• WIN-TEL


  Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WIN-TEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen.
 • WINKAB


  Program WINKAB umožňuje v elektronické podobě zpracovávat data, která popisují telekomunikační (či jiné) kabelové rozvody. Základním prvkem programu je kabel s označenou kabelovou hlavou, která vyúsťuje do rozvaděče.
 • WINACD


  Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání WINACD umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy.
 • WINPEU


  Vyhodnocovací program pro data ze služby Podrobný elektronický účet mobilní sítě Telefonica.

WIN-TEL/Accountix Nová verze 3.7

Počínaje dnem 3.12.2007 bude zahájena distribuce nové verze tarifikačního programu WIN-TEL/Accountix – verze 3.7

Ceny upgrade:
z verze 3.6 ………………………… 30% z pořizovací ceny software
ze starších verzí ………………….. 50% z pořizovací ceny software
Pořizovací ceny naleznete v ceníku nebo přesnou cenovou kalkulaci Vám vypracuje obchodní oddělení naší společnosti (tel: 266 090 042, info@ateco.cz)

 


 

Změny WIN-TEL/Accountix – verze 3.7

Systémové změny

 • Podpora instalace a provozu na Windows Vista (včetně CPU 64bit)
 • Nový typ Nápovědy (chm) s přehlednějším uspořádáním
 • Nový typ instalačního programu (InstallAware)

Organizační struktura podniku, hierarchické řazení poboček

 • Přehlednější správa organizační struktury (možnost importu souborů CSV, XLS, Active Directory, LDAP)
 • Možnost změny v organizační struktuře denně (dříve jen měsíčně)

Ovládání programu

 • Filtrační profily (Výběrové formuláře pro zadání filtračních parametrů výpisů)

Analýza dat

 • Analýza provozu podle volaných čísel (směru volání)

Tarifikace a rozúčtování

 • Vyhodnocení přepojovaných hovorů – Účtování iniciátorovi hovoru (pobočce, která hovor vytvářela nebo pobočce, která hovor ukončila)
 • Rozdělení fakturované částky (Možnost přesného rozdělení operátorem fakturované částky mezi zvolené subjekty)
 • Korekce cen v tarifních tabulkách (Zpřesnění cen v tarifních tabulkách podle operátorem fakturované částky)
 • Dodatečná minutová sazba podle zvoleného akontačního účtu hovoru
 • Podpora více měn (možnost zobrazování celkových cen v sumářích sestav i v další měně (např. Euro)

Import dat od operátorů

 • Možnost načíst a uložit poplatky a slevy (od operátorů)
 • Zrychlení konverze při importu dat
 • Možnost odstranit z databáze importované hovory
 • Možnost vynásobit importované ceny hovorů a poplatků zadaným koeficientem (např. pro import cen v cizí měně)

Pravidelné výpisy, exporty

 • Do plánu úloh možno zařadit Zálohování a Import/Export struktury poboček
 • Možnost editace zvolené filtrace i u Historie příkazů a Plánu úloh
 • Export ve formátu SYLK (.slk). Formát pro export do Excelu bez nutnosti instalace Excelu na PC

Nadstavba WIN-TELWEB

 • Možnost exportu sestavy zobrazené v internetovém prohlížeči do PFD, XLS – stiskem tlačítka
 • Při vyhodnocovaném období typu Interval je možné zvolit rok a měsíce z výběrového seznamu
 • Možnost editace hierarchické struktury poboček

Analýza a vyúčtování soukromých hovorů – WEB

 • Rozšířené možnosti ukládání výběru soukromých hovorů (celkový sumář vybraných soukromých hovorů, auditování a uzavření přístupu nadřízeným)
 • Možnost editace seznamu soukromých čísel a jejich typu (vždy/někdy soukromé)

Podpora nových typů ústředen

 • Cisco Call Manager V5 a V6, Cisco Express, Siemens HiPath 8000