ! za jménem souboru (.xls!NazevListu).
 • Maska $A: pro položku Skupiny:Pobočky Skupiny: importované pobočky přidává do skupiny, stávající přiřazení poboček této skupině ponechá.
 • Maska $D: doplnění hierarchie odspodu: v případě použití masky $D i v položce Úseky:, Útvary, Firmy: Popis se doplní i pole Popis.
 • Maska $E respektuje při porovnávání max. importovanou délku názvu. Skupina,Úsek,.. vlastnosti se přiřadí, jen když existuje (nevytváří nové).
 • Maska $F: filtr položky – položku načte, když odpovídá specifikaci podle hvězdičkové konvence (pro LDAP ovlivní načtení určité položky u položek s více hodnotami, např. memberof).
 • Maska $L: při importu názvů Skupin, Úseků,.. se vyhledává pravděpodobná shoda názvů při nepřesném zadání v importované položce.
 • Maska $NZz: nahradí všechny výskyty Z za z.
 • Importu WEB oprávnění maska $S: možnost spojit oprávnění (i různých úrovní) do již existujícího oprávnění.
 • Import Distribučního seznamu maska $S: sloučí identické položky filtrace a email.
 • Maska $V při odstraňovacím importu odstraní vše nezávisle na předchozích importech.
 • Podle transformační tabulky: Položka akceptuje hvězdičkovou konvenci.Export organizační struktury:
 • Doplněna filtrace záznamů.
 • ODBC: úprava exportu položek obsahujících apostrof.Konfigurace:
 • Rozšířen počet organizačních úrovní hierarchického řazení poboček o 2 úrovně (UH5 a UH6).
 • Nový příkaz Správa konfigurace
 • Konfigurace/Nastavení/Pobočky: nová volba – Přiřazené pobočky podle pravidla pro záznam hovoru (Pobočka, Volba, příznak přepojení, Délka).
 • Konfigurace/Nastavení/WEB: oprávnění může mít nad 255 znaků.
 • Konfigurace/Nastavení: doplněno tlačítko Export (spustí naplánované úlohy s výběrem úloh podle minulého výběru při stisku Provést).
 • Do aktuální konfigurace se nepřenáší při instalaci nastavení Národních profilů tarifikace z TELCFG.$$$.
 • Import konfigurace WEB/Soukromé hovory pro volbu Ostatní (změněno z Pobočky).
 • Konfigurace/Konverze/Substituce: typ Začátek a Konec může obsahovat zástupný otazník.
 • Konfigurace/Konverze/Účtovat iniciátorovi hovoru se pro ústředny s vyhodnocením iniciální pobočky prohodí ve vyhodnocení hodnoty sloupce Pobočka a Inic.pob. V podrobném zobrazení hovorů se sloupec Inic.pob. přejmenuje na Přep.pob.
 • Konfigurace/Ústředna/Nastavení (síťová verze): pro CCM odděleno nastavení ofsetu linek a Časové zóny. Ofset linek pro ústředny CCM, CCE, H8K povinně = 0, možné slučování dat s ústřednami s nenulovým ofsetem linek. Symbolické označování ofsetů poboček síťových ústředen: možnost určit ofset pro ústřednu 2 (ostatní násobkem), ošetřeno správné zobrazování poboček s 9 místným číslem (mobilní čísla).
 • Konfigurace/Ústředna/Detekce: detekce poboček přiřazených účtu a AK ignoruje nastavení Rozsahu detekce poboček.
 • Korekce délky spojených přepojovaných hovorů při zapnutém Zobrazovat účtovanou délku hovorů (Konfigurace/Konverze) se promítne jen do účtovaného hovoru a správně se započte do celkové délky hovorů sestavy.WIN-TEL WEB:
 • Konfigurace/Příkazy: možnost uložit s příkazem i iniciální filtraci a období (tlačítko Nastavení).
 • Konfigurace/Příkazy: Možnost vynutit vybrané příkazy jednotlivých uživatelů zaškrtnutím parametru příkazu Povinný.
 • Konfigurace/Příkazy: pro oprávnění WEB administrátor přehledné zobrazení vybraných příkazů pro všechna oprávnění.
 • Konfigurace/Možnosti: Uživatelem volitelný iniciální výběr období.
 • Filtrace: při výběru vyšší organizační jednotky (skupina,úsek,útvar,firma) se zobrazuje i Popis-1. Doplněn filtr hovorů podle druhu pobočky.
 • Možnosti zobrazení: možnost nastavit počet znaků v tabulce. Úprava uložení konfigurace příkazů.
 • Možnosti zobrazení: doplněno tlačítko Vše výchozí – nastaví výchozí hodnoty najednou pro všechny záložky.
 • Možnosti zobrazení: Uložit jako zobrazuje formulář Konfigurace/Příkazy/Nastavení.
 • Možnosti zobrazení/Tisková sestava: nové volby Zahrnout Služby 3S, Absolutně, Rozpis Typu hovoru.
 • Možností Editace WEB uživatelů
 • Možnost kombinovat přístup podle Active Directory s anonymním ověřováním pod IIS (2 virtuální adresáře, jeden podle AD, druhý anonymní, při zjištění systémového uživatele s názvem začínajícím na IUSR_ se provede ověření heslem).Systémové změny:
 • Nabídka: ikony u příkazů nejvyšší úrovně.
 • Přejmenování programu na WIN-TEL. Instalační adresář ATECOWIN-TEL jen v případě, že nebyla nalezena předchozí instalace v ATECOWINTEL.
 • Dělení BAK souborů při konverzi po 50MB.
 • Stiskem Shift nebo Ctrl při spuštění modulu Vyhodnocení se dočasně potlačí spuštění Naplánovaných úloh.
 • Zrušeno omezení na maximální délku řádky výstupní sestavy.
 • Úprava instalace: test běhu programů, vynucení Restartu počítače při neukončení běhu programů při instalaci.Modul Sledování:
 • Sledování-konverze pro slučování dat: konverze dat z ústředny, která má povoleno slučování dat, se spustí jen při neprázdném datovém souboru základní ústředny.
 • Sledování TCP: po rozpadu spojení zkouší automaticky obnovení. Úprava přenosu (s časovačem). Outlook spouštěn jen při vyplněné složce Kontakty.

