• WIN-TEL


  Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WIN-TEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen.
 • WINKAB


  Program WINKAB umožňuje v elektronické podobě zpracovávat data, která popisují telekomunikační (či jiné) kabelové rozvody. Základním prvkem programu je kabel s označenou kabelovou hlavou, která vyúsťuje do rozvaděče.
 • WINACD


  Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání WINACD umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy.
 • WINPEU


  Vyhodnocovací program pro data ze služby Podrobný elektronický účet mobilní sítě Telefonica.

F.A.Q.

1.001     Co to jsou komunikační parametry?

Komunikační parametry jsou parametry pro komunikaci ústředny s počítačem prostřednictvím protokolu V.24 (neboli RS 232). Tyto se musí nastavit stejně jak na straně ústředny, tak na straně počítače.Rozhodující jsou : baudová rychlost (nejčastěji 9600 bd), počet bitů (8), parita (žádná). Na straně počítače se nastavují v modulu Zápis.


1.002     Jak zjistím, kolik řádků o hovorech se již přeneslo do počítače?

Okno Počet přenesených hovorů. Počítá se každé přenesené CR (Carrigae return), tzn. u datové věty např. 3-řádkové je nutno údaj dělit 3.


2.001     K čemu slouží modul sledování?

Slouží k okamžitému sledování údajů o právě dokončených hovorech. Protože provádí kontinuální konverzi zdrojových dat do binárních měsíčních souborů, využívá se u LANových verzí též pro násobný přístup ke zpracovávaným datům z více počítačů najednou.


2.002     Mohu právě ukončené údaje rovněž tisknout na tiskárně?

Ano. Tiskárnu si navolíte v Soubor/Nastavení tiskárny. Zde dále můžete navolit, zda-li se výstup má tisknout ve formě účtenky (tj. ne do řádku, ale do „nudličky“) včetně dalších parametrů účtenky (IČ,DIČ,DPH apod.)


2.003     Mohu sledovat pouze jednu pobočku?

Ano, příkazem Pobočky si navolíte jednu nebo více (všechny) pobočky pro sledování


3.001     Proč se v Období zobrazuje pouze období za 3 roky?

Mohu vyhodnotit za starší období? Zobrazené období v příkazu Období je odvozeno od roku ze systémového datumu v počítači. Pro starší období je nutné posunout zpět rok v systémovém čase PC.


3.002     Program vypisuje „Žádný hovor nebyl zaznamenán“?

V zadaném období nejsou k dispozici žádná data nebo data jsou k dispozici, ale v modulu nejsou navoleny příslušné Pobočky a Linky. Zkontrolujte, že z ústředny se sbírají data a jestli se po Aktualizaci zkonvertují do souboru TELSrrmm.lyb (rr-rok, mm-měsíc). Pro rychlé navolení použitých poboček a linek použijte Detekci.


3.003     Jak vyhodnotím hovorné na konkrétní pobočce ?

Zadejte Období. Dále Hovorné/Pobočky/Postupně – Vyberte číslo pobočky a stiskněte OK


3.004     Program vypisuje: „Překročen maximální počet poboček a linek“?

Je zadán větší počet poboček, nebo linek, než pro kolik je program licencován (to zjistíte v menu Info/O aplikaci). Nutný upgrade na vyšší počet poboček nebo linek.


3.005     Jak si mohu pojmenovat pobočky (linky)?

Klikněte v menu Konfigurace/Nastavení/Pobočky – v položce název vyplňte jméno pobočky. Stejný postup platí pro pojmenování linek – menu Konfigurace/Nastavení/Linky.


3.006     Kolika úrovňovou strukturu poboček si až mohu nastavit?

Je možné vytvořit až čtyřúrovňovou strukturu. Postupně lze řadit pobočky do skupin, skupiny do úseků, úseky do útvarů a útvary do firem.


