• WIN-TEL


  Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WIN-TEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen.
 • WINKAB


  Program WINKAB umožňuje v elektronické podobě zpracovávat data, která popisují telekomunikační (či jiné) kabelové rozvody. Základním prvkem programu je kabel s označenou kabelovou hlavou, která vyúsťuje do rozvaděče.
 • WINACD


  Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání WINACD umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy.
 • WINPEU


  Vyhodnocovací program pro data ze služby Podrobný elektronický účet mobilní sítě Telefonica.

admin

Úprava webových stránek

Vážení zákazníci,

v současné době pracujeme na úpravě vzhledu a obsahu těchto stránek. Z tohoto důvodu může dojít k jejich nedostupnosti.
Děkujeme za pochopení.

Kolektiv ATECO

Konec prodeje bufferů ATC03x

Dovolujeme si Vás informovat o ukončení prodeje bufferů s označením ATC03x, týká se bufferů:
ATC031 – Zálohový buffer 128 KB
ATC033 – Zálohový buffer 1024 KB

Výše uvedené typy byly nahrazeny modifikovanou řadou ATC16x

WINPEU – Nová verze 2.8

Popis novinek a změn:

Verze 2.8 programu Winpeu umožňuje zpracovávat data ze služby PEU s novými charakteristikami a to Služby třetích stran a Minimální plnění.

 • přidány nové položky Účtování služeb třetích stran a Minimální plnění
 • přidány nové filtry : DMS, Audiotex, Odchozí Premium SMS, Odchozí Premium MMS
 • do výpisu Provoz/Souhrn doplněny sloupce Minimální plnění a Služby třetích stran
 • sloupec DMS přejmenován na Služeb 3S
 • do sumáře doplněna položka Doúčtování do výše minimálního plnění
 • v sumáři upraven rozpis Služeb třetích stran

Odkaz na stažení verze 2.8 ze stránek Telefónica O2

Recertifikační audit

Dne 7.3.2007 jsme úspěšně absolvovali recertifikační audit systému managementu jakosti dle mezinárodního standardu ISO 9001:2000.
Výsledkem toho bylo vystavení certifikátu společností CQS s platností na další 3 roky.

Společnost ATECO spol. s r.o. tak potvrdila vysoký standard při vývoji software, prodeji a poskytování služeb.

WIN-TEL – Nová verze 3.6

Od 5.12.2006 můžete objednávat tarifikační program WIN-TEL v nové verzi 3.6,pro upgrade platí stejné podmínky:

 • upgrade ze 3.5 ……… 30% z pořizovací ceny programu
 • upgrade ze 3.4,3.3,…, 50 % z pořizovací ceny programu

Cenovou kalkulaci Vám rádi zašleme či sdělíme na telefonním čísle obchodního oddělení 266 090 042.

Novinky ve verzi 3.6

Organizační struktura firmy, hierarchické řazení poboček

 • Konfigurace/Organizační struktura – Sdružuje příkazy pro editaci, přehledné zobrazení a export/import organizační struktury
  • Zařazení pobočky – Umožňuje zadat v jednom přehledném formuláři všechny parametry pobočky včetně jejího zařazení do hierarchie
  • Export/Import struktury – Umožňuje vytvořit exportní/importní profily parametrů hierarchického řazení poboček pro jejich přenos do/z ostatních informačních systémů (CSV,ODBC,Windows Active Directory,LDAP serveru). Lze provádět automaticky
 • Alternativní skupina/úsek – Pobočku/skupinu je možné přiřadit v průběhu měsíce postupně do několika skupin/úseků a zajistit tak správné vyúčtování hovorů.