WINPEU Nová verze 3.1

Popis zm?n

Nové p?íkazy

 • Provoz/Telefony/Souhrn:
  Souhrnný tabulkový rozpis typ? hovor? a poplatk? vybraných telefon?.
  Jedná se o obdobu Souhrnu CSV/PDF formátu ze služby PEU.
  Možnost individuálního výb?ru položek
 • Konfigurace/Výstup/Rozpis typ?:
  P?íkaz umož?uje zvolit rozd?lení hovor? podle jejich typ? a p?íkazem Provoz/Telefony/Souhrn zobrazit sumárn? roz?azení hovor? podle jejich typ?.

Upravené p?íkazy

 • Soubor/Aktualizace:
  Zjiš?uje aktuálnost nainstalované verze programu O2 WINPEU.
  P?i zjišt?ní nov?jší verze programu na serveru automaticky stáhne novou verzi a nabídne možnost spušt?ní  instalace aktuální verze programu ( p?edpokládá se internetové p?ipojení )
 • Telefony/Celkem:
  Dopln?n sloupec Skupina-Popis pro možnost individuálního popisu.
 • Seznam/Telefony:
  Dopln?ny sloupce Popis Skupin, Úsek?, Útvar?, Firem pro  možnost individuálního popisu

Možnost výstupních tabulek a graf?

 • Vylepšené možnosti ve výstupních tabulkách a grafech
 • Možnost zobrazení/Tisková sestava:
  Nová volba Zahrnout poplatky ( zahrne poplatky a slevy ) a Zahrnout Služby 3. Stran

Periodické výpisy

 • Vylepšené vlastnosti v periodických výpisech
 • Distribu?ní seznam:
  Nový p?íkaz Import ( na?tení z externích datových zdroj?: CSV, XLS , XML , LPAD , ODBC ) , import Distribu?ního seznamu je možné naplánovat.