3.007     Mohu si do nějaké vyšší struktury sdružit i linky?

Linky je možné sdružit do tzv. grup pomocí menu Konfigurace/Nastavení/Grupy.


3.008     Používá program akontační účty (projekční čísla)? Lze je sdružit?

Program tyto účty používá, podmínkou je, aby účty byly nakonfigurovány na telefonní ústředně. Účty lze sdružovat pod střediska – menu Konfigurace/Nastavení/Střediska.


3.009     Používá program Autorizační kódy (PINy)?

Autorizační kódy (PINy) lze nastavit v menu Konfigurace/Nastavení/Autorizační kódy, stejně jako u účtu je nutné tyto kódy nastavit nejprve na telefonní ústředně.


3.010     Autorizační kód šéfa

Máme v pronájmu firmu s pěti pobočkami, jejíž šéf má přidělen navíc Autorizační kód, pomocí kterého může volat kdekoliv po areálu. Lze vystavovat měsíčně pouze jednu fakturu nebo jí musím vystavovat na dvakrát ? Lze vystavit pouze jednu fakturu. Autorizační kód šéfa přiřadíte fiktivní pobočce a tu přiřadíte do skupiny. Na tuto skupinu vystavíte fakturu.


3.011     Jak se v programu odlišují soukromé od služebních volání?

Soukromé volání se od služebních odlišuje pomocí tzv. svazků. Tyto svazky je nutné nastavit na telefonní ústředně (např. volání přes 0 = služební hovor, přes 1 = soukromé volání), a poté v menu Konfigurace/Nastavení/Svazky přiřadit svazku jedna typ privátní. Pomocí filtrace lze vyhodnocovat např. volání pouze přes svazek 1 – soukromé volání.


3.012     Jak vyfiltruji volání na zakázaná čísla 0906..?

Při vyhodnocení hovorného např. Hovorné/Pobočky/Postupně klikněte na políčko Filtr a do pole Volaná čísla zadejte 0906*.


3.013     Jak provedu filtraci na ty hovory, které šly do mobilní sítě

Máme jednu bránu GSM Tmobile. Jak provedu filtraci na ty hovory, které šly do mobilní sítě přes jiného operátora než tohoto např. přes ČT ? Použijte vyhodnocení hovorného menu Hovorné/Linky/Po linkách, vyberte všechny linky, mimo GSM brány, klikněte na políčko Filtr a v záložce Operátoři zaškrtněte pouze mobilní operátory.


3.014     Jak jednoduše zjistit náklady..

Máme cca 200 odběratelů. Jak si nastavím, abych mohl jednoduše zjistit náklady na hovorné těmto odběratelům ? Jednotlivé odběratele si zadejte pod skupiny menu Konfigurace/Nastavení/Skupiny, každému odběrateli přiřaďte příslušné pobočky – políčko Pobočky. Proveďte výpis Hovorné/Skupiny/Celkem.


3.015     Jak nastavení uchovám pro případ, kdyby se zhroutil o PC

Máme cca 1000 poboček. Každou jsem si pojmenoval. Jak si toto nastavení uchovám pro případ, kdyby se zhroutil o PC ? Přes příkaz Konfigurace/Export – zatrhněte políčko Nastavení programu a klikněte na OK. Do souboru TELCFG.TXT se uloží nastavení poboček, skupin, linek atd.


3.016     Co je to ID programu?

ID je identifikační číslo programu, pod kterým je program u nás registrován. ID je napsáno na instalační disketě/CD, na registrační kartě, nebo jej lze zjistit z Vyhodnocení v menu Info/O aplikaci.


3.017     Jak si vyfiltruji páteční hovory?

U nás ve firmě se nejvíce volá v pátek (před víkendem). Jak si vyfiltruji pouze tyto páteční hovory? V menu Období, ve složce Interval nechte zatržený pouze den v týdnu Pá. Nyní se budou všechny sestavy vyhodnocovat ve zvoleném období pouze za páteční volání.