Ovládání programu

 • Zjednodušení práce s výpisy pomocí filtračních profilů
  • Filtrační profily – Umožňují uchovat nastavení formuláře (Výběr poboček, skupin, atd.) v příkazových nabídkách (Hovorné,Provoz) pro opětovné použití

Import dat od operátorů

 • Zrychlení konverze při importu dat
 • Možnost odstranit z databáze importované hovory
 • Možnost vynásobit importované ceny hovorů a poplatků zadaným koeficientem
 • Možnost načíst pravidelné poplatky

Pravidelné výpisy, exporty

 • Možnost použít připravené šablony pro export do Excelu s možností spuštění makra modifikujícího exportovaná data – lze takto definovat výstupní sestavu!
 • Do plánu úloh možnost zařadit Zálohování a Export/Import organizační struktury

Tarifikace

 • Hovorné/Grupy/Korekce cen – Přizpůsobení tarifů fakturám od operátorů.
  • Při nastavení grup linek dle faktur od operátorů je možné tímto příkazem přehledně zobrazit vypočítané ceny, zpřesnit výpočet a dosáhnout shody s fakturovanými cenami
 • Možnost zobrazení/Tarifikace – Určuje nové vlastnosti jednotlivých výpisů
  • Koeficient – Modifikuje ceny sestavy
  • Operátor sestavy – Všechny hovory sestavy používají zvoleného operátora
  • Zaokrouhlení – Modifikuje zaokrouhlení sestavy
  • Typ ceny – Možné použití dvou cen pro sestavu
 • Hovorné/XXX/celkem doplněn sloupec s druhým typem ceny hovoru

Nadstavba WEB Server

 • Analýza a vyúčtování soukromých hovorů
  • Rozšířené ukládání výběru soukromých hovorů – celkový sumář vybraných soukromých hovorů, auditování a uzavření nadřízeným
  • Možnost editace seznamu soukromých čísel a jejich typu (vždy/někdy soukromé)
 • Konfigurace/Export/Telefonní seznam
  • Generování seznamu poboček a jejich zařazení do hierarchické struktury jako sestavu statických stránek HTML
 • Editace struktury poboček
  • Pomocí WEB Server nadstavby lze editovat i organizační strukturu firmy

Podpora nových ústředen

 • Cisco Callmanager V5
 • Cisco Express

Bližší informace Vám rádi poskytneme na telefonním čísle obchodního oddělení 266 090 042 nebo technické podpory 266 090 043.

Slevy bufferů ATC 162,166,167

Dovolujeme si Vám oznámit slevy bufferů ATC 162, ATC 166 (modemový) a ATC 167 (TCP/IP). Slevy jsou platné od 1.11.2006.

buffer ATC 162 … 6000,-K? (původně 6700,-Kč)
buffer ATC 166 … 8100,-K? (původně 9200,-Kč)
buffer ATC 167 … 9000,-K? (původně 10500,-Kč)
Uvedené ceny jsou bez DPH. Přehled změn naleznete v ceníku.

Zvýhodněné ceny naššim obchodním partnerům sdělí obchodní oddělení (tel: 266 090 042).

WINACD Změny ve verzi 1.5

 • Konfigurace/Export/Import – nové příkazy umožžňující export/import nejdůležžitějšších konfigurčních parametrů
 • nová verze modulu Zápis
 • možžnost instalace modulu Zápis jako služžba
 • možžnost nastavit automatickou konverzi dat
 • zrychlení konverze dálkově stahovaných souborů

Tarifikace Cisco Call Manager

Ukončili jsme vývoj tarifikačního programu pro IP telefonii v síti Cisco Call Manager. Několikaměsíční testy u zákazníků probšhly zdárně. K 1.5.2006 jsem zařadili produkt do oficiálního prodeje. Ceník na vyžžádání.

Program pod označením WINTEL/CCM vychází z tarifikačního programu pro telefonní pobočkové ústředny. Komunikuje přímo s databází CCM přes ODBC. Rozliššuje směry k telekomunikačním operátorům přes H323 brány prostřednictvím Radius serveru.

Program pro svůj běh nevyžžaduje žádný dalšší licencovaný (ani nelicencovaný) software (např. MS SQL).