• WIN-TEL


  Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WIN-TEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen.
 • WINKAB


  Program WINKAB umožňuje v elektronické podobě zpracovávat data, která popisují telekomunikační (či jiné) kabelové rozvody. Základním prvkem programu je kabel s označenou kabelovou hlavou, která vyúsťuje do rozvaděče.
 • WINACD


  Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání WINACD umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy.
 • WINPEU


  Vyhodnocovací program pro data ze služby Podrobný elektronický účet mobilní sítě Telefonica.

Recertifikační audit

Dne 7.3.2007 jsme úspěšně absolvovali recertifikační audit systému managementu jakosti dle mezinárodního standardu ISO 9001:2000.
Výsledkem toho bylo vystavení certifikátu společností CQS s platností na další 3 roky.

Společnost ATECO spol. s r.o. tak potvrdila vysoký standard při vývoji software, prodeji a poskytování služeb.

WIN-TEL – Nová verze 3.6

Od 5.12.2006 můžete objednávat tarifikační program WIN-TEL v nové verzi 3.6,pro upgrade platí stejné podmínky:

 • upgrade ze 3.5 ……… 30% z pořizovací ceny programu
 • upgrade ze 3.4,3.3,…, 50 % z pořizovací ceny programu

Cenovou kalkulaci Vám rádi zašleme či sdělíme na telefonním čísle obchodního oddělení 266 090 042.

Novinky ve verzi 3.6

Organizační struktura firmy, hierarchické řazení poboček

 • Konfigurace/Organizační struktura – Sdružuje příkazy pro editaci, přehledné zobrazení a export/import organizační struktury
  • Zařazení pobočky – Umožňuje zadat v jednom přehledném formuláři všechny parametry pobočky včetně jejího zařazení do hierarchie
  • Export/Import struktury – Umožňuje vytvořit exportní/importní profily parametrů hierarchického řazení poboček pro jejich přenos do/z ostatních informačních systémů (CSV,ODBC,Windows Active Directory,LDAP serveru). Lze provádět automaticky
 • Alternativní skupina/úsek – Pobočku/skupinu je možné přiřadit v průběhu měsíce postupně do několika skupin/úseků a zajistit tak správné vyúčtování hovorů.

Ovládání programu

 • Zjednodušení práce s výpisy pomocí filtračních profilů
  • Filtrační profily – Umožňují uchovat nastavení formuláře (Výběr poboček, skupin, atd.) v příkazových nabídkách (Hovorné,Provoz) pro opětovné použití

Import dat od operátorů

 • Zrychlení konverze při importu dat
 • Možnost odstranit z databáze importované hovory
 • Možnost vynásobit importované ceny hovorů a poplatků zadaným koeficientem
 • Možnost načíst pravidelné poplatky

Pravidelné výpisy, exporty

 • Možnost použít připravené šablony pro export do Excelu s možností spuštění makra modifikujícího exportovaná data – lze takto definovat výstupní sestavu!
 • Do plánu úloh možnost zařadit Zálohování a Export/Import organizační struktury

Tarifikace

 • Hovorné/Grupy/Korekce cen – Přizpůsobení tarifů fakturám od operátorů.
  • Při nastavení grup linek dle faktur od operátorů je možné tímto příkazem přehledně zobrazit vypočítané ceny, zpřesnit výpočet a dosáhnout shody s fakturovanými cenami
 • Možnost zobrazení/Tarifikace – Určuje nové vlastnosti jednotlivých výpisů
  • Koeficient – Modifikuje ceny sestavy
  • Operátor sestavy – Všechny hovory sestavy používají zvoleného operátora
  • Zaokrouhlení – Modifikuje zaokrouhlení sestavy
  • Typ ceny – Možné použití dvou cen pro sestavu
 • Hovorné/XXX/celkem doplněn sloupec s druhým typem ceny hovoru

Nadstavba WEB Server

 • Analýza a vyúčtování soukromých hovorů
  • Rozšířené ukládání výběru soukromých hovorů – celkový sumář vybraných soukromých hovorů, auditování a uzavření nadřízeným
  • Možnost editace seznamu soukromých čísel a jejich typu (vždy/někdy soukromé)
 • Konfigurace/Export/Telefonní seznam
  • Generování seznamu poboček a jejich zařazení do hierarchické struktury jako sestavu statických stránek HTML
 • Editace struktury poboček
  • Pomocí WEB Server nadstavby lze editovat i organizační strukturu firmy

Podpora nových ústředen

 • Cisco Callmanager V5
 • Cisco Express

Bližší informace Vám rádi poskytneme na telefonním čísle obchodního oddělení 266 090 042 nebo technické podpory 266 090 043.

Slevy bufferů ATC 162,166,167

Dovolujeme si Vám oznámit slevy bufferů ATC 162, ATC 166 (modemový) a ATC 167 (TCP/IP). Slevy jsou platné od 1.11.2006.

buffer ATC 162 … 6000,-K? (původně 6700,-Kč)
buffer ATC 166 … 8100,-K? (původně 9200,-Kč)
buffer ATC 167 … 9000,-K? (původně 10500,-Kč)
Uvedené ceny jsou bez DPH. Přehled změn naleznete v ceníku.

