• WIN-TEL


  Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WIN-TEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen.
 • WINKAB


  Program WINKAB umožňuje v elektronické podobě zpracovávat data, která popisují telekomunikační (či jiné) kabelové rozvody. Základním prvkem programu je kabel s označenou kabelovou hlavou, která vyúsťuje do rozvaděče.
 • WINACD


  Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání WINACD umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy.
 • WINPEU


  Vyhodnocovací program pro data ze služby Podrobný elektronický účet mobilní sítě Telefonica.

Plnění povinností uložžené zákonem o odpadech

Společnost ATECO spol. s r.o. uzavřela dne 29.11.2005 „Smlouvu o zajištění povinností odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využžití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu a jeho financování“ s autorizovanou společností REMA 1000 IK, a.s.

Zápis našší společnosti do Seznamu výrobců elektrozařízení u Ministerstva žživotního prostředí byl proveden 9.12.2005.

Tento zákon se vztahuje na naše produkty pod označením:

ATC 03x                  – buffer 128/512 KB

ATC 062/162            – buffer 512 KB

ATC 066/166            – modemový buffer

ATC 067/167            – TCP/IP buffer

 

Nabízíme vššem naššim odběatelům možžnost bezplatného odběru nepoužžívaných předmětných produktů a jejich likvidaci v souladu s výšše uvedeným zákonem v sídle našší společnosti, Božanovická 18/108, Praha 8, PSČ 182 00.