• WIN-TEL


  Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WIN-TEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen.
 • WINKAB


  Program WINKAB umožňuje v elektronické podobě zpracovávat data, která popisují telekomunikační (či jiné) kabelové rozvody. Základním prvkem programu je kabel s označenou kabelovou hlavou, která vyúsťuje do rozvaděče.
 • WINACD


  Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání WINACD umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy.
 • WINPEU


  Vyhodnocovací program pro data ze služby Podrobný elektronický účet mobilní sítě Telefonica.

WIN-TEL – konec podpory verze 3.3

Počínaje dnem 1.4.2008 ukončujeme bezplatnou (základní) technickou podporu verze 3.3 programu WIN-TEL/Accountix.
Verze 3.3 byla distribuována koncem roku 2003 a již nevyhovuje mnoha požadavkům současného telekomunikačního prostředí.

O možnosti upgrade se m?žete informovat u spole?nosti, která Vám zajiš?uje servis telefonní úst?edny, ?i p?ímo na našem obchodním odd?lení (tel: 266 090 042 nebo info@ateco.cz)