• WIN-TEL


  Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WIN-TEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen.
 • WINKAB


  Program WINKAB umožňuje v elektronické podobě zpracovávat data, která popisují telekomunikační (či jiné) kabelové rozvody. Základním prvkem programu je kabel s označenou kabelovou hlavou, která vyúsťuje do rozvaděče.
 • WINACD


  Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání WINACD umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy.
 • WINPEU


  Vyhodnocovací program pro data ze služby Podrobný elektronický účet mobilní sítě Telefonica.

WIN-TEL – Nová verze 3.6

Od 5.12.2006 můžete objednávat tarifikační program WIN-TEL v nové verzi 3.6,pro upgrade platí stejné podmínky:

 • upgrade ze 3.5 ……… 30% z pořizovací ceny programu
 • upgrade ze 3.4,3.3,…, 50 % z pořizovací ceny programu

Cenovou kalkulaci Vám rádi zašleme či sdělíme na telefonním čísle obchodního oddělení 266 090 042.

Novinky ve verzi 3.6

Organizační struktura firmy, hierarchické řazení poboček

 • Konfigurace/Organizační struktura – Sdružuje příkazy pro editaci, přehledné zobrazení a export/import organizační struktury
  • Zařazení pobočky – Umožňuje zadat v jednom přehledném formuláři všechny parametry pobočky včetně jejího zařazení do hierarchie
  • Export/Import struktury – Umožňuje vytvořit exportní/importní profily parametrů hierarchického řazení poboček pro jejich přenos do/z ostatních informačních systémů (CSV,ODBC,Windows Active Directory,LDAP serveru). Lze provádět automaticky
 • Alternativní skupina/úsek – Pobočku/skupinu je možné přiřadit v průběhu měsíce postupně do několika skupin/úseků a zajistit tak správné vyúčtování hovorů.

Ovládání programu

 • Zjednodušení práce s výpisy pomocí filtračních profilů
  • Filtrační profily – Umožňují uchovat nastavení formuláře (Výběr poboček, skupin, atd.) v příkazových nabídkách (Hovorné,Provoz) pro opětovné použití

Import dat od operátorů

 • Zrychlení konverze při importu dat
 • Možnost odstranit z databáze importované hovory
 • Možnost vynásobit importované ceny hovorů a poplatků zadaným koeficientem
 • Možnost načíst pravidelné poplatky

Pravidelné výpisy, exporty

 • Možnost použít připravené šablony pro export do Excelu s možností spuštění makra modifikujícího exportovaná data – lze takto definovat výstupní sestavu!
 • Do plánu úloh možnost zařadit Zálohování a Export/Import organizační struktury

Tarifikace

 • Hovorné/Grupy/Korekce cen – Přizpůsobení tarifů fakturám od operátorů.
  • Při nastavení grup linek dle faktur od operátorů je možné tímto příkazem přehledně zobrazit vypočítané ceny, zpřesnit výpočet a dosáhnout shody s fakturovanými cenami
 • Možnost zobrazení/Tarifikace – Určuje nové vlastnosti jednotlivých výpisů
  • Koeficient – Modifikuje ceny sestavy
  • Operátor sestavy – Všechny hovory sestavy používají zvoleného operátora
  • Zaokrouhlení – Modifikuje zaokrouhlení sestavy
  • Typ ceny – Možné použití dvou cen pro sestavu
 • Hovorné/XXX/celkem doplněn sloupec s druhým typem ceny hovoru

Nadstavba WEB Server

 • Analýza a vyúčtování soukromých hovorů
  • Rozšířené ukládání výběru soukromých hovorů – celkový sumář vybraných soukromých hovorů, auditování a uzavření nadřízeným
  • Možnost editace seznamu soukromých čísel a jejich typu (vždy/někdy soukromé)
 • Konfigurace/Export/Telefonní seznam
  • Generování seznamu poboček a jejich zařazení do hierarchické struktury jako sestavu statických stránek HTML
 • Editace struktury poboček
  • Pomocí WEB Server nadstavby lze editovat i organizační strukturu firmy

Podpora nových ústředen

 • Cisco Callmanager V5
 • Cisco Express

Bližší informace Vám rádi poskytneme na telefonním čísle obchodního oddělení 266 090 042 nebo technické podpory 266 090 043.