3.018     Vyúčtování hovorného našim podnájemníkům

Každý měsíc provádíme vyúčtování hovorného našim podnájemníkům včetně paušálního poplatku za pobočku. Jak k tomu nejlépe využít WINTEL ? Paušální poplatek za pobočku nastavíte v menu Konfigurace/Nastavení/Pobočky v políčku Pronájem.


3.019     Provádí program akce sám a opakovaně ?

Je možné, aby celé toto vyúčtování, včetně tisku faktur a odesílání jejich kopií e-mailem prováděl program sám a opakovaně ? Vytvoříte sestavu, kterou chcete automaticky vyhodnocovat (např. Hovorné/Pobočky/celkem). Pak Příkazem Výpisy/Sestavy dovytvoříte požadovanou sestavu t.j. za období (např. minulý měsíc), automatizovaně, periodicky, Export do souboru Txt, příp. zadáte e-mailovou adresu příjemce (pozor musí být definován poštovní klient viz Konfigurace/Výstup/E-mail). Pak v nastaveném čase se tyto sestavy budou automaticky a opakovaně provádět a rozesílat. Časování pro spouštění sestav je podmíněno spuštěním modulu Zápis.


3.020     DPH podle zákona o DPH ?

Bude na výsledné faktuře správný rozpis DPH podle zákona o DPH ? Ano, výši DPH si můžete stanovit pomocí menu Konfigurace/Tarifikace/Tarifikace – v políčku Sazba DPH.


3.021     Na faktuře rozpis podle operátorů ?

Mohu získat na výsledné faktuře celkový rozpis podle operátorů ? Po vyhodnocení hovorného např. Hovorné/Pobočky/Sumárně klikněte na ikonku Zobrazené položky, přejděte do záložky Tisková sestava a zde zatrhněte políčko Vložit rozpis hovorů.


3.022     Jak vyhodnotím pouze příchozí hovory ?

Příchozí volání se vyhodnocují přes menu Provoz – např. Provoz/Pobočky/Postupně, políčko FILTR – zde zaškrtnout pouze Příchozí


3.023     Jak zjistím, jak mi rostou náklady za celý rok ?

Pomocí výpisu Provoz/Vývoj/Po měsících


3.024     V každém měsíci používám jiné cenové modely?

Co když v každém měsíci používám jiné cenové modely. Dokáže to program v celkovém ročním přehledu zohlednit ? Je třeba mít v menu Konfigurace/Tarifikace/Výstup ceny zatrhlé políčko Použít archív konfigurace. Toto je nutné zatrhnout ještě před samotným vyhodnocováním hovorného


3.025     Mohu provést porovnání nákladů po dnech ?

Pomocí výpisu Provoz/Vývoj/Po dnech


3.026     Mohu nějak rychle zjistit orientačně cenu?

Volám často do zahraničí. Mohu nějak rychle zjistit orientačně cenu např. 2 minutového hovoru? V menu Seznam klikněte na pole Cena hovoru. V rolovacím menu vyberte lokalitu Mezistátní, nastavte směrové číslo země, volané číslo, datum a délku hovoru na 2 minuty. Klikněte na políčko Vypočítat a na pravé straně se zobrazí cena hovoru


3.027     Jak provedu export výstupní sestavy do souboru?

Výstupní sestavu lze exportovat pro další použití pomocí příkazu Soubor/Export do MS Excel (do MS Excel), nebo Soubor/Export, vyberte typ souboru txt (oddělovače), dbf, htm. Pro export lze nastavit oddělovač (tabelátor,čárka,středník) a to v menu Konfigurace/Výstup/Sestava.


3.028     Jak provedu export pouze např. 3 sloupců

Jak provedu export pouze např. 3 sloupců výstupní sestavy ? Zaškrtněte v menu Konfigurace/Výstup/Sestava, v sekci Export dat do souboru, políčko Jen zobrazené. Potom postupujte podle bodu 3.027.