Export/Import

 • Vylepšené vlastnosti v sekci Export/Import
 • Export ve formátu SYLK (.slk):
  Formát pro export do tabulkového procesoru ( nap?. Excelu ) bez nutnosti instalace Excelu na po?ita? s WINPEU.
 • Pro Excel z Office 2007 se neuplat?uje omezení na max. po?et ?ádk? Excel.
  P?i zadáné p?ípon? výstupního souboru xls generuje výstupní soubor ve formátu Excel 97 – 2003, p?i p?ípon? xlsb, xlsx v p?íslušných formátech Excel 2007
 • Export do OpenOffice CALC

Import/Export organiza?ní struktury

 • Vylepšené vlastnosti v sekci Export/Import organiza?ní struktury
 • Dopln?n import XML databáze.
  Pro typ importu CSV a XML dopln?na filtrace záznam?.
 • Možnost importu  z XLSX.
 • Pro export organiza?ní struktury dopln?na filtrace záznam?.

Konfigurace

 • Konfigurace/Nastavení:
  Dopln?no tla?ítko Export

Odkaz na stažení programu WINPEU ze stránek Telefónica O2.

Úprava ceníku

Vazeni zakaznici,

dovolujeme si Vas timto informovat, ze doslo k upravam v ceniku WIN-TEL/Accountix, a to:
1. Uprava cen nadstavby WEBServer
2. Uprava cen upgrade:
z verze 3.8 ……………………… 30% z prodejni ceny noveho sw
z verzí 3.7, 3.6 …………………. 50% z prodejni ceny noveho sw
ze starších verzí ……………….. 80% z prodejni ceny noveho sw

Aktualni cenik naleznete na http://www.ateco.cz/w_cenik10.asp. V pripade zajmu Vam cenu za upgrade sdeli na obchodnim oddelení, kontakt: info@ateco.cz, tel.: 266 090 042.

Nová verze programu 3.9

Vazeni obchodni pratele a uzivatele programu WIN-TEL,

od dnesnïho dne (10.2.2010) je uvolnena do expedice nova verze tarifikacniho programu WIN-TEL/Accountix. Mezi hlavni zmeny v nove verzi patrí :

 • zjednodusena sprava zpracovavanych dat (napr. odstraneni duplicitnich dat bez nutnosti mazani a opetovneho nacteni dat)
 • zjednodusena prace s archivem konfigurace (prenaseni konfiguraci mezi jednotlivymi mesici)
 • moznost rozsireni organizacni struktury o dalsi 2 urovne
 • nove ikony ve vyberovem menu
 • moznost libovolne upravovat poradi sloupcu v moznostech zobrazeni

Zmeny v nadstavbe WEBServer:

 • moznost editovat web uzivatele pres www rozhrani
 • moznost definovat povinne prikazy pro jednotlive uzivatele
 • moznost preddefinovat vlastnosti sestav

O moznostech upgrade se muzete informovat na nasech obchodnim oddeleni. Kontakt: tel. 266 090 042 nebo info@ateco.cz

Vánoční provoz

Vážení obchodní partneři a koncoví uživatelé našich produktů,

dovolujeme si Vás tímto informovat o Vánočním provozu.
Ve dnech 23.12.2009 a 31.12.2009 bude zavřeno.
V ostatní pracovní dny jsme Vám plně k dispozici.

Všem Vám přejeme krásné a pohodové vánoční svátky a úspěšné vkročení do nového roku 2010.
Kolektiv zaměstnanců ATECO spol. s r.o.

Workshop ATECO

Dne 4.12.2009 se uskuteční pro naše obchodní partnery WORKSHOP ATECO, kde budou představeny novinky připravované verze programu WIN-TEL, verze 3.9.
Z tohoto důvodu bude omezen provoz na obchodním oddělení. Veškeré Vaše objednávky či dotazy budou vyřešeny v pondělí 7.12.2009.
Děkujeme za pochopení.

Ukončení technické podpory WIN-TEL verzí 3.4 a 3.5

Vazeni uzivatele,

pocinaje dnem 31.8.2009 ukoncujeme bezplatnou technickou podporu verzi 3.4 a 3.5, programu WIN-TEL a Accountix. Tyto verze byly distribuovany do roku 2005 a v soucasne dobe nevyhovuji podminkam telekomunikacni prostredi.

O moznosti upgrade se muzete informovat na nasem obchodnim oddeleni, nebo se muzete obratit na Vasi servisni orgranizaci, ktera Vam spravuje telefonni ustrednu.