Zvýhodněné ceny naššim obchodním partnerům sdělí obchodní oddělení (tel: 266 090 042).

WINACD Změny ve verzi 1.5

 • Konfigurace/Export/Import – nové příkazy umožžňující export/import nejdůležžitějšších konfigurčních parametrů
 • nová verze modulu Zápis
 • možžnost instalace modulu Zápis jako služžba
 • možžnost nastavit automatickou konverzi dat
 • zrychlení konverze dálkově stahovaných souborů

Tarifikace Cisco Call Manager

Ukončili jsme vývoj tarifikačního programu pro IP telefonii v síti Cisco Call Manager. Několikaměsíční testy u zákazníků probšhly zdárně. K 1.5.2006 jsem zařadili produkt do oficiálního prodeje. Ceník na vyžžádání.

Program pod označením WINTEL/CCM vychází z tarifikačního programu pro telefonní pobočkové ústředny. Komunikuje přímo s databází CCM přes ODBC. Rozliššuje směry k telekomunikačním operátorům přes H323 brány prostřednictvím Radius serveru.

Program pro svůj běh nevyžžaduje žádný dalšší licencovaný (ani nelicencovaný) software (např. MS SQL).

WINPEU Změny ve verzi 2.6

 • zpracování DMS (dárcovské SMS) – DMS jsou ve výstupních sestavách DPH započteny zvlášť, neboŤ nejsou „předmětem DPH“.
 • úprava vzhledu výběru soukromých

 

Přenositelnost čísel

Dne 16.1.2006 byla mobilními operátory spušštěna služžba : Přenositelnost mobilního čísla k jinému operátorovi. V problematice tarifikace to znamená, žže již nepůjde 100% rozpoznat z volaného čísla k jakému operátorovi volané číslo patří, resp. kolik bude stát daný hovor (tarifikační program nerozpozná jakou položku cenového plánu má použžít). Podobný problém nastane u funkcí LCR pobočkových ústředen.

V našší společnosti danou problematiku v oblasti tarifikace (programy WIN-TEL a Accountix) řeššíme následovně :

 1. Import dat od operátorů
  Tarifikační programy WIN-TEL a Accountix od verze 3.4 mají jižž v základní verzi zakomponovanou funkci Import dat od operátorů (IDO). Ta umožňuje, žže když užživatel získá za minulé účetní období tarifikační data o hovorech od operátorů, tak je přímo načte do tarifikačního programu. V programu lze tato data mezi sebou porovnat a dále lze nastavit, zda-li výstupní data na účtenkách mají být ta z PBX nebo ta od operátora. V datech od operátora je přenositelnost čísel již zohledněna.
 2. Využžití databáze RNPDBM společnosti CNPAC s.r.o. – individuálně
  Připravujeme verzi programu, která bude umožžňovat zpracovávat informace o přenesených čísel přímo z centrální databáze RNPDBM společnosti CNPAC s.r.o. Představa je taková, žže např. 1. dne v měsíci si tarifikační program automaticky načte přísluššné změny a pak bude tarifovat dle aktuálních cenových modelů.
  Toto řeššení má vššak 2 úskalí:
  První (jednodušššší) – nová verze 3.51 s touto funkcí bude k dispozici až za cca 1 měsíc     (Užživatelé současně prodávané verze 3.5 ji obdržží bezplatně).
  Druhé (komplikovanějšší) – přístup do databáze RNPDBM je zpoplatněn, a to cca 4 000,- K?/měsíc. Užživatel si přístup bude muset vyřídit s CNPAC s.r.o. individuálně.
 3. Využžití databáze přenesených čísel – hromadně – Záměr
  Rozmýššlíme variantu, ve které by si mohli užživatelé programů WIN-TEL a Accountix co možžná nejjednoduššeji zaktualizovat databázi platných mobilních čísel. Předpokládáme, žže tato databáze bude obsahovat asi  až 150 000 mobilních čísel. Záměr vyjde z možžností na tuzemském telekomunikačním trhu a měl by být jasnějšší do cca 2 měsíců (až nastane  uklidnění). Aktualizace budou též zpoplatněny, ale v podstatně nižšžších sazbách nežž je uvedeno výšše.

WIN-TEL – Konec podpory verze 3.21

K 1.1.2006 ukončujeme bezplatnou (základní) technickou podporu verze 3.21 programu WIN-TEL. Verze 3.21 je z období přelomu roků 2002/2003 a nevyhovuje již mnoho požžadavkům současného telekomunikačního prostředí.

V 10/2003 byla uvedena verze 3.3, v 10/2004 verze 3.4 a v 11/2005 verze 3.5.
Doporučujeme upgrade na novějšší verzi.