3.029     Jak zazálohuji data o tarifikaci?

V naší firmě každý týden zálohujeme na magnetické pásky všechna důležitá data. Jak zazálohuji data o tarifikaci? Pomocí příkazu Soubor/Zálohování. Zatrhněte požadovaná políčka, adresář a časování pro zálohu. Časování celého procesu provádí modul Zápis.


3.101     ústředna neumí zpracovávat tarifní pulzy 16 kHz

Moje ústředna neumí zpracovávat tarifní pulzy 16 kHz nebo je můj telekomunikační operátor neposílá. Pak pojedete v režimu “ pseudotarifikace“ Nastavte Konfigurace/Tarifikace/Tarifní pulzy – zaškrtnout políčko NE.


3.102     Moje ústředna je připojena pomocí 2MBL

Moje ústředna je připojena pomocí 2MBL se zasíláním pulzů (AOC) a 4 záložními analogovými linkami bez zasílání pulzů 16kHz. Jak to nastavím ? Na kanálech 2MBL budete tarifovat přesně, na záložních linkách nepřesně (pseudotarifikace). V Konfigurace/Tarifikace/Tarifní pulzy – zaškrtnout políčko Výběr a v Konfigurace/Nastavení/Linky – zaškrtnout na linkách s pulzy (2MBL) políčka P,T,A. Záložní linky nebudou mít zaškrtnuto nic.


3.103     tarifní pulzy 16 kHz s četností 1 s (AOT).

Můj telekomunikační operátor je schopen posílat tarifní pulzy 16 kHz s četností 1 s (AOT). V menu Konfigurace/Tarifikace/Tarifní pulzy – zaškrtnout políčko Výběr, menu Konfigurace/Nastavení/Linky – zaškrtnout na linkách s pulzy pouze políčka P,T.


3.104     Chci použít na jednu odchozí linku GSM bránu

Chci použít na jednu odchozí linku GSM bránu s tarifem Eurotel Business 600, na ostatních odchozích používám pulzy 16 kHz. V nabídce Konfigurace/Tarifikace/Tarifní pulzy – zaškrtnout políčko Výběr, v Konfigurace/Nastavení/Linky – zaškrtnout na linkách s pulzy políčka P,T,A. Na lince kde je GSM brána nebude zaškrtnuto žádné políčko a ve sloupci Operátor navolte příslušný cenový modely daného operátora v tomto případě Eurotel biz 600.


3.105     Jak zkontroluji/změním tarif operátora GSM brány

Na lince musí být nastaven příslušný operátor GSM brány (viz. Nastavení GSM brány). Menu Konfigurace/Nastavení/Vybraná čísla – záložka Třída – Tarifikace, vybrat příslušného operátora a do sloupce Třída 1,2,3 nastavit příslušné tarify, přičemž platí: třída 1 – tarif operátora Eurotel, třída 2 – tarif operátora Paegas, třída 3 – tarif operátora Oskar.


3.106     Jak jednoduše změním tarif?

Používám cenový model ČT Business Top Platinum A (..jiný). Jak ho jednoduše změním na ČT Business Top Platinum B ? Pokud operátor B není k dispozici (zjistíte v menu Konfigurace/Tarifikace/Operátoři), je třeba provést jeho import – menu Konfigurace/Import/Tarifikační tabulky, vyberte (zamodřete) pouze toho operátora, zaškrtněte políčko Přidat vybrané operátory ke stávajícím a dejte OK. Poté v menu Konfigurace/Nastavení/Linky v rolovacím menu vyberte operátora B a nastavte jej pro všechny linky


Na dotazy od neregistrovaných uživatelů a uživatelů verzí 3.5 a starších není zaručena reakce. Na registraci či zakoupenou verzi se můžete dotázat na tel. čísle obchodního oddělení 266 090 042. Děkujeme za spolupráci.