• WIN-TEL


  Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WIN-TEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen.
 • WINKAB


  Program WINKAB umožňuje v elektronické podobě zpracovávat data, která popisují telekomunikační (či jiné) kabelové rozvody. Základním prvkem programu je kabel s označenou kabelovou hlavou, která vyúsťuje do rozvaděče.
 • WINACD


  Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání WINACD umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy.
 • WINPEU


  Vyhodnocovací program pro data ze služby Podrobný elektronický účet mobilní sítě Telefonica.

Přenositelnost čísel

Dne 16.1.2006 byla mobilními operátory spušštěna služžba : Přenositelnost mobilního čísla k jinému operátorovi. V problematice tarifikace to znamená, žže již nepůjde 100% rozpoznat z volaného čísla k jakému operátorovi volané číslo patří, resp. kolik bude stát daný hovor (tarifikační program nerozpozná jakou položku cenového plánu má použžít). Podobný problém nastane u funkcí LCR pobočkových ústředen.

V našší společnosti danou problematiku v oblasti tarifikace (programy WIN-TEL a Accountix) řeššíme následovně :

 1. Import dat od operátorů
  Tarifikační programy WIN-TEL a Accountix od verze 3.4 mají jižž v základní verzi zakomponovanou funkci Import dat od operátorů (IDO). Ta umožňuje, žže když užživatel získá za minulé účetní období tarifikační data o hovorech od operátorů, tak je přímo načte do tarifikačního programu. V programu lze tato data mezi sebou porovnat a dále lze nastavit, zda-li výstupní data na účtenkách mají být ta z PBX nebo ta od operátora. V datech od operátora je přenositelnost čísel již zohledněna.
 2. Využžití databáze RNPDBM společnosti CNPAC s.r.o. – individuálně
  Připravujeme verzi programu, která bude umožžňovat zpracovávat informace o přenesených čísel přímo z centrální databáze RNPDBM společnosti CNPAC s.r.o. Představa je taková, žže např. 1. dne v měsíci si tarifikační program automaticky načte přísluššné změny a pak bude tarifovat dle aktuálních cenových modelů.
  Toto řeššení má vššak 2 úskalí:
  První (jednodušššší) – nová verze 3.51 s touto funkcí bude k dispozici až za cca 1 měsíc     (Užživatelé současně prodávané verze 3.5 ji obdržží bezplatně).
  Druhé (komplikovanějšší) – přístup do databáze RNPDBM je zpoplatněn, a to cca 4 000,- K?/měsíc. Užživatel si přístup bude muset vyřídit s CNPAC s.r.o. individuálně.
 3. Využžití databáze přenesených čísel – hromadně – Záměr
  Rozmýššlíme variantu, ve které by si mohli užživatelé programů WIN-TEL a Accountix co možžná nejjednoduššeji zaktualizovat databázi platných mobilních čísel. Předpokládáme, žže tato databáze bude obsahovat asi  až 150 000 mobilních čísel. Záměr vyjde z možžností na tuzemském telekomunikačním trhu a měl by být jasnějšší do cca 2 měsíců (až nastane  uklidnění). Aktualizace budou též zpoplatněny, ale v podstatně nižšžších sazbách nežž je uvedeno výšše.